Del 1  Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg ly 0747469-8

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2,  10600 Ekenäs

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 Tammisaari, Y-tunnus: 0747469-8

Sidan under uppdatering!

Inte helt i kronologisk ordning, litet "råddig"  men alla länkar borde nu fungera!

 Hej och gott nytt år! Första uppdateringen detta år!

Frågan denna gång är, vem har rätt att besluta om bygglov!

Senaste uppdatering 2023-05-26

         Önskar du meddelande då sidan uppdaters?

Annons
Frimärken för postning, s.k. fix frimärken säljes med stor rabatt. Priser hittar du på adressen https://kjosterman.com/kirpputori.htm

SENASTE NYTT, INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Skall vi lita på Polisen eller Jonas Taipale? Fastighetsförbundet, oklara felaktiga dyra utlåtanden
Bedrägliga styrelseprotokoll? Ann-Mari Jansson Hemfridsbrott att undersöka antalet tandborstar i lägenheterna, A-M ? 
Aktieägare fråntas rösträtten! Rasmus Fredriksson Styrelsen försöker lura aktieägare på över EURO 63.000,00
 Får ett disponentintyg vara fullt av motsägelser Försökte genom olagligt röstande vinna €1,40 men förlorade €598,60
  Kan en vanlig källare användas som affärslokal? Försöka duger och det lyckas? Olagligt, jo men ...

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12, bolagsordningen bör följas!

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten. Men var finns de extra 204 m2? Stulna?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands  Tingsrätt!

Del 5. Kan en disponent och styrelse besluta vem som får representera en lägenhet med flera delägare på bolagsstämman? Naturligtvis, mindre stridigheter! Måste representanten vara delägare i lägenheten?


Hej och välkommen!
Är du första gången på denna sida?
 Emedan de flesta av läsarna återkommer regelbundet har jag valt att de nyaste kommentarerna oftast finns överst på sidan! Du får gärna kommentera genom denna link.

Nyaste Nytt eller redigerade sidor hittar du här nedan!

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 17.04.2023 -
Styrelseordförande: Jarl Boström
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Styrelse suppleant: Kjell Danielsson
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Monika Fredriksson

Ett spännande möte 12.05.2023
Deltagare från bolagets styrelse: Jarl Boström (styrelseordförande), Kjell Danielsson (suppleant), Lennart Westerholm Styrelsemedlem) därtill innehavaren av A14-15 samt jag.

Vi skulle diskutera A14-15, men det blev visst jag som var huvudämnet.

Frågan var varför jag inte godkänt styrelsens förslag till ny bolagsordning och därmed ändring av A14-15:s vederlags till 0,5?

Alla andra aktionärer har godkänt bolagsordningen utom jag och eventuellt 18 andra, tydligen något oklart i protokollen.

Visst det fanns några småfel i förslaget till bolagsordning, men varför tjafsa om sådant, godkänn bara och saken är ur världen.

Småfelen i förslagna bolagsordning gällande tabellerna:
Lägenhets nummer:        1 fel
Typ av lägenhet:              5 fel
Yta:                                 19 fel
Antal aktier:                    2 fel
Användnings ändamål: 10 fel


Orsaken till en ny bolagsordning är närmast att A14-15 enligt senaste godkända bolagsordning betalar vederlag enligt koefficient 0,5 som nu skulle ändras till 0,5?
A14-15 har betalat de senaste 10 åren enligt 1,5. Hon anser sig inte ha rätt att få kompensation för mellan skillanden 0,5 och 1,5 varför jag utgår från att det varit en frivillig extra betalning för att styrelsen skall godkänna att affärsverksamhet får förekomma i A14-15 mot gällande bygglov.

Styrelsen har även gjort beslutet genom förslaget till ny bolagsordning att
- Tingsrättens dom,  Tingsdomare Mika Illman, gällande Lantmannagården, inte till största delen kan anses acceptabel och därför följer Lantmannagården inte domen. Domen har godkänts av styrelsen!

- Raseborgs byggsyn och byggnadsinspektör Juhani Jormanainen inte kan anses ha rätt att besluta om bygglov gällande Lantmannagården. Styrelsen har redan i 10 år gjort egna beslut angående bygglov utan inblandning av Raseborgs byggsyn.

 - Tingsrätten och Handelskammaren har inte rätt att besluta om hur registrerad men ogiltig       bolagsordning skall annulleras.

Styrelsen anser alltså att jag skall godkänna att
- några (?) fel i en bolagsordning är helt acceptabelt
- Tingsdomare Mika Illman, Tingsrätten, inte är trovärdig
- Byggnadsinspektör Juhani Jormanainen, Raseborgs byggsyn, inte är trovärdig
- Handelskammaren inte är trovärdig
 


Enligt styrelsen finns det en paragraf i någon lag som ger styrelsen rätt att stämma mig via Tingsrätten om jag godkänner Tingsrättens dom i sin helhet, alla bygglov och kanske det värsta om jag anser att en bolagsordning så långt möjligt skall vara felfri.

Jag väntar nu på kallelse till Tingsrätten.

Enligt mig är det fortfarande rätt okomplicerat att korrigera alla "misstag" som skett de tio senaste åren. Styrelsen vet bättre?

Som vanligt kommentarer är välkomna!


Denna skrivelse gäller bostads AB Lantmannagården i Ekenäs 12.05. 2023

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs utvidgar sin verksamhet. Investeringar genom köp och uthyrning tillkommer. Närmast gäller det lägenheter som ägarna inte lyckats sälja. Första objekt är A14-15 och följande antagligen A6. 

Ägaren till lägenheten A14-15 erbjuder Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs att köpa lägenheten för 40.000” (bilaga 1).

Lägenheten är 137m2 och enligt byggnadslovet antecknat förråd. I lägenheten finns bland annat wc, dusch och köksutrustning.” (bilaga 1) Om ett utrymmes användning ändras behövs ett bygglov. Badrummet och köket är ”svart” bygge, som enligt Raseborgs Byggsyn gjorts utan bygglov. Innehavaren är ansvarig för ändringen och bör försöka få ett bygglov i efterhand. Även om ändringen gjorts för flera år sedan gäller dagens bestämmelser då bygglov ansöks 2023, vilket antagligen betyder rejäla kostnader kanske 10.000? Att det sedan finns ett badrum och kök i ett förråd, som inte får användas som arbetsplats är förbryllande. Föreslår att ett eventuellt köp görs när utrymmet är godkänt. Bolagsstämman har enligt styrelsen konstaterat att i samband med A14-15 finns en källare 37m2 (Tingsrätten 2015 bilaga 2, sidan 22). Källaren har tydligen en dold ingång och ingen vet var källaren finns. Jag utgår från den verkliga ytan om 100 m2

Lägenheten har muntligen värderats av två olika fastighetsförmedlare och de har konstaterat att det begärda priset motsvarar gängse pris för lägenheten, Till försäljningspriset tillkommer en skuld andel på 938,50 €” (bilaga 1). Vem betalar korrigeringen av svartbygget, gäller status ”förråd ” (Raseborgs byggsyn (bilaga 3) eller Tingsrättens ”affärslokal” (Tingsrätten 2015 bilaga 2 sidan 22)? Tydligen har förmedlarna utgått från att A14-15 är ett förråd, men i ett senare stycke anser styrelsen att A14-15 kan vara en arbetsplats och då är värdet betydligt högre.

Om bolaget skulle köpa lägenheten, så skulle utrymmena användas för att uppehålla bolagets fastighet. I nuläget finns det brist på förrådsutrymmen i bolaget och utrymmena skulle ge invånarna möjlighet till tilläggsförråd mm. Bl.a. finns det brist på cykelförrådsutrymmen och allmänt utrymme för säsongbetonad utrustning.” Tydligen känner styrelsen inte till fakta. Ett relativt stort utrymme finns i gamla pannrummet. Åtminstone var det tomt när jag senast besökte det. Lantmannagården bebos av 39 invånare som har ett gemensamt cykelförråd om 204 + ca 19 m2 (Tingsrätten 2015 bilaga 2 sidan 11) till sitt förfogande. Säkert rekord! Om någon behöver några m2 extra förvaringsutrymme kan säkert A14-15s innehavare ordna ett hyreskontrakt.

Förråden kunde hyras ut och på så sätt minska trycket på vederlagen i bolaget. Möjlighet till annan verksamhet för bolagets invånare kunde också utredas t.ex. gym, distansarbetsplats mm. Beroende på de andra verksamheterna kan det behövas åtgärdstillstånd av myndigheter.” Den sista meningen är intressant. Styrelsen har försökt ändra status för A14-15 ett flertal gånger från förråd till affärslägenhet utan att lyckas. Senaste försöket var från förråd till verksamhetsutrymme och svaret var att Lantmannagården inte kan ändra bygglov ensidigt (bilaga 3). Varför skulle det nu lyckas?

Utgångspunkten är att köpet finansieras med lån och kostnaderna täcks med hyresinkomster,” samt ”Förråden kunde hyras ut och på så sätt minska trycket på vederlagen i bolaget.”

Hur mycket skulle vederlagen i bolaget minska? Här är resultatet!

Nuvarande vederlag för A14-15

657,60

Nuvarande vattenavgift

48,00

Beräknad låneandel gällande fönsterbyten, 2021/3 91,14 Räntor och material betydligt dyrare 2023 30%?

118,48

Amortering 10 år 51.000 euro

425,00

Ränta 7% (OP 03/2023)

297,50

El förbrukning, uppskattning

120,00

Städning, 4 ggr/mån

150,00

Försäkringar

30,00

Disponentens arvode för fakturor, reserveringar, bokföring osv.

150,00

Kostnader per månad totalt som lagerhotell, inkl. hyresbortfall

1996,56

Kostnader per m2 om allt är uthyrt fortlöpande 80% m2

24.96/m2/mån

Om 40% eller häften i medeltal är uthyrt

49,92/m2/mån

Enligt Google är medelhyran för lager i Raseborg 7,20 – 13,00/m2 inkl. moms. Medelhyrorna gäller lagerhotell vars höjd är i medeltal det dubbla mot A14-15. För +/- 0 resultat bör hyran vara 24,96/m2 + ev. Moms. Detta förutsätter att lägenheten konstant är uthyrd.

Om styrelsen hittar hyresgäster och vi utgår från samma lagliga uthyrning i medeltal som skett de sista 10 åren gällande A14-15 bör bolaget debitera 0,56 extra per månad och m2 av alla aktionärer för att täcka kostnaderna gällande köpet av A14-15 de första 10 åren. Räntekostnaderna sjunker något år för år men övriga kostnader torde stiga varför 0,56 torde vara realistiskt för perioden. För affärslägenheterna något högre, för bostäderna något lägre.

Första året är det en del extra kostnader, dom inte ingår i beräkningen ovan: korrigering av svartbyggda badrum och kök, oklart kanske ca 10.000, nya bolagsordning 800, lånestart kostnader ca 150, byggande av boxar i lagerhotellet ca 7x500 (ursprungliga beräkningen var 7 x 2000, men enligt Kjell Danielsson  kan det göras billigare, för övrigt tydligen OK). Dessa kan byggas när och om styrelsen hittar hyresgäster. Enklast om dessa kostnader ingår i låneavtalet, vilket då höjer månatlig amortering och ränta.

Lantmannagården kan köpa ovannämnda aktier, men det förutsätter att bolaget har fritt kapital (10.kap 2§) för utbetalning av dividender eller köp av egna aktier. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokouksen antamissa raameissa. Kyseisellä valtuutuksella omia osakkeita voidaan hankkia ainoastaan vapaalla omalla pääomalla . Det fria kapitalet beskattas därför lån om 51000 där skatterna ingår. Lantmannagården har inte fritt kapital enligt senaste bokslut därför kan inte inköpet göras. Att låna för att köpa egna aktier förbjuder aktiebolagslagen.

Om Lantmannagården haft fritt kapital blir det ändå problem. I princip gäller 2/3 röstning på bolagsstämman att inköpa aktierna (om det varit möjligt), men sedan gäller det att få en ny bolagsordning. 35§ Osakkaan suostumus tarvitaan esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, jos sen myötä muutetaan osakkaan oikeutta hallita huoneistoa, huoneiston käyttötarkoitusta tai osakkaan maksuvelvoitteita. Emedan A14-15:s såväl skötsel- som kapitalvederlag ”försvinner”, låneamortering och räntor tillkommer, betyder det att alla övriga aktionärers vederlag stiger och därför bör samtliga aktieägare godkänna den nya bolagsordningen. Ett lån för investeringar eller reparationer kan inte jämställas. Problemet är att ingen tydligen vet vem som är ägare till en hel del aktier som våra disponenter har registrerat på ett sätt som Tingsrätten 2015 bilaga 2 sidan 18) meddelat att är olagligt. För ett börsbolag som köper egna aktier vinner aktieägarna, för ett bostadsaktiebolag förlorar aktieägarna, antalet aktier som delar på kostnaderna minskar.

Lägenheten (A14-15)har värderats av två olika fastighetsförmedlare till 40,000 euro.
Intressant här att två olika fastighetsförmedlare, båda anonyma, har kommit till exakt samma resultat. Styrelsens önskan? Men var är problemet! Låt någon av fastighetsförsäljarna sälja lägenheten. Ägaren får betalt, Lantmannagården får vederlag i fortsättningen som tidigare och alla är nöjda.

Mitt förslag till Lantmannagårdens styrelse glöm hela april skämtet!

----------------

Det finns alltid någon i ett bolag som är lättlurad. Disponenter och styrelser utnyttjar tillfället!

Orsaken till att A14-15 innehavaren ser sig tvungen att sälja lägenheten beror på att hon lurats att betala såväl skötsel- som kapitalvederlag långt mera än hon borde betala enligt gällande bolagsordning.

