NYASTE NYTT HITTAR DU PÅ DETTA CLICK
Ett fortlöpande problem oberoende av otaliga disponenter och styrelsemedlemmar. Snart 10 års jubileum!
Egentliga Finlands Tingsrätt och Åbo Hovrätt gav sina domar!
Ett liknande fall i Åbo där byggrätt, disponentintyg och bolagsordning inte stämde överens. Byggrätten vann!
Kostnader 80.000,00!

Samma problem gäller för Lantmannagården i Ekenäs.
Måste byggrätt och bolagsordning överensstämma.
Frågan är olöst, 10 års jubileum
Annons
Detta är för dig som sänder brev och postkort!
Nu frimärken, så kallade fixmärken (gäller för inrikesbrev upp till 50g), till postning förmånligt!


Finland FDC förstadagsbrev, jätte urval, även Ekenäs!

Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod.

Jag försöker redogöra för hela "soppan" som en tidigare ordförande kallade hela historian.

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

asunto-osakeyhtiön pääomavastike KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015


Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg 

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2, 10600 EKENÄS

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 TAMMISAARI, Y-tunnus: 0747469-8

Senaste uppdatering 2023-05-23

      Önskar du meddelande då sidan uppdateras?

Nya uppdateringar gällande Lägenhet A14-15 hittar du här

Innehavaren har nu ( April 2023)  betalat ca EUR 63.000,00 för mycket utgående från gällande bolagsordning och bygglov!

Övriga aktieägare tackar och bugar, men är det moraliskt och juridiskt korrekt? Knappast!

 

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 22.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 30.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 - 
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 


Hej och välkommen!
Är du första gången på denna sida? Vänligen börja läsandet med texten under de 4 fotona.
De nyaste kommentarerna finns överst på sidan!

Nyaste nytt hösten 2017.  Ett fantastiskt tålamod! Styrelserna under Ray Lindberg, Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson har i 5 år väntat på bygglov och väntar fortfarande!

NEJ NU ÄR DET KLART 2023!
Enligt Raseborgs Byggsyn kan ett bygglov för lokalen inte ges. Så vad händer nu? Fortsättning följer: https://kjosterman.com/lantmannagarden.htm

Enligt disponent Ann-Mari Jansson begärde ägaren till A14-15 att "källaren" skulle godkännas som "affärslägenhet". Lokalen var till salu och förmedlaren lovade disponent Ann-Mari Jansson att han, förmedlaren, ordnar med ändringen av bygglovet. Tyvärr "glömde" bostadsstyrelserna att ge förmedlaren en fullmakt, som berättigar till att ansöka om ändringen, antagligen för att styrelserna inte kände till överenskommelsen. (Har jag fel? Vänligen sänd en kopia av styrelseprotokollet och jag korrigerar inlägget!)

Hur komma vidare?
Enklast att ge förmedlaren den utlåvade fullmakten eller ännu enklare att styrelsen själv gör en ändringsbegäran!

Men!

Enligt Lantmannagårdens (Ann-Mari Jansson, Jonas Taipale, Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson)bevisföring till Tingsrätten har A14-15 redan för länge sedan godkänts som affärslokal? Kan inte ovannämnda 2 damer och 2 herrar helt enkelt överlämna gällande protokoll och handlingar till nuvarande styrelse och därmed är hela "soppan" avklarad!

Nyaste nytt!

Antagligen har Tingsrätten fel, antagligen gäller bygglovet för förråd, källare, affärslokal eller bostad, men vem bryr sig. Vi gör som vi vill om än olagligt, och alla andra vinner på detta, win/win nästan!!

 

Nyaste nytt hösten 2016. Frågorna hopar sig! Fortsättning på historien om lägenhet A14-15, affärslägenhet omfattande 137 m2 enligt bolagsordningen!

A. Lägenheten har under en mellanperiod använts som bostad. Ägaren ville att A14-15 återändrades till affärslägenhet. Detta godkände bolagsstämman och en ny bolagsordning godkändes som trädde i kraft 14.03.2013.

