NYASTE NYTT HITTAR DU PÅ DETTA CLICK!

Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod. 

Jag  försöker redogöra för hela "soppan" som en tidigare ordförande kallade hela historian.

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

asunto-osakeyhtiön pääomavastike KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015


Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2, 10600 EKENÄS

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 TAMMISAARI, Y-tunnus: 0747469-8

Senaste uppdatering 2022-03-29      Önskar du meddelande då sidan uppdaters?

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 22.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 30.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 - 
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 

 

Del 2. Olagligt enligt Tingsrätten att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Olaglig debitering alltså sammanlagt 25196,24

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris ca 10.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Västra Nylands Tingsrätt. Men var finns de extra 204 m2?  

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätt godkänner inte!

 

Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs

Detta är berättelsen hur en rutinsak kan växa med hjälp av orutinerade styrelsemedlemmar!

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.


MÖTESKALLELSE till Ordinarie bolagsstämman 16.06.2014
Punkt 12 Balkongerna mot torget, styrelsen föreslår att VN-Bygg reparerar balkongerna, godkännes
Punkt 13 Finansieringen av renoveringen i §12. Banklån 115.000 Euro på fem år, godkännes 

Vår disponent Ann-Mari Jansson  berättade på min fråga att som tidigare grunda återbetalningen av kapitallånet enligt grunderna för normalt vederlag inte mera är möjligt. Enligt vår disponent skall nästan alla betala enligt golvyta  i fortsättningen. Vi godkände detta vilket betyder att affärslägenheterna betalar 33% mindre än tidigare och vi i radhuset för källardelen 300% mera.

Tyvärr visade sig att yrkesdisponent Ann-Mari Janssons utlåtande inte stämmer med verkligheten!

Enligt justitieministeriets direktiv angående tillämpning av Bostadsaktiebolagslagen står det klart att grunderna för skötselvederlag och kapitalvederlag bör beräknas enligt samma koefficient om det inte finns särskild orsak för något annat.
Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erillisestä pääomavastikkeesta, on yleensä selvyyden vuoksi tarkoituksenmukaista, että kummankin vastikkeen osalta käytetään samaa maksuperustetta. Näin toimittaessa päätös siitä, kummalla vastikkeella tietty kulu katetaan, ei vaikuta maksuvelvollisuuden jakautumiseen osakkeenomistajien kesken.
Du hittar hela paragrafen i den nya
bostadsaktiebolagslagen. Över 300 sidor, så har du en långsam dator, får du nog vänta en stund. Tydligen har vår disponent Ann-Mari Jansson fått helt felaktiga uppgifter och styrelsen hade inte kontrollerat fakta. Att inte disponenten har bekantat sig med postadsaktiebolagslagen kan man förestå men att även Andelsbanken Raseborgs jurist (jurister) är lika okunniga är förvånansvärt!

Den nya styrelsen fr.o.m. 16.6.2014 (2 nya medlemmar Jonas Taipale och Rasmus Frderiksson + tidigare medlemmen Vivika Elgh) kunde naturligtvis ha avbrutit den lagvidriga behandlingen, speciellt som alla 3 även förlorar en hel del pengar! Jurister och advokater är naturligtvis nöjda och kunde kvittrera ut långt över 10.000,00 euro. Det kallas visst inkomstöverföring.. 

 

Återbetalning av renoveringslånet enligt betalningsplan
 Enligt disponenten skall nästan alla betala enligt golvyta. På min fråga vad som menas med golvyta var svaret ungefär "det var en bra fråga" Min följande fråga var varför bostäder, källare och affärslägenheter betalar enligt golvyta men bilplatsägarna enligt grunderna för normalt vederlag? Styrelsemedlem Jonas Taipale svar var att det annars skulle bli för dyrt för bilplatsägarna! Skall vi också betala för den del av bilgaraget som vi inte använder? Kanske inte, men om jag köper en fyrarummare och använder endast ett rum, visst betalar jag vederlag även för de 3 övriga. Bilgaraget har sammanlagt 1 aktiebrev med sammanlagt 18 aktier, ytan är enligt bolagsordningen 384 m2.

Enligt bostadsaktiebolagslagen kan man inte tillämpa olika beräkningsgrunder för samma kapital lån. Antingen betalar alla enligt golvyta som styrelsen vill eller enligt grunderna för skötselvederlaget. Enkelt och klart, tyvärr inte för styrelsen.

Bostadsaktiebolaget Lantmannagården i Ekenäs bolagsordningen togs i bruk 2013 och den nya bostadsaktiebolagslagen bör följas.