Helt kort! Innehavaren till A14-15 ville sälja lägenheten med bygglov ”förråd”. Enligt mäklaren skulle hon få ett betydligt bättre pris om bygglovet skulle gälla för ”affärslägenhet”. Hon ansökte om ändringen, disponenten skrev en ny bolagsordning (bilaga 5), den godkändes av bolagsstämman. Bolagsordningen sändes till handelskammaren för godkännande vilket skedde. Innehavaren försökte sälja lägenheten men förmedlarna avbröt försäljningen, orsaken var att disponenten skrivit ett disponentintyg som inte stämde med bolagsordningen.

Någon tid senare blev det klart att disponenten ”glömt” att ansöka om bygglov och bolagsordningen var ogiltigförklarad, den föregående bolagsordningen 1990  (bilaga 4) gäller alltså fortfarande!

Helt klart är att enligt gällande bolagsordning bör hon betala vederlag enligt koefficient 0,5. Disponenter och styrelser har här hittad ett perfekt offer att lura och debiterat enligt koefficient 1,5. Hur det lyckats, hon har fått ett disponentintyg som är falskt därtill en bolagsordning som inte är godkänd. Hon litade på disponenter och styrelser. Tyvärr!

Sammanlagt har hon under perioden april 2013 – april 2023 betalat över 60.000,00 för mycket enligt mina uträkningar. Borde hon få i retur för mycket betalt? Kanske för de tre senaste åren tyckte styrelseordföranden!

Enligt fastighetsförbundet torde disponenten och därmed OP-Filia Oy Ab vara ersättningsskyldiga.

Styrelsen skall i första hand bevaka aktieägarnas intressen, därefter bolagets. Att OP-Filia är i första hand tyder på något missförstånd!

Jag + mina 2 grannar hamnade i samma fälla med samma disponent och styrelse, skötselvederlag +100%, kapitalvederlag +300%. Jag förde problemet till Tingsrätten (Tingsrätten 2015 bilaga 2) som ansåg att Lantmannagården bör följa bolagsordningen. Vi fick våra pengar i retur och kostnaderna ca 20.000,00 betalade Lantmannagården.

Jag hoppas att styrelsen och nuvarande disponent är villiga att ordna att A14-15 ägaren får sina pengar snarast inklusive ränta kanske 10.000,00. Egentligen en ganska enkel process, men det förutsätter att styrelsen faktiskt vill hjälpa A14-15 ägaren!

Innehavaren har meddelat 12-05-2023 att hon inte är intresserad av en ersättning. Detta betyder att processen med vederlagen inte är brådskande.

Om styrelsen inte vill hjälpa henne, hjälper jag gärna henne om hon så önskar. Jag har bra kontakter till Finlands bästa advokater då det gäller bostadsaktiebolag. Antagligen blir notan denna gång ca 30.000 och slutbelopp ca 100.000,00. Enligt fastighetsförbundet torde ersättningskravet ställas mot disponenterna eller deras ”drulleförsäkringar”, på grund av den långa tiden är eventuellt även styrelsemedlemmarna ansvariga.

Varför delar OP-Filia Oy Ab en falsk bolagsordning till nuvarande och blivande aktionärer?

Speciellt är även att på OP-Filia:s hemsida angående Lantmannagården finns för fri användning en bolagsordning som inte är godkänd. Borde inte gällande och godkänd bolagsordning anges? Men vilken bolagsordning gäller? Enligt Raseborgs byggsyn är A14-15 förråd eller lager i vilken inte får förekomma affärsverksamhet. Tingsrätten har i sin dom 2015 konstaterat A14-15 inklusive källare är affärslägenhet enligt den falska bevisföring styrelsen gett Tingsrätten. En bolagsordning kan inte vara delvis felaktig (byggsynen) varför den tidigare bolagsordningen är i kraft när Tingsrättens dom upphävts.

En rykande bomb när disponenter inte klarar av sitt jobb!

Bolagsordningen 2013 måste omgående omskrivas meddelade bolagets revisor Lars-Ove Backman (bilaga 7). Nej inte alls ansåg disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordföranden Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson. Fyrväpplingens beslut kostade Lantmannagården ca 20.000 euro 2015, ny rättegång 2023, antagligen två med betydande kostnader.

C31 samt A14-15 (kanske även andra). Badrum , bastu och annat utan bygglov. Vid eventuell skada är lägenhetsinnehavarna ersättningsskyldiga. Försäkringar torde inte gälla då utrymmena inte är godkända.

Förslag till korrigering av Bolagsordning och övriga problem

A A14-15 har under perioden april 2013 – april 2023 betalat vederlag och övriga kostnader enligt koefficient 1,5.

Enligt gällande bolagsordning 1990 ((bilaga 4) bör koefficienten vara 0,5. Sammanlagt har Christel betalat ca 60.000 euro för mycket, inklusive ränta ca 70.000. Enligt vissa uppgifter finns det en godkänd bolagsordning 2001-2008 som anger koefficienten till 0,25. Stämmer detta är beloppet betydligt högre. Styrelsen bör granska vilken bolagsordning som gäller när bolagsordning 2013 har annullerats!

Innehavaren bör ansöka via Tingsrätten om att Bolagsordningen 2013 makuleras och att den tidigare bolagsordningen (1990) gäller.

14 § 01.06.2023
”Avförande av registeranteckning till följd av domstolsavgörande
Om inte något annat undantagsvis följer av registeranteckningens art ska registermyndigheten avföra en anteckning från registret när det genom ett lagakraftvunnet avgörande har konstaterats att

1) en anteckning inte borde ha gjorts i registret,
2) ett registrerat beslut är ogiltigt, eller
3) en uppgift som antecknats i registret är oriktig.
Domstolen ska sända registermyndigheten en kopia av ett lagakraftvunnet avgörande i sådana ärenden som avses här”.

38 § Hävande av registeranteckning 1.6.2023

”Den som anser att en annan registeranteckning än en sådan som gäller firma medför olägenhet får vid en domstol som anges i 10 kap. i rättegångsbalken väcka talan mot den anmälningsskyldige om hävande av registeranteckningen och ersättande av skadan”.

B A14-15 I ”förrådet” har ett rum delvis utan bygglov ändrats till badrum och kök.

Innehavaren bör begära slutgranskning gällande ombyggnaden. Därefter ansöka om ett bygglov i efterskott. Alternativt riva kök och badrum. Rivningen bör godkännas av styrelsen.

C A14-15 källare.

Tingsrätten har konstaterat att det finns en källare under A14-15. Enligt Jonas Taipale bevisföring till Tingsrätten har källaren godkänts av bolagsstämman ”för länge sedan”. Disponenten har glömt att ändra bolagsordningen. Tingsrätten (bilaga 2, sida 22) anser att A14-15 + källaren är affärslägenhet, utgående från Bolagsordningen 2013 (bilaga 5)) och disponentintyg, vilket styrelsen godkänt. Försäkringar torde inte gälla.

Styrelsen bör granska när källaren godkänts och var den finns. Kontrollera med Jonas Taipale. Om det inte finns någon källare bör denna del av Tingsrättens dom 2015 korrigeras. I första hand bör Jonas Taipale med styrelse ansöka om ändringen. Bolagsordningen bör eventuellt ändras.

D C31 Byggt bastu i klädskrubb, ej slutgranskat.

Bygglov har inte ansökts. Försäkringar torde inte gälla.

Styrelsen bör ansökan om bygglov på uppdrag av innehavaren. Slutgranskning bör ske. Disponenten är medveten om bygget. Bolagsordningen bör ändras.

E E45 Bilhallen.

Enligt Bolagsordning 2013 finns i E-husets bilhall 18 bilplatser. I verkligheten 17. Det finns i D huset en minimal plats med eluttag för barnvagn med nummer 18. Denna finns inte nämnd i Bolagsordningen.

Endast utrymmen nämnda i Bolagsordningen bör betala vederlag. Betalda vederlag för E18 bör återbetalas. Bolagsordningen bör ändras.

F E45 Av bilhallens yta är 204 m2 reserverat för cyklar

Enligt Jonas Taipales bevisföring till Tingsrätten är bilhallens yta 384 m2 varav 180 m2 används till bilparkering och körleder. Resterande 204 m2 är reserverade för cyklar och andra fritidsgrejer. I bilhallen finns alltså 5-6 lagliga bilplatser. Detta betyder att bygglovet för Lantmannagården då det gäller bilplatser (24?) inte uppfylls. Jag utgår ifrån att Jonas bevisföring baserar sig på bygglovet!

Styrelsen bör kontrollera med Jonas Taipale på vilka dokument han baserar sin bevisföring till Tingsrätten på? Om Jonas Taipales bevisföring är vilseledande bör han begära att Tingsrätten korrigerar sin dom! Bolagsordningen bör eventuellt ändras.

G E45 Tingsrättens dom (bilaga 2 sidan 18): I 2 kapitel 4 § 2 mom.

Lagen om bostadsaktiebolag stadgas att enskilda aktier som hör till samma aktiegrupp inte får tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt eller pantsättas utom när en lägenhet delas eller en del av lägenheten slås samman med en annan lägenhet. Bostadsbolaget har utan beaktande av nämnda lagrum tillåtit att bilhallsaktier överlåtits en i gången, dvs. i praktiken så att aktiegruppen bestående av 18 aktier uppdelats i 18 separata aktier vilka det varit möjligt att överföra som självständiga aktier till nya aktieägare. Förfarandet har skett i strid med lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen. Ovan nämnda procedurfel, som föranletts av att aktiegruppen nris 3658-3675 splittrats i strid med 2 kapitel 4§ lag om bostadsaktiebolag, torde vara ostridigt”

Utgående från Bostadsaktiebolagslagen, som trädde i kraft 2010, har åtminstone 11 bilaktier sålts/köpts olagligt, därav ca 50% av styrelsemedlemmar (bilaga 6)! Problemet är vid röstning! Har den olagliga ägaren rösträtt eller den tidigare ägaren rösträtt vid val av representant? Vederlagen, kan styrelsen kräva vederlag av de nya innehavarna som köpt bilplatsen olagligt?

Lantmannagården har godkänt Tingsrättens dom, men följer den inte. Tingsrättens dom är korrekt.

Styrelsen bör begära ett skriftligt utlåtande hur förfara med annullering av olagliga köp och återbetalning av vederlag, (tidsperiod?) samt kräva vederlag av de ursprungliga ägarna (tidsperiod?). Fastighetsförbundet har lång leveranstid varför jag föreslår att styrelsen kontaktar Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen och Kanerva Oy www.kak-laki.fi. Advokat Aki Rosen är bekant med Lantmannagården sedan tidigare och rekommenderas.

Vem bör lösa problemen?

Vivika Elgh har skriftligen meddelat att hon inte kan ta ställning till om hon och styrelsen vilselett Tingsrätten! Disponent Ann-Mari Jansson har muntligen meddelat att styrelsens bevisföring till Tingsrätten delvis inte var sann. Disponent Ann-Mari Jansson har meddelat min advokat att alla uppgifter som Lantmannagården gett Tingsrätten är korrekta!

Samtliga punkter

Nuvarande styrelse

eller

Punkterna A, C, F

Tidigare styrelseordförande Jonas Taipale , styrelsemedlemmarna Vivika Elgh, Rasmus Fredriksson

Punkterna B, D, E
Nuvarande styrelse

Punkterna A, B
Innehavaren av A14-15 har meddelat att hon inte är intresserad av den gottgörelse om ca 60-70.000 hon borde ha rätt till. Problematiken är fortfarande densamma.

Gällande A,

 • fotografera skylten vid A trappan, som bevis att styrelsen godkänner affärsverksamhet

 • bör begära samtliga styrelseprotokoll 2012-2023 där ”Christel Lundström” eller ”A14-15” anges

 • bör begära bolagsordningen 2000 samt 2013

 • begära utredning av Lantmannagården gällande vederlag och andra kostnader gällande A14-15, samt eventuella återbetalningar för perioden 2013-2023,

 • beräkna styrelsemedlemmarnas sammanlagda dagar som styrelsemedlemmar samt samma även för disponenterna (eventuell skadeansökan i andra hand)

 • erhålla revisor Per-Olof Backmans utlåtande angående Bolagsordning 2013

 • erhålla Raseborgs byggsyn meddelande ang. A14-15:s status samt eventuell ändring.

 • erhålla fastighets förbundets utlåtande ang. glömt bygglov

 • bifoga eventuella skriftliga meddelanden angående A14-15 mellan styrelsen/disponent och innehavaren.

 • bifoga A14-15;s resultaträkning eller annan tillförlitlig utredning av inkomna hyror 2013-2023 samt kostnader.

 • Giltig försäkring för hela perioden 2013-2023?. Hemförsäkring gäller kanske inte.

 • Allt till hemsida, både relevanta och ”kanske” relevanta uppgifter.

Lantmannagårdens fullmakt och betalningsförbindelse gällande KAK-LAKI.fi

Jag (Karl-Johan Österman) var inblandad i rättegången 2015 och godkänt domen tillsammans med Lantmannagården. Detta betyder att vid ansökan om ändring av domen kommer Tingsrätten att kontakta min advokat Aki Rosen som kontaktar mig med frågan, godkänner jag en ansökan om ändring. När Lantmannagården ger en betalningsförbindelse gällande KAK-LAKI.fi gäller i första hand att ändringssökarna redan i brevet till Tingsrätten godkänner att betala alla kostnader om inte Tingsrätten beslutar att motparten är betalningsskyldig , i så fall blir betalningsförbindelsen inte använd.

Var noggrann!

Jag vann vid Tingsrätten allt som var viktigt för mig, kapital och skötselvederlag. Jag kommer inte att godkänna att hela Tingsrättens dom annulleras. Endast de delar som nämns ovan får ingå i ansökan om korrigering av Tingsrättens dom 2015.