B. Disponent Ann-Mari Jansson och Jonas Taipale med styrelse meddelade via juristen Peter Högnäs, Andelsbanken Raseborg, Notariecentralen 14.10.2014 till Tingsrätten i Raseborg att lokalen A14-15 redan för länge sedan godkänts som affärslokal. Ingen har ifrågasatt det och Tingsrätten protokollförde uttalandet som bevis. Även disponent Ann-Mari Jansson har senare bekräftat för inblandad jurist att det stämmer.

C. Vid en extra bolagsstämma 28.09.2015 föreslår styrelsen under Rasmus Fredrikssons ledning att Affärslägenhet A14-15:s skötselvederlag skall sänkas från 657,60/månad till 109,60/månad. Ganska förmånligt för en 137 m2 lägenhet. Lägenhetstyp skulle även ändras från Affärslägenhet till Källarförråd, trots att enligt av styrelsen beställt intyg från Fastighetsförbundet till en kostnad av 3500,00 detta inte är möjligt. Orsaken att ägaren till A14-15 skulle få en rabatt om 83% har inte i detta skede klarlagts.

D. Möteskallelse till ordinarie bolagsstämma 21.06.2016
"Punkt 11. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A 14-15 ändras tillbaka till lager (tydligen anser styrelsen att lager, källare, källarföråd och bostad är synonymer, min kommentar) p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder i kraft från 1.1.2016".

E. 15.07.2016 erhöll jag följande brev från styrelseordförande Rasmus Fredriksson: "På bolagsstämman 21.6.2016 behandlades lägenhet A 14-15. Styrelsens förslag var ju att i bolagsordningen ändra lägenhet A 14-15 från affärslägenhet till sitt ursprungliga användningssätt källare. Detta bl.a. eftersom det uppdagats att bygglov för ändringen av användningssättet till affärslägenhet aldrig sökts. Stämman omfattade styrelsens förslag, men ändringen kräver naturligtvis samtliga aktionärers godkännande. Hur ställer du dig till saken, kan du tänka dig godkänna ändringen av bolagsordning enligt förslaget? Mvh, Rasmus Fredriksson". Om ovan stämmer med verkligheten är A14-15 nu godkänd som källarlokal. Det behövs faktiskt bara 2/3-dels majoritet på bolagsstämman att godkänna detta och beslutet är i kraft genast då en ny bolagsordning godkänts av myndigheterna. På grund av igen ett misstag gäller dock att bolagsvederlagen även i fortsättningen debiteras enligt affärslokal. Tur för ägaren till A14-15 är att bolagsstämman inte var lagligt sammankallad och därmed är beslutet eventuellt ogiltigt. Se närmare detaljer: https://kjosterman.com/lantmannagarden.htm

F. Problemet är nu att disponent Ann-Mari Jansson och tidigare styrelseordförande Jonas Taipale har meddelat tingsrätten att A14-15 redan för länge sedan godkänts som affärslägenhet. Har Ann-Mari Jansson och Jonas Taipale tillsammans med styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson givit Tingsrätten vilseledande uppgifter? Tidigare styrelsemedlemmen Vivika Elgh har skriftligen meddelat att hon inte kan ta ställning om bevisföringen stämmer eller inte.

G. Problem nummer 2. Om juristen Peter Högnäs inlaga till Tingsrätten är korrekt och disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande Jonas Taipale med styrelsemedlemmar Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson har talat sanning. Varför har då disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Rasmus Fredriksson tillsammans med styrelsemedlemmarna Per-Olof Karsten och Åke Juutinen försökt vilseleda aktieägarna?

H. Vem som nu talar sanning och vem som ger alternativa sanningar är det svårt att veta. Jonas Taipale har flera gånger blivit fast för vilseledande påståenden. Detsamma kan jag inte säga om Per-Olof Karsten och Åke Juutinen så kanske juristen Peter Högnäs utlåtande till Tingsrätten inte stämmer med verkligheten.