 

DE STORA VINNARNA - AFFÄRSLÄGENHETERNA
Visst skall vi understöda banker och restauranger, men kanske inte hur mycket som helst. Om betalningsplanen får laga kraft är de stora vinnarna affärslägenheterna. Några exempel:
Lokal A1 vinner ca 1985,00. Lokal A2 vinner 2144,00. Lokal A3-4 vinner 1535,00.

DE STORA FÖRLORARNA - Alla bostäder!


SKULDÖVERFÖRING FRÅN AFFÄRSLÄGENHETERNA TILL BOSTÄDERNA


Kapitallånet 115.000  för balkongerna mot torget

Styrelsen anser att bostadsägarna skall betala 12598,12 euro extra + lagligt kapitalvederlag enligt bolagsordningen!!

Styrelsen anser att ägarna till affärslägenheterna skall betala lagligt kapitalvederlag minskat med 12598,12 euro. Socialstöd?

Betalningsplanen har inget stöd i varken Bostadsaktiebolagslagen eller Lantmannagårdens bolagsordning!

Enligt styrelsens plan betalar nästan alla bostäder ca 141 euro extra per 100 m2 bostadsyta!

Undantaget är igen radhuslägenheterna D41, D42 och D43, som betalar 887,65 euro extra per 100 m2.

Radhuslägenheterna D41, D42 och D43 är igen de stora förlorarna. Enligt disponentens och styrelsens åsikt borde vi betala extra (kapital- och skötselvederlag) för en femårsperiod ca 10000,00-20000,00 euro + naturligtvis de lagliga  vederlagen!

Jag tror att alla förstår att vår disponent och styrelse gjort allt de kunde för att få Lantmannagården inblandad i en rättegång!

Disponenten och styrelsen lyckades, tyvärr! 

En stillsam fråga! Anser någon att disponenten och styrelsen borde anses som betalningsskyldiga då det gäller de dyra rättegångskostnaderna!

FRÅGAN ÄR VAD BÖR GÖRAS?

Betalningsplanen har inget stöd i varken bostadsaktiebolagslagen eller Lantmannagårdens bolagsordning!

Det är inte möjligt att några betalar enligt m2 och andra enligt grunden för vederlaget då det gäller samma lån!

Bolagsstämman godkände betalningsplanen, men vi fick fel uppgifter och litade naturligtvis på styrelse och disponent.

Enligt bostadsaktiebolagslagen bör om grunderna för vederlag höjs, samtliga berörda godkänna detta. Styrelsen och disponenten borde alltså ha begärt tillstånd av samtliga bostads och bilplatsägare vilket styrelsen inte gjorde.

Jag hade kontakt med professorn vid Helsingfors Universitet, juris doktorn Johan Bärlund. Han har även domarrättigheter. Han hade redan satt sig in i problematiken om radhusets källare. Nu måste du skaffa en bra advokat med kunskaper i just fastighets- och bostadsaktiebolags juridik var hans svar! 


  1. Mitt meddelande till styrelsen  Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs 2014-07-27

    Bolagsstämman beslöt 16.06.2014 att finansieringen via kapitalvederlag bör ske enligt yta, med undantag för bilplatserna i garaget. På en direkt förfrågan meddelade styrelsen via disponenten att ett kapitalvederlag enligt grunderna för normalt vederlag, såsom tidigare kapitalvederlag i bolaget, inte mera är möjligt enligt den nya bostadsaktiebolagslagen. Vi litade naturligtvis på styrelsens sakkunskap och godkände förslaget. Enligt de anvisningar justitieministeriet gett angående den nya bostadsaktiebolagslagen betonas att grunderna för kapitalvederlag och grunderna för normalt vederlag bör vara de samma om kapitalvederlag nämns i bolagsordningen. Styrelsen har alltså gett 100% felaktiga uppgifter åt bolagsstämman. I och med att styrelsen väsentligt har vilselett bolagsstämman bör finansieringsplanen omarbetas enligt grunderna för normalt vederlag.

  2. Styrelsens svar Styrelsen kan inte ändra beslut som Bolagsstämman gjort, även om styrelsen gett helt missvisande uppgifter! Kanske inte!

 

Till Västra Nylands Tingsrätten i Raseborg 09.09.2014

Då det redan bestämts att frågan om källarvederlaget förs till Västra Nylands Tingsrätten, var det lätt att utvidga processen. 