Karl-Johan Österman, Lantmannagården D 41, kj@kjosterman.com 

Denna skrivelse har delgivits, några smärre ändringar har skett efter delgivningen:
OP-Filias verställande disrektör Marlene Eriksson 16.4.2023
Lantmannagårdens styrelseordförande Jarl Boström 19.4.2023
Lantmannagårdens disponent, OP-Filia Monika Fredriksson 21.4.2023Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2022 -  17.4.2023
Styrelseordförande: Jarl Boström
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Jan-Henrik Stenvall  - 31.08.2022
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Monika Fredriksson   01.09.2022 -


Vem har rätt att besluta om bygglov i Raseborg?

Problemet gäller ett förråd A14-15 (enligt bygglovet), kan förrådet användas som affärslokal eller alternativt verksamhetsutrymme? Enligt byggsynen kan förrådet inte godkännas som affärslokal eller verksamhetsutrymme!


Svaret är ganska enkelt! Enligt Raseborgs byggsyn,  Juhani Jormanainen, kan Lantmannagården inte ensidigt  besluta om bygglov.

Men är det så enkelt?

Enligt Tingsrättens dom är A14-15 en affärslokal till 100%! Jag utgår från att styrelsen och disponenten (med juridisk hjälp av juristen Peter Högnäs från OP-Filia Oy Ab, Andelsbanken Raseborg OP ) inlämnat korrekta uppgifter till Tingsrätten. Om så är fallet betyder det att Tingsrätten ansett att Lantmannagården ensidigt kan besluta om egena bygglov utan Raseborgs byggsyns godkännande.

Polisinrättningen i Västra Nyland, kriminalkommissarie Mats Sjöholm har granskat frågeställningen ovan. Jag utgår från att han kontaktat såväl Raseborgs byggsyn och Tingsrätten samt granskat Lantmannagårdens bevisföring. Att Lantmannagården inte följt Raseborgs byggsyns beslut om bygglov kan närmast anses som ett "procedurfel"? Men helt OK tydligen.

Enligt gällande bolagsordning (?) utgående från Raseborgs byggsyns beslut, borde ägaren till A14-15 (förråd) betala vederlag enligt koefficient 0,5. Som affärslokal gäller koefficient 1,5. Detta betyder att ägaren till A14-15 betalat över 63.000,00 (april 2023) mera än bolagsordningen och byggsynen förutsätter.

A14-15 är alltså fortfarande (april 2023) en affärslokal i vilken det bedrivs affärsverksamhet. 4 olika yrkesdisponenter + styrelser har ansett att detta är OK!

Utgående från Tingsrättens och Polisinrättningens beslut, har Lantmannagårdens styrelsens gjort ett förslag till ny bolagsordning där sammanlagt 9 lägenheter får ny status, bl.a. källare till verksamhetsutrymme, utan godkännande av Raseborgs byggsyn eller lägenhets innehavarna! Förslaget är godkänt enligt styrelsen även om bolagsstämman inte godkänt detsamma. Mera nedan!


Bolagsstämman, två av tre styrelsemedlemmar deltog,  förkastade enligt protokollet styrelsens förslag till ny bolagsordning, styrelsen anser att den blev godkänd?

Hej alla!                   Denna del  uppdateras om det finns orsak måndagar, nyheter har tjock text       2022-12-03
Jag har lovat styrelseordförande Jarl Boström
att kommentera styrelsens förslag till ny bolagsordning.
 
Jag anser att det finns en hel del brister som jag försöker precisera här. På grund av bilagorna är det enklare att svara via internet. Alla ni som brukar kommentera Lantmannagårdens juridiska problem gör det gärna även nu, speciellt om jag på någon punkt har fel. Är något oklart, vänligen meddela mig och jag försöker förtydliga.

För klarhetens skull, förslaget behandlades på Bolagsstämman 21-06-2022. Enligt protokollet godkändes förslaget, men då disponenten (?) glömt att ange denna punkt på föredragningslistan kan endast diskussion föras utan giltigt beslut. Enligt samma protokoll godkände bolagsstämman inte förslaget till ny bolagsordning vilket tydligen varken disponenter eller styrelse accepterar. Samma problem är vanligt vid Lantmannagårdens bolagsstämmor, för de senaste 5-6 åren har det varit det normala att beslut görs utan att frågan funnits på föredragslistan, olagligt naturligtvis. Även får personer utan rösträtt delta i röstningen (utan fullmakt!) och i något fall har en aktieägare fått ett betydligt större röstetal än bolagsordning och lag påbjuder. Senast när disponent och styrelse beslöt att inte godkänna bolagsstämmans beslut och inte revisorns uttalande kostade det Lantmannagården ca 20.000,00 euro. Denna gång?

För att kunna följa mitt resonemang föreslår jag att du  printar ut

Förslaget till bolagsordning 2022,       Tingsrättens dom 2015   samt nuvarande bolagsordning

Lantmannagården har följt 2013-2022 en bolagsordning som inte vunnit laga kraft och alltså inte gäller. Lantmannagården har genom att följa den olagliga bolagsordningen fått en hel del extra pengar, olagligt naturligtvis, mera senare.

En påminnelse till Lantmannagårdens styrelse! Ert uppdrag är att i första hand bevaka  aktieägarnas intressen,  därefter Lantmannagårdens. När styrelsen i första hand försöker hjälpa både juridiskt och ekonomisk disponentbyrån OP-Filia har något gått fel!

Sedan till kritiken:


A2, A3-4, B16, B29 och B30
"Rätt till bilplats på gården". Emedan rätten ingår i aktiebrevet är avgiften ett vederlag med fast koefficient. Även ytan måste anges i annat fall kan exempelvis ägaren till A2 parkera sin 20 meters bostadsbil över vintern på gården. Detta enligt advokat Aki Rosen vars specialitet är bostadsaktiebolag.   Förslag:
1                     A2                   162                             151-312                             162                    affärslägenhet
                       A2                     14                             ingår                                    ingår                  bilplats på gården
A12
Bygglov källare förslag verksamhetsutrymme. Har ägaren skriftligen godkänt status ändringen och är medveten om att kapitalvederlaget torde stiga med 100%. Har Byggnadstillsynen godkänt eller förhandsgodkänt? Enligt Juhani Jormanainen, byggnadstillsynen, gäller samma bestämmelser för "Verksamhetsutrymme" som "affärslägenhet. Om A12 godkänns som verksamhetsutrymme eller affärslägenhet gäller vederlags koefficient 1,5 enligt gällande bolagsordning. Har aktieägaren skriftligen eller på annat sätt godkänt detta? Detta gäller även andra förslag som gäller "verksamhetsutrymme".

A13
Tidigare källare. Har godkänts av Byggnadstillsynen som affärslägenhet. Status bör vara affärslägenhet som övriga motsvarande lägenheter. Normalt borde bolagsstämman godkänna ändringen från källare till affärslokal, därefter nytt bygglov och då registreringen av ny bolagsordning godkänts träder ändringen i kraft. Nu blev det fel ordning, men kan korrigeras.

A14-15
Enligt gällande bolagsordning bör A14-15 betala vederlag enligt koefficient 0,5. Detta är klart specificerat i bolagsordningen. Sammanlagt för de 121 senaste månaderna (april 2023) bör A14-15 betala EUR 27453,65 här även kapitalvederlag. Oberoende av en helt klar bolagsordning har disponenterna debiterat enligt koefficient 1,5 eller sammanlagt för hela tidsperioden 85.587,87. Därtill har debiterats vattenavgifter 6018,00 vilket går mot bolagsordningen emedan laglig affärsverksamhet inte är tillåten i lägenheten. EUR 63.942,22 + ränta bör återbetalas! Att ägaren erhållit en inte giltig bolagsordning samt ett disponentintyg med felaktig koefficient kan enligt min mening anses som ett lyckat bedrägeri. Juristen Kristel Pynnönen, Fastighetsförbundet, har gett ett utlåtande där det framgår att disponenten kan vara ersättningsskyldig om glömska då det gäller bygglov orsakar ekonomisk skada. Enligt prejudikat från Åbo Hovrätt gäller bygglovet även om bolagsordning och disponentintyg går mot bygglovet. Vederlaget bör alltså vara enligt 0,5 det är enkelt att korrigera genom att följa gällande bolagsordning. Men tyvärr inte!
Lantmannagården har via rättsprocess vid Västra Nylands Tingsrätt 2015 bevisat med falsk bolagsordning och  disponentintyg att A14-15 är en affärslokal och koefficienten 1,5 gäller. Tingsrätten godkände Lantmannagårdens bevisföring och A14-15 är en affärslägenhet med koefficient 1,5. Alla inblandade godkände detta och domen gäller.
Enligt förslaget skulle status för A14-15 vara verksamhetsutrymme, detta är inte möjligt och inte heller affärslägenhet enligt Byggsynen! Lantmannagården kan inte ensidigt ändra Tingsrättens dom och inte heller gällande bygglov.
Nu har Lantmannagården fått eld i baken! Lantmannagården samlar in namn för att ändra den inte giltiga bolagsordningen. Även personer utan rösträtt får meddela sin åsikt. Hänvisar även till lag om bostadsaktiebolag 22.12.2009/1599. Antagligen har inte disponent och styrelse förstått lagen. Att via domstol ändra A14-15:s vederlags koefficient, som enligt gällande bolagsordning är 0,5 till styrensens förslag 0,5 är kanske möjligt, men varför? Klart är att Lantmannagården inte kan ändra Tingsrättens dom med namninsamlingar!
Jag utgår från att Tingsrättens dom utgående från Lantmannagårdens bevisföring i första hand gäller. Enligt Tingsrättens information bör en ny rättegång ordnas om Lantmannagården anser att Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten varit vilseledande, antingen via polisen (vilket inte torde vara möjligt) eller direkt med Tingsrätten, andra alternativ gavs inte.
Om Lantmannagården önskar ändra Tingsrättens dom gäller det att ansöka om rättelse. Enklast och billigast om den ansvariga styrelsen, styrelseordförande Jonas Taipale, samt medlemmar Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson kontaktar Tingsrätten för korrigering. Ägaren till A14-15 kan naurligtvis även påbörja en process mot Lantmannagården, det skulle säkert försnabba det hela men blir betydligt dyrare för Lantmannagården.
Oberoende av ovan, styrelsen föreslår att A14-15:s status ändras från "källare" (vederlag 0,5 enligt bolagsordningen)  till "verksamhetsutrymme" eller på normal svenska affärslokal.  Har ägaren till A14-15 godkänt detta?.

Enligt disponentintyg finns det i samband med A14-15 en källare. Enligt Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson har meddelat Tingsrätten att Bolagsstämman för länge sedan godkänt källaren. Källaren finns inte på de ritningar jag sett, men källaren har säkert grävts vid ett senare skede. Tingsrätten godkände inte källaren då den inte angavs i Bolagsordningen och ansåg att disponentintyget var missvisande. Källaren bör dock anges i följande bolagsordning och bygglov begäras. Verkar litet mystiskt men varför skulle trion hitta på sådant. Kan korrigeras om Lantmannagården anser att Lantmannagården gett Tingsrätten vilseledande bevisföring.

B25, B26, B27, C39
Nu "källare", förslag "verksamhetsutrymme". Har samtliga innehavare godkänt status ändring. Bygglov? Är de faktiskt godkända som verksamhetsutrymme/affärslägenhet. Enligt byggsynen kan inte Lantmannagården ensidigt ändra bygglov och B25, B26 och B27 kan knappast få status ändrat, C39 vet jag inte. Här gäller samma som för A12.

B22, C31, C33, C36
Dessa har noterats med "b" bastu. Har dessa faktiskt bastur? Eventuellt har de byggts nyligen. Har slutgranskning gjorts och bygglov erhållits, obligatoriskt då ex. en städsskubb, klädutrymme eller annat ändras. Småaktigt, kanske det med om det blir ett vattenläckage eller eldsvåda gäller inte Lantmannagårdens försäkringar, det samma gäller även innehavarens hemförsäkring om bygglov inte erhållits.

C38, C39, D41
C38 aktieantal bör vara 59 ej 107, C39 aktieantal bör vara 57 ej 107, D41 Yta bör vara 97+51 ej 91+51

C38
"Eget kallt förråd" Bör anges m2 och vederlag även om 0,00. Detta har diskuterats tidigare, om jag minns rätt gäller det en mindre skrubb och kan då helt lämnas bort från bolagsordningen även om då finns en risk att innehavaren i något skede förlorar skrubben.