I. Mitt svar  2016-08-30 på styrelseordförande Rasmus Fredrikssons brev (punkt E.). Om punkt E gäller samt att Fastighetsförbundets skrivelse inte är trovärdig har ägaren allt sedan april 2013 betalat ett felaktigt skötselvederlag samt kapitalvederlag om sammanlagt cirka euro 27.450,00 (idag (2017) euro ca 40.000,00) som bör återbetalas till ägaren av lägenhet A14-15. Då det framkommer att disponent Ann-Mari Jansson glömt att begära ändring av byggnadslovet, däremot inte glömt att debitera A14-15:s ägare vederlag enligt inte godkänt byggnadslov är det väl helt klart att disponent Ann-Mari Jansson (hennes drulleförsäkring) är betalningsskyldig i andrahand Lantmannagården. Att styrelsen och disponenten föreslår att ägaren till A14-15 skall erhålla några procent av den summa ägaren har rätt till är synnerligen ansvarslöst om inte direkt kriminellt. Jag hoppas verkligen att styrelseordförande Rasmus Fredriksson,  styrelsemedlem Pef-Olof Karsten, styrelsemedlem Åke Juutinen och disponent Ann-Mari Jansson tar sig en funderare. Är det verkligen er vilja att försöker lura, på ett synnerligen olustiskt sätt, ägaren till A14-15?

J. Tydligen har möjliga ersättningskrav om ca 35703,22 skrämt såväl disponent Ann-Mari Jansson som styrelseordförande Rasmus Fredriksson med styrelse för nu har ett disponentintyg där lägenheten trots att myndighetslov saknas (?) angetts som "Affärslokal".

K. Sp-koti, Sb-hem har nu lägenheten till försäljning. Några citiat från försäljningsprospektet utgående från disponentintyget jag inte sett.
Tyyppi: Toimitila (men Rasmus Fredriksson och Ann-Mari Jansson har just bevisat att lokalen inte är godkänd som affärlokal. Tips till Sb-hem, ändra till affärslokal som inte får användas som affärslokal!
Velaton hinta 55.000
Myyntihinta 55.000
Lisätietoja pinta-alasta: Liiketila kellarissa josta 100 m2 on liiketila ja 37 m2 on varastotilaa Yhtiöjärjestyksen mukaan. Isännöitsijätodistuksen mukaan. (Enligt bolagsordningen 137 m2 affärslägenhet, något varastotila finns inte nämnt i bolagsordningen)
Rahoitusvastike: 58,16/månad (skuldfritt pris och försäljningspris är detsamma, lokalen är alltså skuldfri men varför rahoitusvastike?)
Vesimaksu 24,00/hlö/kk (?? gäller vattenavgiften per kund som besöker affärslokalen eller anställda eller kanske sammanlagt?)
Här måste jag dock ge en applåder, skötselvederlaget är i disponentintyget faktiskt denna gång rätt beräknat!

L. Tips till ägaren. Om du tror att Rasmus Fredrikssons brev (punkt E) stämmer! I så fall har du rätt att kräva retur av för mycket betalda vederlag. Speciellt som lägenheten i stort inte varit i användning som affärslägenhet under hela perioden. Antagligen behöver du en jurist till hjälp, men om hela saken går till Tingsrätten kan du kräva att Lantmannagården betalar även rättegångskostnaderna. Ordningsföljden för ditt bästa är 1) Kräv i retur felaktigt debiterade vederlag (ca 40.000,00), 2) därefter begär att styrelsen omvandlar A14-15 till laglig affärslokal, 3) sälj lokalen för som nu 55.000 då har du i praktiken fått 95.000,00. Lycka till!

M. Lägenheten (Sp-koti  kohdenumero 9690748 ) är inte mera till salu på Sp-koti, Sb-hems hemsida. Antagligen har Sb-hem märkt att allt inte är som det skall med disponentintyget även denna gång? Se nedan!


N. Den som säljer ett (i detta fall 2) disponentintyg, som inte motsvarar verkligheten har och borde ha ett juridiskt (skadestånds och straffrättsligt ansvar) samt därtill ett etiskt och moraliskt ansvar! Föreslår att OP-Fila Oy Ab utan begäran återbetalar de vilseledande disponentintygens kostnader till köparen.

Affärslägenheten A14-15
Inte godkänd som affärslägenhet (Ann-Mari Jansson, Rasmus Fredriksson, Per-Olof Karsten, Åke Juutinen (Raseborgs stad?)), inte godkänd som bostad (Ann-Mari Jansson, Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, bostadsaktiebolagslagen), ínte godkänd som källare (Ann-Mari Jansson, Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Fastighetsförbundet).
 