Från fastighetsförmedlare blir jag rekommenderad Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy, specialister just på fastigheter och bostadsaktiebolag. Kontaktar dem och processen började. På grund av att jag erhöll mötesprotokollet från Bolagsstämman 16.06.2014 betydligt senare än lagen föreskriver blev det skyndsamt. Vi hade endast 1 månad på att inlämna vår protest till Tingsrätten. Vi lyckades, 9 september 2014 var vår skrivelse avsänd, sammanlagt 40 sidor. Om någon är intresserad kan jag sända en kopia, men innehållet finns i stort ovan.  

10 §
Aktieägarnas likställighet
Alla aktier medför lika rätt i bolaget, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Bolagsstämman, styrelsen eller disponenten får inte fatta beslut eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare
.

Västra Nylands Tingsrätt gav sin dom 4.5.2015!

Käranden (K-J Österman, min kommentar) har hävdat att kapitalvederlagets storlek ska uträknas på basis av grunderna som nämns i 5§ bolagsordningen, dvs., att även kapitalvederlagets storlek ska graderas på basis av golvytan. Käranden har hävdat att ordalydelsen i 5§ och 6§ bolagsordningen utvisar att, ifall kapitalvederlag uppbärs, kapitalvederlaget ska uträknas med beaktande av grunder som anges i 5§.

Svaranden (Lantmannagården, min kommentar)  har bestridit käromålet. Enligt svarande ingår bestämmelserna om kapitalvederlaget samt villkoren för återbetalningen av skulden i sin helhet till svarandebolaget i 6§ bolagsordningen. Dess orda lydande är entydig enligt svarandens uppfattning.

Tingsrätten konstatera att 6§ bolagsordningen lyder enligt följande. Här kommer en uppräkning från bolagsordningen då det gäller kapitalvederlag. Samma uppgifter hittar du i Bostad AB Lantmannagården i Ekenäs bolagsordning.

Som ovan i punkt 2,1 konstaterats, sägs det i 5§ 1 mom. bolagsordningen att bolagsstämman "fastslår storleken av det vederlag som aktieägarna skall ersätta till bolaget för de lägenheter de besitter" (kursiverat här). Av formuleringen framgår att det ankommer på bolagsstämman att besluta om belopp för vederlag som uppbärs av aktieägare. Av formuleringen framgår inte att detta skulle gälla enbart vissa typer av vederlag. Tvärtom är formuleringen skriven i en allmän form, vilket betyder att den skall anses gälla alla typer av vederlag som uppbärs i svarandebolaget. För den skull anser tingsrätten att bestämmelserna i 5§ 1 mom. bolagsordningen ska beaktas även när det gäller kapitalvederlag.

Tingsrätten förkastar svarandens påstående att bestämmelserna om kapitalvederlaget samt villkoren för återbetalningen av skulden till svarandebolaget på ett uttömmande sätt ingår i 6§ bolagsordningen. Den här tolkningen kan inte godtas till följd av att nämnda bestämmelse uttalar sig inte om vilket organ som ska fastställa kapitalvederlagets belopp. I och för sig sägs det i §8 bolagsordningen att svarandebolagets "angelägenheter till den del de inte bör behandlas av bolagsstämma, handhas av styrelsen ..." (kursiverat här). Men en tolkning att styrelsen skulle ha rätt att bestämma om kapitalvederlagets belopp vore i strid med ordalydelsen i 5§ 1 mom.(jfr. "bolagsstämman fastslår storleken av det vederlag som aktionärerna skall ersätta till bolaget för de lägenheter de besitter ..."). Mot den här tolkningen talar dessutom den faktiska omständigheten att bolagsstämman 16.6.2014 i beslut nr 15 fastställt kapitalvederlagets belopp.

Av detta följer att bestämmelserna i 6§ 4 mom. bolagsordningen ska uppfattas som ett komplement till bestämmelsen 5§ bolagsordningen och att bestämmelserna skall läsas tillsammans när frågan är om bestämmande av kapitalvederlagets belopp. Tingsrätten konstaterar således att bestämmelserna i 6§ 4 mom. bolagsordningen ska tolkas som ett påbud enligt vilket från den skyldighet att betala vederlag som annars beräknas på basis av vad som sägs i 5§ bolagsordningen ska ett avdrag göras ifråga om en sådan aktieägare som genom en engångsbetalning erlagt till svarandebolaget "sin andel av bolagets långfristiga skulder ..(jfr 6§ 1 mom.)