D41, D42 och D43
Också här lyckades Lantmannagården eller egentligen trion Jonas, Vivika och Rasmus blanda korten på önskat sätt. Enligt deras bevisföring till Tingsrätten är D41 och därmed även, D42 och D43 affärslokaler. Styrelsen kan inte gå emot Tingsrättens dom. Om Lantmannagården nu anser att Lantmannagårdens bevisföringen var felaktig bör korrigering till Tingsrätten ske, i annat fall bör status vara "affärslokal". Detta kommer i så fall inte att godkännas av lägenhetsinnehavarna vilket betyder en ny rättegång.
"Källare" blev "verksamhetsutrymme". Status ändringen måste godkännas av innehavarna. Detta har inte skett. Enligt byggsynen kan källarna inte vara verksamhetsutrymme/affärslägenhet. Enligt samma instans kan Lantmannagården inte ensidigt ändra bygglov. Föreslår källare eller förråd under marknivå. För övrigt gäller samma som för A12.
Nuläge bostad + källare = bostadens förråd, helt OK! Enligt senaste uppgifter kan en aktieserie i ett bostadsbolag inte innehålla såväl bostad som affärslägenhet. Om styrelsen önskar att källarna skall bli affärslägenheter måste aktieserien delas i två grupper, bostad och affärslägenhet separat. Affärslägenheterna bör då  få en vägg mot bostaden, ny ingång mot hus E, WC och tvättutrymmen, en del rör måste monteras ner. Det svåraste är kanske att höja rumshöjden med ca 70-100 cm genom att höja taket eller sänka golvet. I allmänhet är det aktieägaren som önskar ändra status på en lägenhet, då står lägenhetsinnehavaren för alla kostnader. I detta fall är det styrelsen och kostnaderna betalas av Lantmannagården.
annons
UTHYRES Verksamhetsutrymme ca 51-57 m2 (enligt disponentintyg och bolagsordning), nymålat golv, väggarna delvis vitkalkade, verksamhetsutrymmets höjd 186-205 cm, ena väggen tidvis fuktig. Fönster finns inte.  Rinnande vatten eller WC finns inte, men i hyran ingår en blå Tokmanni hink för rent vatten och en röd för WC-behov. Tömning och tvätt av den röda hinken sköts av hyresgästen. Hyresvärden fyller den blå vid behov. I verksamhetsutrymmet finns en hel del rör, bl.a. dräneringsrör, vilket orsakar buller. Öronskydd rekommenderas. Branddörren till verksamhetsutrymmet måste alltid vara stängd! På grund av regelbundna rör- och andra vattenskador (se bilden) rekommenderas att inte  förvara papper, kläder eller datorer i verksamhetsutrymmet. Ingången till verksamhetsutrymmet sker via trappor från en bostad, varför verksamhet endast  får bedrivas  vardagar 09.30 - 15.00. Hyran är idag 570,00/mån. men stiger fr.o.m. 1.3.2023. Vattenavgift, som bestäms av Lantmannagårdens styrelse tillkommer, elavgift enligt uppskattning (elmätare finns inte). Garantihyra 3 månader.
Du som behöver ett verksamhetsutrymme i centrum av Ekenäs precis vid Rådhustorget! Nu har du chansen,
kontakta mig omgående för närmare diskussion!
Verksamhetsutrymme i Ekenäs

E45
Citat från Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten: "Med tanke på den kommande ändringen av bolagsordningen kan här,  trots det ovan anförda i korthet framläggas för det rådande läget och kärandes yrkande: Det finns 18 bilplatser. Samtliga 18 bilplatser i bilhallen har förvärvats som en (1) aktie, vilket motsvarar 1118 kvotdel. Enligt bolagsordningen är bilhallens yta 384 m2. I verkligheten utgörs ca 180 m2 av bilplatser och resten av ett cykelskjul och tekniska utrymmen, av vilka båda sistnämnda används gemensamt av samtliga aktieägare". Citatet slut. Tingsrätten godkände Lantmannagårdens bevisföring och korrigering kommer att ske i följande bolagsordning som Fastighetsförbundet gjort, detta enligt Lantmannagårdens meddelande till Tingsrätten. Jag påstod att bilhallen till 100% används som parkeringshall och förlorade denna del av rättegången. Borde naturligtvis ha kontrollerat fakta.

Faktum är att Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten godkändes. Den del av bilhallen som får användas till bilparkering är 180 m2. Enligt styrelsens förslag till ny bolagsordning reserveras 243 m2 av totalytan 180 m2 till bilplatser? Därtill behövs även en körbana om bilarna skall kunna köra ut ur hallen. Knappast är det tänkt att bilisterna skall använda cykelförrådet, visserligen utan separata väggar, som körbana. Antagligen måste varje bilplats yta minskas enligt E18 (se nedan)  till 3 m2/bilplats, även då blir det problem. 

För att understryka viktigheten då det gäller parkeringshallen användning meddelade Lantmannagårdens dåvarande disponent Ann-Mari Jansson, dåvarande styrelsens ordförande Jonas Taipale samt styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson via OP Raseborgs jurist Peter Högnäs att de för Tingsrättens domslut vidare till Åbo Hovrätt. Men om jag skriftligen godkänner Lantmannagårdens bevisföring gällande Bilhallens m2 avslutas processen och Lantmannagården godkänner Tingsrättens domslut. Ganska konstigt då jag hade godkänt hela domen och inte har någon aktie gällande parkeringshallen. Min advokat var ett stort frågetecken! Lantmannagården fick mitt jakande svar via min advokat som sände det till OP Raseborgs jurist Peter Högnäs. Detta betyder att jag inte i något skede kan godkänna en ny bolagsordning om i den anges en yta för bilarplatser och körvägar som är större än 180 m2 . Om Lantmannagården i något skede önskar annullera överenskommelsen bör samtliga inblandade separat meddela mig detta. Min advokat gör sedan beslutet, men jag utgår från att Lantmannagården först måste ändra Tingsrättens dom gällande parkeringshallen.

Som bilden (tagen från ett av hörnen i hallen) visar används endast 180 m2 av bilhallens yta 384 m2 som parkeringsområde. Resterande 204 m2 är reserverat för cyklar, ganska lyxigt egentligen. Det tekniska utrymmet som Lantmannagården nämner i sin bevisföring torde vara rören i taket som alla aktieägare får använda.

Litet spännande är att enligt Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten är att om hallen till 100% används som bilhall har bilhallens aktieägare rätt att debitera övriga aktieägare en avgift om dessa använder Lantmannagårdens allmänna utrymmen. Sakkunnig till utlåtandet är OP Raseborgs jurist Peter Högnäs. Kanske utlåtandet var en vits från Peter Högnäs sida, men att skämta vid en domstolsbehandling torde inte vara acceptabelt, speciellt inte av en jurist!
Lantmannagårdens bilhall


Världens minsta bilplats Lantmannagården Det finns en liten "bilplats" E18, storlek 3 m2 i D-huset. Emedan denna "bilplats" inte finns nämnd i bolagsordningen kan Lantmannagården inte debitera vederlag för denna "bilplats". Vederlagen bör återbetalas! Antagligen har denna lilla "bilplats" uppkommit för att antalet bilplatser skall stämma överens med Lantmannagårdens bygglov gällande bilplatser. I själva E-huset finns endast 17 bilplatser.

Citat ur Tingsrättens dom 4.5.2015 (bilaga 4) ” I 2 kapitel 4 § 2 mom. Lagen om bostadsaktiebolag stadgas att enskilda aktier som hör till samma aktiegrupp inte får tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt eller pantsättas utom när en lägenhet delas eller en del av lägenheten slås samman med en annan lägenhet. Bostadsbolaget har utan beaktande av nämnda lagrum tillåtit att bilhallsaktier överlåtits en i gången, dvs. i praktiken så att aktiegruppen bestående av 18 aktier uppdelats i 18 separata aktier vilka det varit möjligt att överföra som självständiga aktier till nya aktieägare. Förfarandet har skett i strid med lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen".

Citat 2 ur Tingsrättens dom 4.5.2015 "Av 2 kapitel 2§ 3 mom. lagen bostadsaktiebolag följer att ifall en aktie (eller serie) har flera ägare kan dessa utöva ägarrättigheter i svarande bolaget endast genom en gemensam företrädare."

Detta gäller alltså bilhallens aktieserie 3658-3675. Lantmannagårdens tidigare revisor Lars-Ove Backman har meddelat styrelsen redan 2013 om paragraferna ovan. Disponent och styrelse ansåg att bostadsaktiebolagslagen inte gäller Lantmannagården. Tingsrättens dom godkändes av Lantmannagården även om den inte följs, vilket bevisas med följande disponentintyg. Det är klart att all köp/försäljning av bilplatser börjande från 4.5.2015 är olagliga, antagligen alla som sålts efter det att gällande bolagsordning tagits i bruk år 2000. Hela problematiken gällande bilplatserna hittar du här"

På grund av det oklara läge föreslår jag att följande preciseras, trapphus och dylikt tas bort, förrådsutrymmen i källaren där varje bostad har rätt till eget förråd - stämmer inte, alla har inte eget förråd. Om alla har rätt till eget förråd bör detta anges i §4. Enligt min mening kan förråden utelämnas från bolagsordningen. Styrelsen har rätt att tömma förråden från befolkningsskyddet vid exempelvis krig vilket betyder att förråden inte är en rätt, endast ett lån.
I bolagets omedelbara besittning förblir följande utrymmen
Byggnad A förråd, ventilationsrum, el- och telefoncentral sammanlagt ca 67 m2
Byggnad B befolkningsskydd ca 67 m2
Byggnad C pannrum, el centralrum, förråd och pumprum ca 65 m2
Byggnad D två förråd sammanlagt ca 23 m2
Byggnad E  cykelutrymme samt reservation för tekniskt utrymme 204 m2


I enlighet med Tingsrättens dom bör en extra rad tillfogas, förslagsvis efter första meningen.
"I denna bolagsordning innefattar ordet vederlag både skötselvederlag och kapitalvederlag".
Koefficienter och dylikt. Enligt förslaget har bolaget affärslägenheter/verksamhetsutrymmen enligt 7 olika kategorier. Bör förenklas. Enligt byggsynens utlåtande måste ordet verksamhetsutrymme ändras då de flesta utrymmen inte kommer att erhålla bygglov, eventuell ändringen bör även godkännas av respektive aktieägare.
Vattenavgift för affärslägenheter beräknas enligt arbetsplatser och kundplatser. Torde inte fungera, vem kontrollerar och hur?. Har inte alla affärslägenheter vattenmätare? Verksamhetsutrymmen betalar alltså inte vattenavgift?
Bilplatserna på gården ingår i respektive aktieserie. Vederlag gäller alltså.


Bilplats bör borttagas då för samtliga bilplatser gäller vederlag

Annat

Tack till disponent Ann-Mari Jansson, tidigare styrelseordförande Jonas Taipale med styrelsemedlemmarna Vivika Elg och Rasmus Fredriksson. Tillsammans med juristen från OP Peter Högnäs har de granskat äldre och nyare dokument och lyckats hitta allvarliga fel i Lantmannagårdens bolagsordning. Källaren i samband med A14-15, D41, D42 och D43 är affärslägenheter och det fina stora cykelskjulet i E-huset för att nu nämna några! Mera hittar du i Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten. Varför korrigeringarna måste ske via Tingsrätten är något oklart.

Förslag till bolagsordning 2022. Förslaget kan inte godkännas!
§6 Enligt lagen om bostadsaktiebolag 6 kap § 12 får bolagsstämman besluta endast om ärenden som har nämnts i kallelsen eller som enligt bolagsordningen ska behandlas på stämman. I kallelsen finns nämnt att styrelsens förslag skall behandlas men punkten har blivit borta i föredragningslistan. Detta betyder att bolagsstämman för diskutera (behandla) bolagsordningen men inte göra ett beslut. Lagen är helt klar, bolagsstämman kan ändra ordningsföljden för de olika paragraferna, men inte utöka paragraferna. Att detta har skett ett flertal gånger på Lantmannagårdens bolagsstämmor ändrar inte lagen.

§15 Enligt paragrafen har bolagsstämman enhälligt beslutat att inte godkänna den förslagna bolagsordningen. Bolagsstämman har vänligen meddelat om önskade ändringar i §4 och §6 som bör beaktas då styrelsen eventuellt gör ett nytt förslag. Bolagsstämman kan endast godkänna eller förkasta förslaget.

En bolagsordning måste vara korrekt på alla punkter och om möjligt vara så klar att tolkningar kan undvikas. Den förslagna bolagsordningen har stora fel och brister, anger fel m2, anger fel antal aktier och därmed röster, använder oklara uttryck som verksamhetsutrymme som enligt byggsynen anses som synonym till affärslägenhet. De flesta av de lägenheter som fått status verksamhetsutrymme kan inte få bygglov till detta. Att ändrar status på lägenheter utan att kontrollera om aktieägarna godkänner är inte acceptabelt, enligt förslaget skall Lantmannagården inte följa Tingsrättens dom 2015, inte känner till skillnaden mellan vederlag och avgift, och så vidare, försöker ändra kapitalvederlaget med 100 - 300% för ett stort antal aktieägare utan att kontakta aktieägarna för att få ett godkännande, vilket de knappast skulle ge.

Förslag till bolagsordning 2013. Förslaget har inte godkänts.
Aktieägaren, som torde vara känd, till lägenhet A14-15 önskade ändra status på sin lägenhet till "affärslokal" för att kunna sälja lägenheten till ett bättre pris. Bolagsstämman godkände detta och en ny bolagsordning godkändes. Bolagsordningen sändes till magistraten för godkännande. A14-15 betalade nu 3x högre vederlag än tidigare, försökte sälja lägenheten några gånger. Förmedlarna avbröt försäljningen efter några dagar. Det visade sig att såväl disponentintyg och bolagsordning inte stämde överens med byggrätten, disponenten Ann-Mari Jansson hade glömt att ansöka om bygglov för lägenheten och i och med det var bolagsordningen ogiltig. En bolagsordning bör vara korrekt och kan inte delvis vara felaktig. Enligt Juhani Jormanainen från Byggsynen kan A14-15 inte få status affärslägenhet och inte heller verksamhetsutrymme, som styrelsen nu försöker. Därtill meddelade Juhani Jormanainen att Lantmannagården inte ensidigt kan besluta om bygglov.
Hur som helst Lantmannagårdens disponenter och styrelser säjer ja till en massa pengar och fortsätter mjölka A14-15, naturligtvis olagligt. Att sedan tidigare styrelseordförande Jonas Taipale med styrelse använde en bolagsordning som inte vara giltig som bevismaterial till Tingsrätten gör inte saken bättre.

Bolagsordningen från 2000 gäller alltså fortfarande, litet ålderdomlig men helt OK!