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid Andelsbanken Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens angelägenheter. Återkommer!

 

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte, tyckte Västra Nylands Tingsrätt!  

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris ca 10.000 euro, men nu vet vi, de gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Om en lägenhet eller del av en lägenhet köps på ett olagligt sätt enligt Västra Nylands Tingsrätt, få då den nya ägaren sälja den på samma olagliga sätt? Naturligtvis, hur annars?

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätt godkänner inte!


Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs

Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.


IBLAND MÅSTE MAN VARA VÄNLIG OCH STRUNTA I REGLER OCH BOLAGSORDNINGAR, JA T.O.M. I BOSTADSAKTIEBOLAGS LAGEN!

Vi har i Bostadsaktiebolaget Lantmannagården i Ekenäs olika typer av lokaler, bostäder, affärslokaler, bostäder inklusive källare, affärslokaler inklusive källare och enbart källare samt bilgarage. De olika kategorierna finns i detalj som sig bör nämnda i BOLAGSORDNINGEN. Samtliga ovannämnda kategorier har olika grunder för skötselvederlag.  Litet komplicerat kanske, men det har fungerat fint en massa år.

Vid en fingranskning av A14-15 en helt vanlig affärslokal enligt Bolagsordningen:
A14-15, Affärslägenhet, 137 m2, Aktier 1483-1619
Lokalen är tom, till försäljning och kan närmast anses som ett investeringsobjekt. Försäljningspriset var relativt förmånligt i SKVs annons. Det som var litet märkligt att enligt försäljningsprospektet är ytan då det gäller affärsutrymme endast 100 m2 + ett förråd om 37 m2. Ganska märkligt så jag begärde att få en kopia av DISPONENTINTYGET.
Om du jämför disponentintyget med bolagsordningen finner du 7 grova fel och ett mindre fel utan större betydelse.
Som tur var köpte ingen lokalen och då blev det endast försök till bedrägeri!

Frågetecken 1.
Disponentintyget är daterat 29.10.2013 och utskrivet av bolagets disponent Ann-Mari Jansson. Affärslägenhetens yta anges helt korrekt till 137 m2, men sedan det mystiska OBS Vederlag enligt 100 m2 affärslägenhet + 37 m2 källare! Enligt Bolagsordningen är 137 m2 affärslokal! Jag frågade SKV vad för typ av källare de 37 m2 är, fick till svar att "källaren" motsvarar övriga rum och då det inte är en verklig källare kallar SKV "källaren" för förråd. Källare är oftast ett utrymme under en bostads eller affärslokal, det stämmer inte i detta fall då "källaren" är i samma plan som övriga rum.
Pykälän 2 momentin mukaan isännöitsijätodistus on tiivistelmä asetuksen 3 – 7 §:ssä mainituista asioista. Isännöitsijäntodistuksen käyttäjän kannalta on tärkeätä, että osakehuoneiston arvon, käyttämisen ja käyttökustannusten kannalta tärkeät tiedot annetaan lyhyessä, selvässä ja yleiskielisessä muodossa

10 §
Aktieägarnas likställighet
Alla aktier medför lika rätt i bolaget, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Bolagsstämman, styrelsen eller disponenten får inte fatta beslut eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare
.
Frågetecken 2.
Enligt BOLAGSORDNINGEN finns det i vårt bolag även affärslokaler + källare, dock inte i kombination med A14-15. Grunden för vederlaget då det gäller källare i  kombination med en affärslägenhet är 0,5 av normalt vederlag per m2. Enligt Disponentintyget från 29.10.2013 gäller för lokalen A14-15 0,25. Något sådant vederlag i kombination med en affärslägenhet känner inte bolagsordningen till. I detta fall känner inte bolagsordningen heller till någon källare i kombination med A14-15.
Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön".skrev vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen i sitt av styrelsens beställda skriftliga utlåtande.
Frågetecken 3.
Enligt Disponentintyget från 29.10.2013 debiteras i vårt bolag skötselvederlag enligt följande grunder:
Grunden för skötselvederlag, bostäder 1,0   helt korrekt!
Grunden för skötselvederlag, affärslägenheter 1,5     helt korrekt!
Grunden för skötselvederlag, bostad. källare 0,5   stämmer inte!
Grunden för skötselvederlag affärslokal lager 0,5   stämmer inte! I Bolagsordningen nämns inte "lager" Litet mystiskt, då enligt samma disponentintyg gäller för affärslokal/lager/källare 0,25?
Grunden för skötselvederlag källare 1,0 (förkortningen mttil.jm2 är för mej obekant) stämmer antagligen inte!


