FINLAND FRIMÄRKEN stämplade och postfriska, FDC, Kilovaror, Julmärken, Mynt, Tillbehör mm.
Vi betjänar även på svenska från Finland!

Finland frimärke 5 penni grön 1917     1956 Finland Porkala fritt, frimärke

Finland postfriska frimärken **


Finland stämplade frimärken o


Finland frimärken FRAMA frankeringsetiketter **, o, FDC


Finland frimärken stämplade och postfriska frimärkshäften **och o


Finland frimärken stämplade och postfriska miniatyrark 1985-2011


Finland frimärken ostämplade helark, helkartor **


Finland frimärken postfriska nummersexblock **


Finland frimärken FDC Förstadagskuver


Finland frimärken officiella årsatser och årsböcker **


Finland frimärkskilovara


Finland frimärken  Maxikort


Finland poststämplar Åskkort -ortstämplar, fyrskepp mm 1928-1933


Finland frimärken Julmärken **


Finland  frimärken Förstadagsflyg


Finland Minnesark från frimärksutställningar

Öst-Karelen. Karelen, Fältpost, Bussmärken


Jubileums mynt och euromynt


Finland Album och tillbehör

Finland och annat lopptorg

ÅLAND FDC, frimärken, ark, utställningskort

Frankringsfrimärken, fixmärken synnerligen förmånligt gäller för brev upp till 50g!

 K-J Östermans hemsida

2023-11-17

 

Frimärksaffär K-J Österman, Museigatan 2 D, FI-10600 EKENÄS, Finland


   kj@kjosterman.com
          https://kjosterman.com