Om disponent och styrelse önskar ändra A14-15:s vederlags koefficient 1,5 till bolagsordningens 0,5 bör:

 A. Bolagsordningen 2013 bör annuleras vid Handelsregistret, därmed gäller Bolagsordningen från 2000. Jag utgår från att Bolagsordnings förslaget 2022 inte registrerats, i så fall blir det verkligen problem. Om styrelsen önskar att A14-15 ägaren utan allför stora omkostnader skall få rättelse måste Bolagsordning 2013 annuleras. Om så inte sker måste även Bolagsordning 2013 granskas av Tingsrätten vilket fördubblar kostnaderna. 
 B. Juhani Jormanainens skrivelse + Bolagsordningen 2000 används som bevismaterial till Tingsrätten för att få domen till denna del upphävd. Samtidigt bör övriga felaktigheter korrigeras. Detta förutsätter naturligtvis att styrelsen anser att disponent Ann-Mari Jansson, tidigare styrelseordförande Jonas Taipale med styrelsemedlemmarna Vivika Elg och Rasmus Fredriksson tillsammans med juristen från OP Peter Högnäs har gett Tingsrätten falsk bevisföring. Det är viktigt att personerna ovan skriftligen får förklara sig och kanske bevisa att de har rätt. Föreslår att styrelsen noggrant genomgår Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten 2015 så att alla felaktigheter samtidigt kan korrigeras.
C. När Tingsrättelsens korrigering skett bör A14-15 ägaren omgående få i retur allt hon tvingats att betala extra sedan 2013.
D. I detta skede kan styrelsen börja planera en ny bolagsordning. Observera att nu gäller Bolagsordning 2000, som skall uppdateras.
E. Processen vem som är ersättningsansvarig bör påbörjas. En utomstående sakkunnig advokat behövs då även detta antagligen kommer att avgöras i Tingsrätten. Enklast skulle det vara om personerna ovan är villiga att solidariskt ersätta A14-15:s ägare. Detta bör då ske via Lantmannagårdens bokföring. Om styrelsen inte påbörjar denna process kommer antagligen nuvarande styrelse att bli ansvariga och betalningsskyldiga. Försäkringarna torde åtminstone delvis gälla.

Styrelseordförande Jarl Boström frågade om jag kommer att anlita en jurist eller advokat. Nej det kommer jag inte, men om Lantmannagården besluter att begära ändring av Tingsrättens dom 2015 blir min advokat automatiskt kontaktad med de kostnader som följer. I princip är det min advokat som meddelar Tingsrätten om jag godkänner omprövning av domen. Spännande tider!

På tal om Tingsrättens dom, enligt HBL! "Kvinna dömdes i tingsrätten till 1 år och 10 månaders fängelse och hennes ex-man till 1 år och 11 månaders fängelse. De dömdes för två grova förfalskningar och grovt bedrägeri". I hovrätten sänktes kvinnans straff till 1 år och 8 månader villkorligt fängelse kombinerat med 80 dagars samhällstjänst. Mannens dom blev oförändrad.
Gäller detta även Lantmannagården som (se A14-15 ovan) inlämnat till tingsrätten falskt disponentintyg och falsk bolagsordning och därmed orsakat innehavaren till A14-15 ca 60.000,00 extra kostnader? Styrelsen har tagit sitt ansvar och anställt en jurist som undersöker saken.


Visst skulle det vara mycket enklare om disponenter och styrelser vid Bostadsaktiebolaget Lantmannagården i Ekenäs beslöt att följa gällande Bolagsordning och Bostadsaktiebolags lagen.

 
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 29.06.2021 - 21.06.2022
Styrelseordförande: Jarl Boström
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Magnus Lindberg -10/2021
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Jan-Henrik Stenvall 10/2021-

Nyttig information för disponenter och styrelser gällanda bostadsaktiebolagslagen!

Polisen i Ekenäs har granskat Lantmannagårdens görande och då även bostadsaktiebolagslagen. "Procedur fel" har gjorts men inget direkt felaktigt! Jag utgår från att polisen varit i kontakt med Raseborgs byggsyn och Tingsrätten. Det finns en hel del paragrafer i Bostadsaktiebolagslagen 22.12.2009/1599 som tydligen kan anses som rekommendationer och inte behöver följas om jag förstått polisen rätt. Här några exempel:

2 kap. 2§ ."Om en aktie har flera ägare kan dessa utöva ägarrättigheter i bolaget endast genom en gemensam företrädar". Lantmannagården har löst problemet genom att en styrelsemedlem (utan fullmakter) företräder dylika aktiegrupper.

2 kap. 4§. "Enskilda aktier som hör till samma aktiegrupp får inte tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt eller pantsättas, utom när en lägenhet delas eller en del av en lägenhet slås samman med en annan lägenhet". Men om någon vill sälja en aktie får och måste hen få göra det enligt Lantmannagårdens styrelse.

5 kap. 5§ "Om en ändring kräver tillstånd av en myndighet, ska styrelsen ansöka om det eller ge aktieägaren fullmakt att själv ansöka om tillstånd." Lantmannagårdens styrelse anser att den har rätt att göra myndighetsbeslut. Enklare så!

6 kap. 12§ "Bolagsstämman får besluta endast om ärenden som har nämnts i kallelsen eller som enligt bolagsordningen ska behandlas på stämman". Men om disponenten eller styrelsen glömt något får det kanske behandlas på bolagsstämman?

6 kap.13§."En aktie medför en röst i alla ärenden som behandlas på bolagsstämman." Detta torde betyda att personer som inte är aktieägare och inte erhållit fullmakt inte får rösta. Men om någon vill rösta måste han/hon få göra det åtminstone när det gäller Lantmannagården.

6 kap. 16§. "Ett ärende som har behandlats utan iakttagande av procedurbestämmelserna i denna lag eller i bolagsordningen får avgöras endast om de aktieägare som berörs av försummelsen ger sitt samtycke". Denna paragraf gör det svårt att ändra procedur bestämmelserna och används inte av Lantmannagården. 

6 kap. 22§. "Styrelsens beslutsförslag samt senaste bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse ska under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna på den plats som anges i kallelsen." Styrelsens beslutförlag har ett flertal gånger givits på bolagsstämman när det gäller Lantmannagården. 

6 kap. 23§." Protokollet ska senast fyra veckor efter stämman hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolagets disponent eller styrelsens ordförande, och en kopia av protokollet ska ges till de aktieägare som ber om det". Lantmannagården gav i allmänhet ut protokollen efter 4 veckor. Detta betyder att en aktieägare har svårt att klandra ett lagligt beslut vilket förenklar styrelsens arbete.

6 kap. 35§. Ändring av bolagsordningen kräver utöver kvalificerad majoritet enligt 27 § även aktieägarens samtycke, när 2) det ändamål för vilket aktieägarens lägenhet får användas ändras". Denna paragraf har Lantmannagården helt missat, misstag?

6 kap. 36§. "Om bolagsordningen innehåller en bestämmelse som leder till oskälighet, har styrelsen och aktieägaren rätt att vid underrätten på bolagets hemort väcka talan om ändring av bolagsordningen". Styrelsen har hänvisat till denna paragraf emedan en aktiägare bör betala vederlag enlig bolagsordningen med koefficient 0,5. Styrelsen önskar ändra koefficienten till 0,5?

7 kap. 2§ "Styrelsen och styrelseledamöter får inte följa sådana beslut av bolagsstämman eller styrelsen som strider mot denna lag eller bolagsordningen och därför är ogiltiga". Detta är något nytt då det gäller Lantmannagården. Vem skall bestämma om inte bolagsstämman?  Då också myndigheterna anser att procedurfel får göras fortsätter Lantmannagården som tidigare!

7 kap. 4§. En styrelseledamot får inte delta i behandlingen av ett ärende som gäller(1)) ett avtal eller någon annan rättshandling mellan denne och bolaget". Här är jag litet osäker men om jag har förstått rätt har en styrelsemedlem deltagit i beslutet att inskaffa åt sig aktier mot aktiebolagslagen och även gett sig själv rösträtt vid bolagsstämman utan att vara laglig aktieägare. Även representera andra aktieägare utan fullmakt, men det är en annan historia!

 7 kap. §27. Disponentintyg. Enligt Lantmannagårdern behöver i ett disponentintyg inte anges korrekta vederlag, användning eller ägare. Enklare så!

Övrigt. Angående byggrätt har Lantmannagården ensidigt beslutat om ändring av byggrätt. Raseborgs byggsyn har meddelat att Lantmannagården inte ensidigt kan göra dylika beslut? Men det lyckas alldeles bra!

fortsättning följer ...

 


DENNA SIDA ÄR UNDER ARBETE, NÅGOT ÄR KANSKE OKLART, NÅGON LÄNK KANSKE INTE FUNGERAR. LADDA SIDAN PÅ NYTT I MORGON, DÅ KANSKE DET MESTA FUNGERAR. TÅLAMOD!

På Tingsrättens förslag sände jag en önskan om förundersökning gällande eventuella olagligheter till Polisen 4.2.2020. Problematiken hittar du efter denna ruta som A1 - A6, Önskemålet var en snabb behandling före dåvarande disponent avslutat sitt arbete för Lantmannagården. Även begärde jag att någon som kännedom om Bostadsaktiebolagslagen skulle behandla mitt ärende. Så gick det tyvärr inte och jag fick
ett svar av kriminalkommissarie Mats Sjöholm, originalet finns här  3.6.2021 som ger mera frågetecken än svar. Mina funderingar hittar du i boxar med röd text. Jag har använt order "disponent" i mina funderingar. Disponent kan betyda disponent eller en kombination av disponent och styrelse. För att kunna specificera borde jag ha tillgång till styrelseprotokollen, vilket jag inte har.

Ganska fundersam är jag över att, som jag ser det, kriminalkommissarie Mats Sjöholm hänvisar till utlåtanden som han tydligen inte bekantat sig med, vilket naturligtvis är ganska förklarligt då de inte har något att göra med min skrivelse. Bland annat nämnar han att Fastighetsförbundets råd till styrelsen inte godkänts avTingsrätten vilket tyder på att han inte känner till fakta. Att han även nämner 3-månads regeln då min skrivelse gäller disponent och styrelse är förvånansvärt.

Kriminalkommissarie Mats Sjöholm hänvisar ofta till delar av Tingsrätts domen, som alla parter godkänt och korrgeringar gjorts! Varför? Jag förstår att polisen är intresserad av även de delar som inte har något med min skrivelse att göra. Skall därför göra en kort sammanfattning för polisen i slutet av denna skrivelse.

Har du som läsare detta några kommentarer angående Lantmannagårdens problematik eller min eller polisens skrivelser?
 
Kontakta mig gärna via E-mail!

POLISINRÄTTNINGEN I VÄSTRA NYLAND UNDERSÖKNINGENS BESLUT SIDA 1 (3)

03.06.2021 5530/S/1512/20

Ärende: UTREDNING SOM AVSES 13:3.2 FÖRUNDERSÖKNINGSLAGEN TI 04.02.2020 Raseborg

Händelsetid: TI 04.02.2020

Ort: RASEBORG

Beslut i fallet: ÄRENDE: 03.06.2021 SJÖHOLM, MATS RIKOSKOMISARIO

Motivering och lagrum som skall tillämpas: Förundersökning ska inte göras, eftersom det inte finns skäl att misstänka, att ett brott har begåtts

Undersökningen slutförd.

BESLUT

TILLÄMPADE LAGRUM

Enligt förundersökningslagens 3 kapitel 3 § skall polisen göra en förundersökning ifall det finns skäl att misstänka brott eller ifall saken annars i lag stadgats till polisens uppgift.

Enligt regeringens proposition HE 1985/14 bör man anse att det finns skäl att misstänka brott när en person som noggrant överväger saker på basis av sina iakttagelser anser att ett brott skett.

Enligt regeringens proposition HE 222/2010 räcker inte enbart ett påstående om ett brott för att överskrida förundersökningströskeln.

I strafflagens 36 kap 1 § stadgas det om bedrägeri:

Den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning eller för att skada någon annan, genom att vilseleda eller utnyttja misstag, förmår någon att göra eller underlåta något och därigenom orsakar ekonomiskskada för den som misstagit sig eller den vars intressen han kunnat förfogaöver, skall för bedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Att disponenten gett en aktieägare ett falskt disponentintyg samt en falsk bolagsordning och på detta sätt kunna kräva aktieägaren A14-15 på en sexfaldig skötsel- och kapitalvederlag under flera år. Sammanlagt ca 70.000,00 Euro. Se närmare A2. Jag anser att det är ett grovt bedrägeri. Disponenten har medgett att disponentintyget och bolagsordningen inte stämmer med verkligheten,  men inte korrigerat "misstaget" då hon skyller på en mäklare? Enligt polisen är det inte ett brott. Att en ensamstående mor är den lidande kanske inte har någon betydelse?

För bedrägeri döms också den som i sådant syfte som nämns i 1 mom. matar in, ändrar, förstör eller undertrycker data eller på något annat sätt ingriper i ett informationssystems funktion så att resultatet av databehandlingen förvanskas och därigenom orsakar ekonomisk skada för någon annan.

Försök är straffbart.

I strafflagens 36 kap 5 § stadgas det igen i sin tur om missbruk av förtroendeställning:

Om någon vars uppgift är att sköta en annans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter missbrukar sin förtroendeställning genom att

1) vidta en åtgärd som han inte har rätt till eller

2) helt eller delvis underlåta att sköta sin uppgift, och därigenom vållar huvudmannen skada, skall han för missbruk av förtroendeställning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

MOTIVERINGAR

Karl-Johan Österman har 4.2.2020 lämnat en begäran om undersökning samt bilagor till polisen. 12.4.2021 har Österman kompletterat sin begäran med ett dokument där han ber polisen reda ut ifall allt gått rätt till i Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs verksamhet.

Ur Informationssystemet för polisärenden kan man konstatera att Östermans ärende delvis behandlats redan i anmälan 5530/SI7047/16, där man konstaterat att inga skäl att misstänka brott funnits och därför har ingen förundersökning inletts.

Jag kände inte till att falska dokument används vid rättegången. Kanske polisen var medveten om det? I såfall tolkar jag polsens svar så att Tingsrättens domare Mika Illman var medveten om de falska dokumenten, men trots det behandlade dem som äkta. Speciellt gäller det bolagsordningen som hela rättegången byggde på. Jag tror och hoppas att polisen har fel!