Enligt samma disponentintyg förekommer alltså inte koefficient 0,25 trots att "källaren" enligt samma disponentintyg betalar enligt 0,25?

Bolagsordningen har godkänts i laga ordning! Därefter har inga ändringar godkänts enligt ovan av Bolagsstämman. Inte heller har aktieägarna på annat sätt gett sitt samtycke eller varit medvetna om "besluten" ovan!

 

Utropstecken 1.
Bör här meddela att då SKV fick besked om att Disponentintyget för A14-15  inte är i samklang med Bolagsordningen, avbröt SKV omgående försäljningen av A14-15. Utgående från tidigare problem, där styrelse och disponent ansett att åtminstone 3 disponentintyg inte har någon betydelse är detta disponentintygs innehåll inte förvånantsvärt".

Utropstecken 2.
Jag är ledsen för att innehavaren av A14-15 inte nu lyckades sälja lokalen, hen är naturligtvis helt oskyldig.. Säkert skulle det ha blivit stora problem för såväl ägaren, SKV och Bostads AB  Lantmannagården i Ekenäs då den eventuella köparen märkt att disponentintyget och SKVs prospekt inte stämmer med verkligheten eller med bolagsordningen. En förhöjning av "källarvederlaget" genast efter köpet med 500% hade knappast glatt köparen! Säkert var det bättre att nu avbryta försäljningen.

SLUTSATS
Styrelsen vid Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs har tillsammans med disponenten beslutat att  vederlaget för A14-15 sänks på ett sätt som Bostadsaktiebolagslagen inte godkänner samt därtill går mot bolagsordningen. Speciellt är även att beslutet är hemligt. Beslutet måste ha gjorts sommaren eller hösten 2013 eller kanske genast efter det att vår nya bolagsordning trädde i kraft. Yhtiön toiminnan aikana yhtiövastikkeen perusteen muuttaminen tai poistaminen tai uuden vastikeperusteen lisääminen muuten kuin kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella on mahdollista vain 6 luvun 35 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa. 2 §

Visst kunde styrelsen för bostadsaktiebolaget Lantmannagården i Ekenäs gjort ett helt lagligt beslut i enlighet med Bostadsaktiebolags lagen och därefter ändrat bolagsordningen! Antagligen skulle det ha godkänts!

Yhtiövastikkeen perusteita
Lakiin on otettu määräys, jonka mukaan vastikeperustetta ei yleensä voida muuttaa ilman osakkeenomistajan tahtoa. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii normaalin 2/3 määräenemmistön lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumuksen, joiden maksuvelvollisuus kasvaa. Eller på svenska, om A14-15s vederlag sänks bör samtliga aktieägare godkänna beslutet emedan beslutet gör att samtliga övriga aktieägares vederlag stiger. Utan godkännande är beslutet ogiltigt!

  

 1. Mitt meddelande till styrelsen för Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs 2014-07-29

  Rabatterade vederlag. Endast för att visa hur konsekvent styrelsen arbetar bifogade jag även stycket om A14-15 i min protest, då visste jag ännu inte alla detaljer. Men sakta och säkert började den förskräckliga bilden klarna. 

 2. Styrelsens svar är intressant då Fastighetsförbundets skriftliga, (kostnader ca 3500,00) utlåtande inte godkänns av styrelsen. "Styrelsen kan inte ändra ett olagligt beslut styrelsen gjort"???

  Jag hade redan före bolagsstämman 16.06.2014 funderat att för hela "soppan" till domstol och även meddelat vår disponent Ann-Mari Jansson mitt beslut. Samtidigt meddelade jag även att endast radhusproblematiken och kapitalvederlaget kommer att föras till Tingsrätten. De övriga frågorna bilplatsvederlaget och A14-15 glömmer vi, detsamma meddelade jag även FOLKSAM.