Eftersom bestämmelserna 5 och 6§ bolagsordningen ska således läsas tillsammans vid fastställande av kapitalvederlagets belopp, ska bisatsen i 6§ 1 mom. bolagsordningen ("...vilket uträknas på basen av golvytan") läsas tillsammans med bestämmelserna i 5§ 1-4 mom. bolagsordningen i och med att bolagsordningen inte innehåller någon uttrycklig begränsning i det här avseendet.

Tingsrätten konstaterar att bestämmelserna i 11 kapitel 10§ lagen om bostadsaktiebolag inte hindrar att betalningsskyldigheten endast gäller ägare till vissa aktier eller att betalningsgrunderna är olika beroende på aktietyp. Av kravet på aktieägarnas likställighet följer däremot att skillnader i betalningsansvaret måste klart framgå ur bolagsordningen (se HD 2009:22 punkt 22, dess inledning). Om sådana skillnader bestäms i 5§ 2-4 mom. bolagsordningen. Den tolkning som tingsrätten stannat för härvid (se ovan) är inte i strid med kravet på aktieägarnas likställighet.

Tingsrätten konstaterar att bolagsstämmans beslut nr 15 strider mot bolagsordningen 5 och 6§ till den del det gäller fastställande av kapitalvederlagets belopp. För den skull förklarar tingsrätten beslutet ifråga ogiltigt till denna del som avses i 23 kapitel 1§ lagen om bostadsaktiebolag och förbjuder verkställigheten av beslutet till den här delen. 

Det fina är att då nu Tingsrätten fastställt att styrelsens beslut var olagligt gäller Tingsrättens beslut även i framtiden!

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Jonas Taipale och  styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson godkände Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015 som fick laga kraft 4.6.2015.

Disponenten och styrelsen har accepterat att de och tidigare styrelser gjort beslut som strider mot:

Bostadsaktiebolagslagen: 1 kapitel 10 § (2 olika deldomar), 2 kapitel 2 § 3 moment, 2 kapitel 4 § 2 moment,  3 kapitel  1 §, 3 kapitel 4 § (2 olika deldomar), 6 kapitel 28 §, 23 kapitel 1 § (två olika deldomar), 23 kapitel 1 § 1 punkten. 23 kapitel 2 § samt kapitel 23 4§.

Därtill hänvisat till Högsta Domstolens dom av 2009:22 Punkt 22 vilket inte godkännes

RP 24/2009rd
 
Rättslitteratur; Jauhiainen Jyrki - Järvinen Timo A, - Nevala Tapio Asunto-osakeyhtiölaki Hki 2010 s. 63


Bostads AB Lantmannagårdens bolagsordning: 4 §, 5 §,  5 § 1 moment, 5 § 2 moment,  5 § 3 moment (2 olika deldomar) , 5 § 4 moment (2 olika deldomar),  6 § (2 olika deldomar), 6 § 1 moment (2 olika deldomar), 8 §

Därtill vilseledande disponentintyg daterat 29.10.2013

Västra Nylands Tingsrätt hänvisar därtill rättegångsbalken: 5 kapitel 27a §, 21 kapitel 1 § och 21 kapitel 3 §.

Egentligen påbörjades "soppan" som  Ray Lindberg kallade vederlags problematiken redan under hans tid som ordförande. På grund av att styrelseprotokollen från hans tid är synnerligen bristfälliga kan jag inte nämna övriga styrelsemedlemmars namn. Deltagande styrelsemedlemmar i mötena är åtminstone delvis felaktiga, därtill har åtminstone 1 beslut protokollförts utan styrelsebeslut samt cirka 7 styrelsebeslut inte protokollförts.

Mina (Karl-Johan Österman) kommentarer:

NYTT REKORD! Vi kan vara stolta, inget vanligt bostadsaktiebolag torde ha fått en fällande dom, sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk, där styrelse och disponent lyckats göra lagstridiga beslut mot sådana massor av paragrafer! Eller borde vi skämmas? Jag menar disponent och styrelse!

NYTT PREJUDIKAT!  Om något bostadsaktiebolag i framtiden strider om kapitalvederlagen kommer kanske domen mot Lantmannagården i Ekenäs att nämnas! Att vår styrelse och disponent ifrågasatte justitieministeriets kunskaper och anvisningar då det gäller kapitalvederlaget var nog mera än dumdristiskt och dyrt.

MODIGT, ANSVARSLÖST, RISKABELT, KRIMINELLT (välj själv)
Styrelsen vågade ge Tingsrätten helt felaktiga uppgifter!

Kapitalvederlag: En massa tolkningar som Tingsrätten inte godkänner.