 

Dessutom har Västra Nylands tingsrätt civilrättsligt behandlat ärendet som klander av bolagsstämmobeslut och gett domen 15/3498.

Tydligen har polisen inte haft tid att läsa min skrift gällande punkerna A1-A6 eller Tingsrättens dom. Tingsrättens dom gällde i stort vederlagen för 3 lägenheter där disponenten försökta delvis höja vederlagen med 100%, vilket stred mot bolagsordningen och Bolagsstämmans belslut. Tingsrättens ansåg att bolagsordningen gäller och disponentens förslag godkändes inte. Samma gällde även kapitalvederlagen som disponenten försökt beräkna mot bolagsordningen och Justitsieministeriets direktiv angående tolkning av Bostadsaktiebolagslagen. Ett procedur fel anser polisen det gällde endast ca 26.000,00 euro. Det ansåg inte Tingsrätten. Att aktier i bolaget sålts och köpts på ett olagligt sätt enligt Bostadsaktiebolagslagen anser polisen även är ett procedur fel (A4)? Tingsrätten var av annan åsikt.
Kort sagt, mina punkter A1-A6 har ingenting med Tingsrättens dom att göra i de fall att disponenten godkänt domen och korrigerat felaktigheterna.
Undatagen är de delar av Tingsrättens dom som disponenten belutat att inte följa eller korrigera. Även de falska dokumenten som framkommit först efter domslutet behandlas.
 

Fastighetsförbundet har i sin tur 26.3.2014 på begäran gett ett utlåtande i ärendet och Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse har förfarit enligt anvisningarna de fått därifrån. Anvisningar som tingsrätten senare ansett vara i strid med rådande lagstiftning.

Tydligen har polisen inte haft tid att genomläsa utlåtandet! Disponenten och styrelsen har inte följt Fastlighetsförbundets utlåtande. Skulle styrelsen ha följt Fastighetsförbundets utlåtande skulle det inte ha blivit en rättegång och bolaget sparat ca 20.000,00 euro. Däremot har styrelsen följt den översättning Ann-Mari Jansson gjort som inte stämmer överens med originalet. Tingsrätten har inte kommenterat utlåtandet!
Polisen har tydligen missat stort då detta utlåtande inte har något med min skrivelse att göra.

Undertecknad har bekantat sig med Östermans begäran om utredning jämte bilagor. I de bifogade dokumenten finns bl.a. tidigare nämnda beslut av Västra Nylands tingsrätt. Enligt domen har en del beslut som gjorts i bostadsbolagets styrelse varit felaktiga, alltså sk. procedurfel.  

Jag förstår inte varför polisen önskar framhäva saker som inte har något med min skrivelse att gjöra. Att polisen anse att några aktieägare fått betala 100% för mycket i vederlag, eller att kapitalbeskattningen för alla aktieägare blev helt fel  är procedurfel får jag acceptera men vad har det med min skrivelse att göra?

Polisens uppgift är inte att utesluta ifall brott skett. Polisen skall göra en förundersökning då det finns skäl att misstänka brott eller det annars stadgas till polisens uppgift. Ett eventuellt klander är alltså ett civilrättsligt ärende där polisen saknar befogenheter. Behörig myndighet är boningsortens domstol.

Jag förstår att polisen har problem enligt punkt A1, som hela bevisföringen gällande för mycket vederlag ca 70.000,00 eller om disponenten inlämnat till Tingsrätten falska handlingar. Här finns det 2 motpolar och jag utgår från att polisen kontaktat båda.
Disponent Ann-Mari Jansson som anser att lägenhet A14-15 är en affärslägenhet med en vederlags koefficient på 1,5. Ann-Mari Jansson har inte ansökt om byggnadsrätts ändring från "källare koefficient 0,25" till affärslägenhet, även om hon redan 2015 meddelat att så borde ha skett. Eventuell korrigering i efterhand ansåg hon tydligen som onödig då affärsverksamheten i A14-15 skulle ta skada. Även ny rumsindelning, ändring av ett rum delvis till badrum osv skulle även ställa till problem då bygnadslov för dessa även saknas.
Byggnads ingenjör Juhani Jormananen, Raseborgs byggnadstillsyn anser att enligt de dokument som finns gäller status "förråd". I förrådet får inte förekomma affärsverksamhet. Att ändra förrådets status till affärslägenhet är inte möjligt på grund av de bestämmelser som finns.

Vem litar polisen på? Byggnads ingenjör Juhani Jormanainen eller Ann-Mari Jansson? Tydligen har disponent Ann-Mari Janssons polisens förtroende. I annat fall vore det som jag ser det att klart att hon begått ett straffbart brott då hon genom falska dokument lyckas lura såväl Tingsrätten som en stackars aktionär. 

Eftersom ärendet redan tidigare behandlats i domstol, så är denna rättsskyddsmetod känd av Österman. Liksom också 3 månaders tidsfristen att motsätta sig gjorda beslut.

När har ärendet (A1-A6) behandlats i domstol? Jag antar att polisen har missat något!
3 månaders tidsfrist? Tydligen har polisen inte hunnit läsa igenom min skrivelse i punkterna A1-A6. Jag skall försöka vara tydlig! I punkt A6 framkommer att disponent Ann-Mari Jansson inte en enda gång gett ut protokollen från Bolagsstämman inom 4 veckor som Bostadsaktiebolagslagen föreskriver, en gång efter 2 månader övriga gånger efter 3 månader! Sedan Punkt A5 där det bevisligen förekommer i Bolagsstämmans protokoll beslut som Bolagsstämman inte gjort. Polisen anser alltså att det är möjligt vid Tingsrätten att kräva ändring utifrån Bolagsstämmans protokoll även om jag inte fått protokollen och inte kan veta vad som står i dem! Knappast skulle änns en polisjurist hjälpa mig! För övrigt 3 månadens regeln gäller om Bolagsstämman gör ett lagligt beslut som jag inte kan godgänna. Olagliga beslut kan naturligtvis även föras till dom senare.
Sedan det konstiga som polisen tydligen helt missat. Min skrivelse gäller disponent och styrelse där 3 månadens regel inte gäller. Så nu vet ni det!

För polisens del kvarstår bedömningen, huruvida det finns skäl att misstänkta brott eller inte. De brottsrekvisit som här kunde komma ifråga är bedrägeri och/eller missbruk av förtroendeställning. Som man ur strafflagen kan konstatera, så är dessa två straffbara endast som uppsåtliga brott. Med andra kan man inte göra sig skyldig till dessa av oaktsamhet.

Fint, nu är vi helt överrens! Ann-Mari Jansson har alltså enligt egen utsaga redan 2015 var medveten om att A14-15 inte kan vara affärslägenhet. Trots det krävde hon av ägaren till A14-15 en bolagshyra som var 6 gånger för hög ända till sin pensionering 2020. Att hon inlämnade till Handelsregistret en falsk bolagsordning gjorde ju inte saken bättre.

I det här fallet är det ostridigt att vissa beslut gjorts i strid med bolagsordningen samt Lag om bostadsaktiebolag. Man kan konstatera att meningsskiljaktigheterna i bolaget är betydande. Eftersom dessa saker är invecklade så har bostadsbolaget bl.a. kontaktat Fastighetsförbundet för att få anvisningar. Dessutom har man efter tingsrättens dom försökt få till stånd en ny bolagsordning. Detta tyder på att man försökt agera enligt bästa förmåga.

Vi har nog haft bara ett problem och det är disponent Ann-Mari Jansson. Att hon beslutat att inte följa styrelsebeslut och ännu värre nonchalerar Bolagsstämmans beslut, då blir det problen och Tingsrätts behandlingar. Såvitt jag vet har Bolaget alla gånger förlorat med dyra kostnader som följd. Också hela Tingsrätts behandlingen hade bolaget befriats från om revisorns report hade godkänts, men han ansågs då mindre tillförlitlig. Även Fastighetsförbundets anvisningar följde inte disponenten utan hittade på egna lösningar i Fastighetsförbundets namn! Bedrägeri? En ny bolagsordning misslyckades totalt då den inte stämnde överrens med Tingsrättens dom. Då det gäller (A1-2) alltså lägenhet A14-15. I gällande bolagsordning är koefficienten 0,25, i den nya skulle den ha varit 0,25 och bolaget debiterar 1,5! Så visst försöker man!
Men fortsättningsvis gäller vad har det här med min frågeställning A1-A6 att göra?

 

Ur Östermans dokument kan inte urskiljas någonting konkret som tyder på att disponent Jansson eller någon i bostadsbolagets styrelse skulle gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott. Man har agerat enligt sitt bästa kunnande. Trots det har vissa procedurfel gjorts. Rättsskyddsåtgärder för dessa finns, bl.a. i lag om bostadsaktiebolag samt möjligheten att föra ärendet till domstolsbehandlingen. Men endast procedurfel, oberoende av följder de fått, kan i detta fall inte anses uppfylla brottsrekvisitet för bedrägeri, missbruk av förtroende ställning eller någon annan brottslig gärning.

Som sammandrag förstår jag att polisen inte anser följande vara ett brott mot bolagsordningen eller Lagen om bostadsaktiebolag. Eller kanske ett mycket lindrigt brott:
Registrera och följa en bolagsordning som inte är godkänd (A1)
Inlämna till Tingsrätten en bolagsordning som äkta även om inte godkänd (A3)
Skriva ett disponentintyg som såväl, m2, vederlag och användningsstatus inte stämmer med bygglovet och bolagsordning (A2)
Låta Tingsrätten behandla ett disponentintyg som bevisligen var falsk (A3)
Utgående från falsk bolagsordning och falskt disponentintyg kräva olagliga 6-faldiga vederlag ca 70.000,00 euro för mycket (A2)
Godkänner köp och försäljning av aktier i bolaget på ett sätt som Bostadsaktiebolags lagen förbjuder och
   mot Tingsrättens dom, såväl före som efter domen (A4)
Frånta ca 20 aktieägare helt eller delvis deras lagliga rösträtt och överföra rösträtten till en styrelsemedlem  utan      aktieägarnas godkännande (A5)
Besluta att bolagsstämmans protokoll inte får ges ut i enlighet med bostadsaktiebolags lagen (A6)

Nej jag förstår bra polisens dilemma. Vi kan naturligtvis inte fodra att en yrkes disponent kan förstå att en Tingsrätts dom gäller, att felaktigheter bör korrigeras, att falska handlingar inte ska inlämnas till Tingsrätten, att bolagsordning och lagen om bostadsaktiebolag skall följas. Bedrägligt förfarande kan inte anses som önskvärt. Och visst, om allt är "hebreiska", visst ska man fråga om råd av Fastighetsförbundet, bolagets revisor osv. Oftast är det bra att sedan följa förslagen och inte som i Lantmannagården, göra helt tvärtom. Visst är det spännande med Tingsrättsbehandling, men enda som vinner på det är disponentbyrån, juristarvoden, kopior. extra möten osv, allt debiteras extra.

"Man har agerat enligt sitt bästa kunnande". Detta är just det stora problemet, med yrkes stålthet har disponenten agerat på bästa möjliga sätt enligt egna kunskaper. Här går vi litet tillbaka till rättegången gällande D41, D42 och D43 vederlagen. Enligt disponenten bör vederlaget räknas enligt 0,5. Enligt styrelsebeslut gäller 0,25, enligt OP koncernens jurist 0,25, enligt fastighetsförbundets jurist 0,25, enligt bostadsbolagets revisor Lars-Ove Backman 0,25, enligt Kristel Pynnönen jurist vid fastighetsförbundet 0,25, enligt juris doktor och advokaten Johan Bärlund 0,25, enligt Bolagsstämman 2014 0,25, enligt advokat Aki Rosén 0,25, enligt styrelsemedlem Rasmus Fredriksson 0,25, enligt Jenni Hupli jurist vid fastighetsförbundet 0,25, enligt Justitsieministeriets tolkning av Bostadsaktiebolagslagen 0,25. Enligt sitt bästa kunnande ansåg disponenten trots ovan att 0,5 gäller, därmed fördes problematiken i enlighet Fastighetsförbundets rekommendation till Tingsrätten som konstaterade att 0,25 gäller.
Ca 20.000 euro kostade hela soppan, som dåvarande styrelseordförande Ray Lindberg kallade ovan, styrelseordförande Jonas Taipale fortsatte att röra om i grytan tills Tingsrättens domare Mika Illman sade att 0,25 gäller! Förundrandsvärt egentligen att Jonas Taipale och Ann-Mari Jansson inte förde soppan vidare till Åbo Hovrätt. Men med argument som att Tingsrätten borde beakta en ny Bolagsordning, som inte är skriven eller godkänd var det säkert äntligen ett klokt beslut.
DEN STORA VINNAREN var disponentbyrån, som på grund av disponentens envishet kunde debitera för juristarvoden, utlåtanden, kopior och allt möjligt. Ganska omoraliskt egentligen.

Eftersom det inte finns skäl att misstänka brott så har polisen inga befogenheter att utföra en förundersökning. Därför avslutas ärendet hos polisen utan vidare åtgärder.

BESVÄRSANVISNING

Detta är ett beslut om att förundersökning inte görs samt att ärendet inte ämnas till åklagare för åtalsprövning. Man kan inte söka ändring i beslutet genom att motsätta sig.

Om beslutet kan enligt eget övervägande göras ett klagomål.

En målsägande kan själv väcka åtal i ett ärende, om förundersökningsmyndigheten beslutat att förundersökningen inte görs eller att den avslutas (Lag om rättegång i brottsmål1 :14 §).

Beslutet befriar inte någon från en eventuell skadeståndsskyldighet.