  MEN nu kommer det otroliga, kanske styrelsen har samvetskval!

  Tydligen har styrelsen bett att Disponenten skall kontakta Peter Högnäs som kontaktar komissarien Mats Lagerstam som kontaktar mig per telefon 21.08.2014. I och med de många mellanhänderna blev det litet oklart vad styrelsen önskat, men efter diskussion med Lagerstam kom vi till att styrelsen vid Lantmannagården i Ekenäs önskar att jag skall bevisa att mina påståenden angående problematiken med vederlaget för A14-15 stämmer. Alltså till  Domstol tillsammans med övriga frågor. Så blir det!

   

  Till Västra Nylands Tingsrätten i Raseborg 09.09.2014

  Från fastighetsförmedlare blir jag rekommenderad Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy, specialister just på fastigheter och bostadsaktiebolag. Kontaktar dem och processen började. På grund av att jag erhöll mötesprotokollet från Bolagsstämman 16.06.2014 betydligt senare än lagen föreskriver blev det litet skyndsamt. Vi hade endast 1 månad på att inlämna vår protest till Tingsrätten. Vi lyckades, 9 september 2014 var vår skrivelse avsänd. sammanlagt 40 sidor. Om någon är intresserad kan jag sända en kopia,  men innehållet finns i stort ovan. 

  Några citat och mina kommentarer från styrelsens anförande till Västra Nylands Tingsrätt:

  " 2.4 Vederlaget för affärslägenheten A14-15. Vad beträffar vederlaget för den i rubriken nämnda affärslägenheten gäller som för bilhallen och gårdsplatserna. Inget beslut därom har fattats på bolagsstämman 16.6.2014, utan långt tidigare. Således har beslutet inte klandrats inom den i bostadsaktiebolagslagen föreskrivna tiden och är följaktligen giltigt,"

  Min kommentar: Här måste jag ge styrelsen rätt! Beslutet gjordes inte på bolagsstämman 16.6.2014 inte heller långt tidigare (Bolagsordningen är från 2013 - långt tidigare?)! Bolagsstämman eller aktieägarna har aldrig haft tillfälle att godkänna eller förkasta frågan angående vederlaget för A14-15. Beslutet har i hemlighet gjorts av disponent och styrelse . Enligt Fastighetsförbundet är ovannämnda beslut olagligt!

  Bolagets förlust på grund av ovannämnda beslut om det felaktiga vederlaget debiterats fr.o.m. juli 2013 - t.o.m. juli 2015 är ca EUR 3700,00. I verkligheten inte en förlust, då övriga aktieägare gemensamt och omedvetet betalat beloppet!

  Om jag förstod vår disponent Ann-Mari Jansson rätt, kommer Lantmannagården inte att följa Västra Nylands Tingsrätts dom. Här uppstår ett juridiskt och moraliskt problem. Styrelsen har meddelat Västra Nylands Tingsrätten att bolagsstämman för länge sedan beslutat att 37 m2 av lokal A14-15 är "källare". Västra Nylands Tingsrätt har förbjudit Lantmannagården att verkställa bolagsstämmans beslutet. Men nu uppstår problem, bolagsstämman har aldrig godkänt källarbeslutet. Beslutet som styrelsen meddelat Västra Nylands Tingsrätt är som man säger på finlandssvenska LÖGN! Rent moraliskt kan styrelsen rädda ansiktet genom att styrelsebeslutet 2013 upphävs. Rent juridiskt kan styrelsen inte följa Västra Nylands Tingsrättens dom!

 3.  

  Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015!

  Vid bolagsstämman 16.6.2014 har inte fattats beslut som specifikt gäller affärslägenheten A14-15, aktierna som berättigar till innehavet  av densamma eller grunderna för hur vederlagets för nämnda lägenhet har ska beräknas etc.

  Om kärandens påstående om att vederlaget för affärslägenheten A14-15 fastställts i strid med bolagsordningen är riktigt, har detta konsekvenser för vederlagens belopp i och med att alla aktieägares andelar av vederlagen i så fall är felaktiga.