Rent moraliskt anser jag att disponent och styrelserna valda 2013 och 2014 borde ersätta bolaget för helt onödiga rättegångskostnader. Alla styrelsens vederlagsförändringar förbjöds av Tingsrätten. Juridiskt kan någon aktieägare även fortsätta processen, bör ske inom 5 år!
Styrelsen nämnd ovan med Jonas Taipale som ordförande är ett minne blott, de gamla styrelsemedlemmarna + suppleanten från 2013, då hela härvan började, är inte mera styrelsemedlemmar. Kanske vi återgår till lag och ordning?
Huggorm
Huggormen
är en art inom familjen huggormar och som förekommer över stora delar av Finland. Längd 65-80 cm. Föder levande ungar
Vetenskapligt namn: Vipera berus
Familj: Vipera


På allmänhetens begäran bifogas revesionsberättelserna för 2013 och 2014!
Önskar revisorerna Lars-Ove Backman (1.1.-31-12 2013) och/eller Mikel Söderlund (1.1.-31.12.2014) kommentera är Ni välkomna!

Västra Nylands Tingsrätts dom betyder alltså att allt är precis som tidigare. Kapitalvederlaget beräknas enligt samma grunder som skötselvederlaget. "Rabatten" till affärslägenheterna som styrelsen ville att bostadsägarna skulle betala var olaglig. Vi i radhuset betalar även för källardelen som tidigare, styrelsens uträkning var alltså olaglig.
Varför styrelsen ville ändra praxis i strid med bolagsordningen förstår jag inte. Styrelsemedlemmarna valda vid bolagsstämman 2014 har relativt stora lokaler. Det betyder att även de nu fick en kapitalräkning då det gäller balkongerna som är 150 - 200 eúro mindre än det de önskat! Här är den nya gällande beräkningen för kapitalvederlaget och här är den som styrelsen med allt våld försökte få igenom. Hur mycket vann du?
Hela domen hittar du här: Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015
 
Kostnaderna för kapital lånerättegången är litet under 0,04 / m2. Alla bostadsägare vinner mångdubbelt det beloppet! Och alla affärslägenheter förlorar massor med euron.


Min fråga är, varför försökte styrelsen och vår disponent driva igenom beslut som enligt Västra Nylands Tingsrätt var olagliga. Varför tvingar styrelsen och disponenten mig att påbörja en dyr rättegång. Nu efter rättegången är allt precis som tidigare, vilket är det korrekta slutmålet för mig och mina jurister. En helt onödig och kostsam rättegång, bara för att disponent och styrelse under Ray Lindbergs och Jonas Taipales ledning ville visa att vi vet bäst! Så blev det inte! Rättsväsendet fungerar i Finland! Kanske borde disponent och styrelserna vara ansvariga för de onödiga kostnader hela processen orsakat? Du bestämmer!

KOMMENTARER TACK: Kommentarerna publiceras eventuellt på denna sida. Om du äger en aktie i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, vänligen meddela även lägenhetsnummer. Tack!

  1949 Andelsrörelsen 50 år   1949 Andelsrörelsen i Finland 50 år Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs största bluff är:
Styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson stödd av juristen Peter Högnäs från Andelsbanken Raseborg ( OP ) inlämnade till Tingsrätten en bolagsordning som inte vunnit laga kraft.
Egentligen blev hela rättegången en "fars" då domslutet grundade sig på "bolagsordningen". Fake news alltså! Att  det sedan även inlämnades till Tingsrätten ett falskt disponentintyg förbättrade ju inte saken precis!

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris betydligt mera än  10.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

 Del 3. Om en lägenhet eller del av en lägenhet köps på ett olagligt sätt enligt Tingsrätten, får då även den nya ägaren sälja den på samma olagliga sätt? Naturligtvis hur annars?

 Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätt godkänner inte!

 

 

Frimärkserbjudande EKENÄS 400 år
 
Ostämplat (postfriskt)
Stämplat
Första Dags Brev 14.12.1946
Kuvert med Ekenäs Specialstämpel 15.12.1946


0,50
0,50
35,00
5,00
Tammisaari 400 vuotta postimerkki

 

www.poliisi.fi
www.oikeus.fi
www.kiinteistoliitto.fi
www.isannointiliitto.fi
www.kauppalehti.fi
www.vmtarvike.com Samlartillbehör, album, för frimärken, mynt, kapsyler, kort och mycket annat
www.vmstamps.com Frimärken från Hela Världen
https://kjosterman.com Frimärks- och myntaffär, bara rester kvar!
www.herpetomania.fi Här hittar du en massa uppgifter om ormar, kräldjur mm