Tilläggsinformation :

03.06.2021

Beslutet har tilkännagivits

_ Målsägande

_ Misstänkt för brott

_ Övrig


Polisen har ett flertal gånger försökt överföra bevisföringen till tidigare rättegånger och inte till min skrivelse, vilket jag tycker är ganska frusterande. Jag förstår att polisen är nyfiken och skall försöke ge ett kort sammandrag med de, som jag ser det, de vilktigaste punkterna.

Vederlag gällande lägenheterna D41, D42, D43, behandlats vid Tingsrätten 2015

Styrelsemöte 2013 Närvarande Jonas Taipale, K-J Österman och disponent Ann-Mari Jansson (i fortsättningen disponenten). Disponenten föreslå att källardelen för D41, D42 och D43 bör beläggas med en vederlagskoefficient 0,5 mot tidigare 0,25 som gällt 10 år eller mera. Styrelsen godkänner inte.

Disponenten debiterar 0,5 mot styrelsens beslut. Enligt protokollet har även Vivica Elgh närvarit och godkänt protokollet även om hon enligt egen utsaga var i Hangö då bl. a. budjet, redovisning oa behandlades.

Disponenten meddelar att 2 jurister anser att vederlaget bör vara enligt 0,5. Enligt styrelseprotokoll juni 2013 anser jurister från Fastighetsförbundet och Andelsbanken Raseborg att koefficienten bör vara 0,25

Jag begärde senare att få kopior av alla styrelseprotokoll som berör D41, D42 och D43. Ett nytt protokoll har skrivits, nu anser samma jurister att koefficienten bör vara 0,5. Vid en bolagsstämma senare frågade jag disponenten hur juristerna kan tolka bolagsordningen på en kort tid så olika 1,0 0,5 och 0,25. Disponenten meddelade att fastighetsförbundet inte gett förslaget 0,5. Styrelseprotokollet "Lägenheterna D41-D43 skall enligt senaste tolkningen (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och vid Fastighetsförbundet) betala vederlag enligt 0,5". Styrelseprotokollet är alltså falskt om även styrelsemedlemmars namnteckningar är falska kan jag inte uttala mig om.


Jag kontaktade bolagets revisor Lars-Ove Backman. Enligt revisorn bör bolaget debitera enligt 0,25. Han var dock fundersam hur 2 jurister kunde anse att 0,5 var det korrekta. Tydligen hade disponenten även åt honom gett de falska uppgifterna. Han ansåg även att den av disponenten nyligen gjorda bolagsordningen omgående bör förnyas, speciellt gällande bilplatserna men även övriga vederlag var oklara. Styrelseordförande Ray Lindberg meddelade att styrelsen måsta lita på dem som ger utlåtande. Styrelsen behandlade inte revisor Lars-Ove Backmans inlägg.
Skulle styrelsen ha accepterat revisorn utlåtande hade bolaget spara t ca 20.000,00 euro i rättegångskostnader. Bolagsstämman, som det högsta organ, har anställt revisorn för att övervaka styrelsen då det gäller laglighet osv. Att styrelsen helt nonchalerar revisorns skriftliga uttalande är häpnadsveckande!

Nytt försök! Jag kontaktade juris doktor Johan Bärlund, tidigare professor  i privat-, handels- och civilrätt. En mera meriterad person finns inte. Johan Bärlunds svar enkelt och klart "Både disponenten och styrelsen är bundna av bolagsordningens grunder och kan inte fatta beslut i strid med bolagsordningen", det betalda vederlaget som överskrider 0,25 bör återbetalas. Visst blev jag glad, men styrelseordförande Ray Lindberg meddelade att styrelsen måsta lita på dem som ger utlåtande. Styrelsen behandlade inte juris doktor Johan Bärlunds ilägg! Skulle styrelsen ha accepterat Johan Bärlunds utlåtande hade bolaget sparat ca 20.000,00 euro i rättegångskostnader.

2014 Fastighetsförbundet ger ett utlåtande.
Utlåtande är 8 sidor långt och på finska. Disponenten översätter till svenska och resultatet är 0,5 av en A4-sida.
Disponenten har tyvärr delvis gett Fastighetsförbundet felaktiga uppgifter, varför hela utlåtandet blir svår tolkat.
Huvudpunkten är, precis som revisorn Lars-Ove Backman redan meddelat, att den nya av disponenten skrivna bolagsordningen är synnerligen oklar och kan tolkas litet hur som hellst. Om styrelsen besluter att vederlaget är högre än 0,25 bör jag föra beslutet till Tingsrätten. Om källaren inte kan användas som vanligt bostads- eller TV rum gäller 0,25. Byggrätten anger "källare eller förråd" med branddörr och användningsstatus inte bostads- eller TV-rum. Därmed är det klart att Fastighetsförbundets åsikt är att 0,25 gäller. Fastighetsförbundet skriver flera gånger att bolagsordningen är synnerligen oklar. Enklaste lösningen skulle ha varit att skriva en ny bolagsordning, precis som bolagets revisor även ansåg. Klart och enkelt! Skulle styrelsen ha accepterat Fastighetsförbundets utlåtande hade bolaget sparat ca 20.000,00 euro i rättegångskostnader.

Men, disponentens sammandrag och översättning "enligt Fastighetsförbundets utlåtande att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen. Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5x bostadsvederlag". Intressant här att enligt disponentens skrivelse anser Fastighetsförbundet att vederlaget bör vara 1,0, men föreslår att vederlaget skall vara 0,5 vilket strider tydligen mot bolagsordningen. Glöm hela detta stycke. Fastighetsförbundet har inte ansett att 1,0 är det korrekta, det är disponentens egna önskemål.

Frågeställningen på bolagsstämman var, vill ni betala litet mindre vederlag i fortsättning mot att de tre i minoritet betalar 100 eller 300% mera. Svaret var klart.

Ett bakslag för styrelse och disponent var att bolagsstämman ansåg att ovan beslut gick mot bolagsordningen och därmed även mot Bostadsaktiebolagslagen.Ett olagligt beslut alltså, som inte borde verkställas. Disponent och styrelse ansåg att bolagsstämmans beslut inte kan ases som giltigt och höjde vederlagen.

Utifrån Fastighetsförbundets rekommendationer fördes frågan till Tingsrätten som ansåg att bolagsordningen bör följas och vederlaget är 0,25. 

En liten minoritet kunde orsaka bolaget ekonomisk skada. Här är namnen på de inblandade. För, anser att vederlaget bör vara 0,25. Mot, de som ansåg att vederlaget bör vara 0,5 eller större. Om du saknar ditt namn på någondera sidan, vänligen meddela

För Mot
K-J Österman, affärsman Ann-Mari Jansson, disponent
Ulla-Britt Lindh, lärare Ray Lindberg, ?
Andelsbanken Raseborgs jurist, anonym Jonas Taipale, brandsoldat
Fastighetsförbundets jurist, anonym Vivika Elgh, kulturarbetare
Lars-Ove Backman,bolagets revisor
Justitsieministeriets tolkning av Bostadsaktieblagslagen
 
Kristel Pynnönen, jurist  
Johan Bärlund, juris doktor  
Bolagsstämman 2014  
Aki Rosen, advokat  
Rasmus Fredriksson brandchef  
Jenni Hupli, jurist  
Mika Illman, tingsdomare

Kapitalvederlag gällande alla lägenheter i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, behandlats vid Tingsrätten 2015

Vår disponent meddelade på Bolagsstämman 2014 att beräkningsgrunderna för kapitalvederlagen ändrats från att tidigare ha beräknats på samma grund som skötselvederlaget nu skall ske enligt lägenhetens m2. Detta gäller nästan alla lägenheter undantaget en lägenhet som delvis ägs av styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmen Vivika Elgh. På en direkt fråga varför lägenhet E-45 är ett undantag (mot Bolagsordningen) sade Jonas Taipale muntligt att det skulle ha blivit för dyrt för ägarna annars? Min kommentar, inte skall styrelsemedlemmar betala kapitalvederlag som för vanliga aktieägare?
Det visade sig senare att Justitsieministeriets anvisningar gällande tolkning av bostads aktiebolags lagen strider mot disponentens tolkning. Vem har rätt?
Jag förde problematiken vidare till juris doktor Johan Bärlund. Hans svar var klart och enkelt, skaffa en bra advokat och för problematiken till Tingsrätten, så skedde och disponenten fick en latläxa att räkna om alla kapitalvederlag. Förändring sammanlagt EUR 25.196,24!

Sedan fråga angående polisens reagerande, som jag gärna fick ett svar på!
På bolagsstämman 2015 meddelade styrelseordförande Jonas Taipale att polisen hade gett honom i uppdrag att meddela mig och bolagsstämman att mina sidor angående Lantmannagården, bl.a. denna sida, är förbjudna och stängda enligt polisens direktiv!  Antagligen har polisen så mycket arbete att de inte hunnit meddela mig. Eller vilket jag tror, Jonas Taipale har en livlig fantasi och kan inte skilja på verklighet och fantasi? Det finns säkert hjälp att få!

Detta är ett försök att finna en lösning på problemen gällande Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs. Alla berörda disponenter och styrelsemedlemmar önskar finna en lösning, men ingen vet hur. Kan du hjälpa?

A1 Sedan 2013 har Bostads AB Lantmanna-gårdens bolagsordning varit i strid med gällande bygglov! Bolagsordningen: Affärslägenhet, Bygglov: Förråd

Ansvariga för den falska bolagsordningen: Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Ray Lindberg, styrelsemedlemmar Vivika Elgh och Jonas Taipale. Det falska bolagsordningen har ansetts gällande av styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson med styrelser åtminstone t.o.m. Hösten 2021. Ansvariga torde även bolagets revisorer vara. Ansvarig för det falska disponentintyget: Disponent Ann-Mari Jansson.

Lägenheten A14-15 (Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs) användes som bostad av ett antal familjer t.o.m. 2012. Lokalen 137 m2, 4 rum, har ett badrum med golvvärme, separat WC samt kokvrå (enligt SKV Kiinteistönvälitys Oy försäljnings broschyr (bilaga 1). Vederlagen beräknades enligt koefficient 0,25 (källare) på grund av bl.a. rumshöjden 215 och 187 cm, samt endast 3 mindre fönstergluggar på ena sidan i ett rum, övriga rum utan fönster, takhöjd gör att lägenheten inte kan godkännas som bostad. För normal bostad gäller koefficient 1,00.

2012 ville ägaren Christel Lundström sälja lägenheten och för att få ett bättre pris föreslog förmedlaren att lokalen skulle få ny status ”affärslokal”. Bolagsstämman godkände förslaget till ny bolagsordning (bilaga 2). Ändring av lägenhetsens status från källare till affärslägenhet, registrering av Patent och registerstyrelsen och den nya bolagsordningen gäller fr.o.m. 14.03.2013. A14-15 betalade vederlag enligt koefficient 1,5 från samma datum. Alla aktieägare får ett exemplar av den nya bolagsordningen 2013.

Ägaren försökte sälja affärslägenheten 2 gånger via olika förmedlare men försäljningen avbröts relativt fort på grund av att vederlagskoefficienten enligt bolagsordningen är (1,5) medan i disponentintyget (bilaga 1) angavs 100 m2 affärsyta (1,5) samt 37m2 källare (0,25). Även andra felaktigheter förekom. Ägaren har de senaste åren hyrt lägenheten som affärslokal till åtminstone 3 företag, Hälsokällaren,Wildkonst och Auron (bilaga 3) i enlighet med Bolagsordningen 2013.

Tingsrätten behandlade disponentintyget och konstaterade i sin dom 4.5.2015 (bilaga 4) att A14-15 bör i enlighet med Bolagsordningen 2013 betala vederlag för hela lägenheten enligt koefficient 1,5. Disponentintyget var alltså inte giltigt.

Såhär lång är allt klart men nu till en del frågetecken:

Ett flertal felaktigheter i gällande bolagsordning 2013 har styrelseordförande Jonas Taipale, samt medlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat Tingsrätten (bilaga 5):

Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter, (enligt bolagsordningen bostäder)

E45 Av bilhallens yta 384 m2 i hus E används endast 180m2 för 18 bilplatser (enl. bolagsordningen 384m2). Det finns 17 bilplatser?

A14-15 100m2 affärslokal och 37m2 källare enligt tidigare beslut. (enl. bolagsordning 137m2 affärslägenhet)

Genast efter Tingsrättens dom gör styrelsemedlemmarna Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson ett förslag till ny bolagsordning (bilaga 6). Enligt förslaget som är ett hastverk bör vederlaget för A14-15 beräknas enligt 0,25 och status ”källare” D41, D42 och D43 är nu åter bostäder. E45 Enligt förslaget är 90m2 reserverat för 18 bilplatser. Förslaget drogs bort men bevisar att Jonas Taipale m.fl. var medvetna om oklarheter gällande A14-15.

28.09.2015 presenterar styrelseordförande Rasmus Fredriksson och medlemmarna Per-Olof Karsten och Åke Juutinen ett nytt förslag till bolagsordning vid en extra bolagsstämma. A14-15 är fortfarande ”källare” och nu har även A12 koefficient 0,25. E45, nu är 384m2 reserverat för bilar. Förslaget godkänns inte då det på många punkter inte stämmer överens med tidigare styrelseordförande Jonas Taipales (+ styrelse) bevisföring till Tingsrätten. Går även emot Tingsrättens dom några månader tidigare. Enligt förslaget skulle några aktieägare få lägre avgifter och andra högre utan förklaring varför.

Sedan kommer kallduschen i möteskallelsen 6.6.2016, Citat ”12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A 14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016.” (bilaga 7). Förslaget godkändes inte då en bolagsordning inte kan gälla retroaktivt. Status ”lager” torde vara en miss då något sådant inte lär ha förekommit i bolagsordningarna. Emedan styrelsens ordförande Jonas Taipale + medlemmar litet tidigare meddelat Tingsrätten att A14-15 är godkänd som 100m2 affärslokal och 37m2 källare, vilket även disponent Ann-Mari Jansson muntligt meddelat min advokat, efter rättegången, att stämmer. Det finns åtminstone 3 styrelseprotokoll och 5 bolagsstämmoprotokoll samt 2 disponentintyg som helt eller delvis inte stämmer med verkligheten. Även direkta lögner har förekommit. Slutsatsen för min del blev att bygglov saknas eller kanske inte. Jag sände en förfrågan till Raseborgs stad om bygglovet, men fick inget svar.