  För den skull har tingsrätten prövat kärandens nu diskuterade yrkande trots att beslut som specifikt gäller lägenheten eller dess besittning berättigande aktier etc. inte har fattats på bolagsstämman som avses i käromålet.

  Ur 4§ bolagsordningen framgår att lägenhet A14-15 utgör affärsutrymme och att dess golvyta är 137 m2. Ur bolagsordningen framgår inte att lägenhetens golvyta till någon del skulle utgöra källare.

  Ur det disponentintyg som daterats 29.10.2013 (och som utgör kärandens skriftliga bevis 4) framgår en anmärkning med följande innehåll: "Obs.! Vederlag enligt 100 m2 affärslägenhet + 37 m2 källare" (kursiverat här).

  På basis av vad svaranden förklarat i sin skriftliga utsaga har Västra Nylands Tingsrätt gjort den slutsatsen att svarandebolaget vid något tidigare tillfälle beslutit att uppbära vederlag för affärslägenheten A14-15 enligt de uppgifter som framgår  ur disponentintyget, dvs. att vederlag som utgår för affärslägenhet uppburits för en golvyta motsvarande 100 m2 och vederlag som utgår för källarutrymme uppburits för en golvyta som motsvarar 37 m2.

  Detta innebär att svarandebolaget åsidosatt bolagsordningen som grund för fastställande av vederlaget för affärslägenhet A14-15.

  Enligt 3 kapitel 4§ lagen bostadsaktiebolag ska grunden för betalning av vederlag anges i bolagsordningen.

  Bolagsstämman har inte haft rätt att avvika från vad bolagsordningen  stadgar om grunden för vederlaget för nämnda lägenhet.

  Att tingsrätten funnit styrkt att vederlaget för affärslägenhet A14-15 fastställts i strid med bolagsordningen, har konsekvenser för vederlagens belopp i sin helhet i och med att alla aktieägares andelar av vederlagen i så fall är felaktiga.

  Tingsrätten konstaterar att bolagsstämmans beslut nr 15 strider mot bolagsordningen 5§ till den del det gäller fastställande av kapitalvederlagets belopp för affärslägenheten A14-15. För den skull förklarar tingsrätten beslutet ifråga till denna del ogiltigt såsom avses i 23 kapitel 1§ om bostadsaktiebolag och förbjuder verkställigheten av beslutet till den här delen.

  Påstådda fel vad gäller vederlagens belopp

  Käranden har yrkat att bolagsstämmans beslut i punkt 15 om vederlagens belopp ska anses ogiltiga till följd av felaktiga beslut som fattats ifråga om grunderna för hur dessa belopp ska beräknas. Svaranden har bestridit att felaktiga beslut skulle ha fattats.

  I föreliggande ärenden har tingsrätten funnit styrkt att

  -att grunden för vederlaget för affärslägenhet A14-15 i ett tidigare skede fastställs i strid med bolagsordningen, vilket haft konsekvenser för beslutet om vederlagens belopp vid bolagsstämman 16.6.2015 (se 3.2 ovan)

  Vederlagens belopp fastställts på den grund att svarandebolaget ska kunna täcka alla sina kostnader genom vederlagen som uppbärs av aktieägarna. Eftersom vederlaget som uppbärs för källarutrymmet som hör till D41 och vederlaget som uppbärs för affärslägenhet A14-15 har uträknats på felaktiga grunder, har vederlagen för övriga lägenheterna i motsvarande mån påverkats. För den skull är de olika vederlagen även till sina eurobelopp felaktiga.

  För den skull förklarar Västra Nylands Tingsrätt beslutet ifråga även på denna grund ogiltiga såsom avses i 23 kapitel 1§ lagen bostadsaktiebolag och förbjuder verkställigheten av beslutet. 

  På något sätt tycker jag att detta åländska frimärken passa in här!
  Mera Åland: https://kjosterman.com/aland.htm
  Lantmannagården i Ekenäs

  Finska s.k. fix frimärken (iki merkkejä suomeksi)
  Gäller för inrikes brev upp till 50g. Stor rabatt om du behöver 100 st eller mera! Priserna hittar du på sidan:
  https://kjosterman.com/index.html