Jag besökte Byggnadstillsynen i Raseborg 11.12.2019 och träffade byggnads ingenjör Juhani Jormanainen (Tel. 019 289 3801). Enligt Byggnadstillsynen gäller för A14-15 status ”Förråd”, samtidigt blev det även klart att ett rum delvis ändrats till badrum och ny rumsindelning har byggts utan bygglov. A14-15 kan alltså inte användas som affärslokal och till den del är Bolagsordningen 2013 inte giltig. Varken disponent eller styrelse har ansökt om bygglov för affärslägenhet. Det är nu (2021) även klart att det inte är möjligt att få bygglov gällande A14-15 till affärslokal. Status "förråd" eller enligt gällande Bolagsordning källare är fortfarande giltigt. 

Frågorna är många men:

När bygglovet för A14-15 är förråd, men i Bolagsordningen 2013 anges som affärslägenhet kan Bolagsordningen 2013 anses godkänd? Speciellt som orsaken till en ny bolagsordning var just ändringen av A14-15 från ”källare” till ”affärslägenhet”. Styrelseordförande vid ändringen var Ray Lindberg. Har disponent Ann-Mari Jansson begått ett brott då hon författat Bolagsordningen 2013 och fått den registrerad av Handelsregistret trots att obligatoriskt bygglov saknades? Därtill debiterat såväl skötsel- som kapitalvederlag sexfaldigt.

Mina slutsatser

I normala fall är en Bolagsordning i kraft fr.o.m. att Patent och registerstyrelsen har registrerat den i Handelsregistret. I detta fall har Bolagsordning 2013 sänts in för registrering utan giltigt bygglov.

Bolagsordning och bygglov kan inte vara i strid med varandra vilket betyder att Bolagsordningen 2013 som Bostads AB Lantmannagården följer alltsedan 2013 inte är gällande. Bolagsordning 2013 skulle ha varit i kraft om disponent och styrelse hade ansökt och beviljats bygglov gällande ändring för A14-15 från källare till affärslokal och därefter sänt förslaget för registrering.

En Bolagsordning kan inte delvis vara korrekt och delvis felaktig.

Den tidigare Bolagsordning (bilaga 8) är alltså fortfarande gällande även om disponent och styrelse inte följer den.

Problem
Vederlag betalas enligt den falska bolagsordningen från april 2013 och framåt. Förmedlare och köpare av aktier i bolaget har sedan april 2013 erhållit den falska Bolagsordningen.

Åtgärder
Disponenten bör snarast kontakta Handelsregistret för att annulera den falska Bolagsordningen 2013

Den korrekta Bolagsordninen  bör sändas till samtliga aktieägare samt övriga som begärt densamma och erhållit den falska Bolagsordningen

Ett förslag till ny bolagsordning har enligt tidigare styrelseordförande Jonas Taipale beställts 2014 av Fastighetsförbundet. Tydligen har styrelsen inte godkänt förslaget.

En bolagsordning utgående från Tingsrättens dom borde fortast göras! Nuvarande är från slutet av 1900-talet.


A2 Enligt gällande Bolagsordning har ägaren till A14-15 krävts på EUR 63.942,22 för mycket i skötsel och kapitalvederlag samt avgifter!

Ansvariga för den felaktiga debiteringen: Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Ray Lindberg, styrelsemedlemmar Vivika Elgh och Jonas Taipale. Det falska bolagsordningen har ansetts gällande av styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson med styrelser.

Enligt A1 ovan är det klart att lägenhet A14-15 inte erhållit bygglov för ändring från ”källare” till ”affärslägenhet”

Det är även klart att trots att bygglov saknades har disponenten sänt förslaget ”bolagsordning 2013” för registrering till Patent och Registerstyrelsen. Det är även klart att affärsverksamhet inte får förekomma i förrådet A14-15.

Disponent Ann-Mari Jansson (senaste året disponent Magnus Lindberg) har debiterat skötsel- och kapitalvederlag för A14-15 enligt koefficient 1,5 fr.o.m. april 2013 t.o.m. åtminstone april 2023  då koefficienten enligt gällande bolagsordning borde vara 0,50. Nedan belopp är beräknade enligt gällande Bolagsordning, Beloppen bör kontrolleras utgående från Lantmannagårdens bokföring. Jag har begärt bekräftelse gällande beloppen nedan av disponent Magnus Lindberg men han kan inte kommentera utan styrelsens lov.

Betalda skötselvederlag 121 månader      79569,60
Korrekt vederlag enl. Bolagsordningen    26450,60
Betalda kapitalvederlag                             6018,27
Korrekt kapitalvederlag bör vara              1003,05
Vattenavgift                                              5808,00
Korrekt vattenavgift för förråd                       0,00
Betalda vederlag sammanlagt                 91395.87
Korrekta sammanlagda vederlag            27453,65
 

Enligt min mening har lägenheten A14-15 enligt gällande bolagsordning betalat 63.942,22 euro för mycket i vederlag t.o.m. April 2023 !

Affärs”lägenheten är nu uthyrd. Hyresgäster bl.a. Hälsokällan, Wildkonst och Auron. Hälsovård med verksamhet: Första hjälps kurser, yoga, massage, skolning osv. Hyresgästernas ansvars- och olycksfallsförsäkringar torde inte gälla då verksamheten sker i ett ”förråd”. Brand och andra granskningar? Skylten (bilaga 3) som finns mot torget bevisar att styrelse och disponent anser att verksamheten är OK! Ägaren, Christel Lundström, bör dock frikännas då hon erhållit en bolagsordning (bilaga 2) samt ett disponentintyg (bilaga 1) enligt vilken lägenheten A14-15 är affärslokal och hon betalat såväl skötsel som kapitalvederlag enligt status ”affärslokal”.

Enligt fastighetsförbundets utlåtande (bilaga 10, sid 7) kan lägenheter med en koefficient 0,25 (vilket torde vara korrekt enligt gällande bolagsordning) endast användas som förråd för ägarens personliga föremål! Alltså i inget fall affärsverksamhet! Samma åsikt har även Byggnadstillsynen i Raseborg (Ekenäs), som beviljat gällande bygglov som är förråd.

Citat, Fastighetsförbundets chefsjurist Kristel Pynnönen

"Fråga: Om husbolagets styrelse fattar beslut som de egentligen inte har beslutsrätt till (till exempel i ärenden som kräver byggnadslov), vilket är då disponentens ansvar i frågan?

Svar: Då disponenten närvarar vid styrelsemötet borde hen känna till att husbolaget åtminstone bör utreda huruvida exempelvis bygglov krävs. Om detta inte förs fram vid beslutsfattandet kan skadeståndsansvar komma på fråga till den del bolaget lider ekonomisk skada.”

Mina slutsatser

Ägaren till A14-15 bör erhålla EUR 63.942,22 + ränta, därtill kostnaderna för det falska  disponentintyget

Problem

Nuvarande disponent Magnus Lindberg har problem. Debiterar han enligt gällande bolagsordning går han emot Tingsrättens dom eller tvärtom, lika problematiskt. Antagligen gäller Tingsrättens dom tills rättelse skett. 

Utgående från Kristel Pynnönens citat. Kan man anse att disponent Ann-Mari Jansson är ersättningsskyldig?

Är det en olaglig handling, grovt bedrägeri under lång tid 101 månader, tvinga Christel Lundström att betala 65211,22 utöver gällande vederlag utgående från ett falskt disponentintyg (bilaga 1) och en falsk bolagsordning (bilaga 2)? Därtill godkänna affärsverksamhet i ett förråd?

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A3. Falskt bevismaterial som inverkade på Tingsrättens dom 2015.

Ansvariga för falsk bevisföring; disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Jonas Taipale med styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson. Juridisk sakkunnig: juristen Peter Högnäs, Andelslaget Raseborg, OP

Enligt A2 har styrelse och disponent försökt och lyckats enligt min mening kräva in vederlag som strider mot gällande bolagsordning. Detsamma hände även tidigare gällande lokalerna D41, D42 och D43. I det senare fallet fördes tvisten till Tingsrätten som konstaterade (bilaga 4) att gällande bolagsordning bör följas och de felaktiga vederlagen återbetalas. Så skedde. Även förslaget att då det gäller kapitalvederlag, affärslägenheterna skulle i medeltal erhålla 35% rabatt, godkändes inte av Tingsrätten. 

Bevismaterial som inverkat på Tingsrättens dom!
Styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson, disponent Ann-Mari Jansson samt som juridisk sakkunnig juristen Peter Högnäs inlämnade till Tingsrätten en bolagsordning 2013 (se A1) som inte kan anses giltig. Tingsrätten har i sin dom tolkat den falska bolagsordningen 2013 och därmed torde det vara klart att domen helt eller delvis är felaktig.

Gällande vederlagen för D41. D42 och D43 samt gällande kapitalvederlagen torde domen vara korrekt då ordalydelsen i Bolagsordning 2013 (bilaga 2) och den giltiga bolagsordningen (bilaga 8) kan anses identiska gällande D41-D43.

För lägenhet A14-15 är det mera problematiskt. Enligt disponentintyg (bilaga 1) är A14-15 en affärslokal 100 m2 och källare 37 m2. Enligt bolagsordningen 2013 (bilaga 2) 137 m2 affärslokal. Tingsrättens dom var att 137 m2 (koefficient 1,5) är affärslokal enligt Bolagsordningen 2013. Enligt Jonas Taipale m.fl. meddelande till Tingsrätten har Bolagsstämman för länge sedan godkänt 100 + 37 alternativet. Något sådant protokoll har inte hittats, inte heller kallelse till Bolagsstämma där detta skulle vara angivet.

Utgående från A1 är Bolagsordningen 2013 som inlämnats till Tingsrätten inte giltig. Enligt gällande Bolagsordning (A14-15 är källare och vederlag enligt koefficient 0,50) är Tingsrättens dom felaktig.

Min advokat Aki Rosén var mycket noga och för att säkert erhålla senaste giltiga Bolagsordning beställdes den från Handelsregistret. Att den inte var giltig blev klart först 2019 (se A1).

Tingsrättens dom 2015 godkändes av samtliga parter.

Men nu blev det problem då Bolagsordningen 2013 inte kan anses giltig, men trots det användes som bevismaterial och grund för hela rättegången! Det korrekta enligt min mening är att hela domen anses ogiltig. Tingsrättens dom 2015 kunde även bli i kraft förutom delen om A14-15!

Speciellt gäller problemet som jag ser det A14-15. Enligt de fakta som nu finns (bygglovet) borde koefficienten vara 0,50 och status ”förråd” då Tingsrättens dom var 1,5 och affärslokal.

Kontaktar Tingsrätten, Polisen åter Polisen!

Som jag nämnde i A1 besökte jag Byggnadstillsynen i Raseborg 11.12.2019 och träffade byggnads ingenjör Juhani Jormanainen (Tel. 019 289 3801). Enligt Byggnadstillsynen gäller för A14-15 status ”Förråd”. Därmed var det klart att den Bolagsordning och disponentintyg som inlämnats till Tingsrätten var felaktiga och därmed enligt min mening även domen felaktig gällande A14-15.

Jag kontaktade Tingsrätten med frågan vad jag som inblandad i rättegången bör göra. Förslaget var att jag bör kontakta Polisen för en för undersökning. Jag sände till Polisens webbtjänst 3.2.2020 likt denna, erhöll en bekräftelse att min skrivelse mottagits 4.2.2020. Därefter tyst. Jag gör ett nytt försök brevledes till Polisen i Ekenäs 12.04.2021 och fick svaret att Polisen inte kan göra en förundersökning, "en målsägande kan själv väcka åtal i ett ärende, om förundersökningsmyndighetrna beslutat att förundersökningen inte göres eller att den avslutas (lag om rättegång i brottsmål 1:14§). Beslutet befriar inte någon från en eventuell skadeståndsskyldighet". Återkommer till utlåtande sist i denna redogörelse.

Kan tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelse-medlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson anses personligen ansvariga för en onödig rättegång och ersättningsskyldiga för de kostnader rättegången förorsakat om domen helt eller delvis måste annulleras, eller kanske disponent Ann-Mari Jansson och juristen Peter Högnäs?

Förutom Bolagsordning och disponentintyg förekom,

enligt min åsikt, även andra mindre sanna utlåtanden. Kanske de inte hade någon betydelse för rättegången, nämner dem dock för säkerhets skull. Numreringen är från trions inlaga till Tingsrätten (bilaga 5). Domen finns i (bilaga 4).Bevis till Tingsrätten

Fakta

Närmare förklaring

1

3.2.1

Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter

Enligt bolagsordningar gäller för samtliga "bostad"

Enligt disponentintyg gäller ”bostad”. Torde stämma då intygen inte skrivits av Ann-Mari Jansson.

 

2

3.2.1

Fastighetsförbundets utlåtande, bör vara koefficient 1/1

Enligt utlåtande bör domstol tolka bolagsordningen om koefficient större än 0,25.

5 jurister + bolagets revisor anser att styrelsen har fel, vilket styrelsen inte godkänner = onödig rättegång

 

3

3.2.1

Enligt bilaga har disponenten debiterat under en lång tid 1/1

 

Detta stämmer inte.

Eventuellt är bokföringen oklar

4

3.2.1

En ändring från 0,25 till 0,50 är inte en höjning då det gäller vederlag

Eller i EURO En ändring från 0,80 till 1,60 är inte en höjning

 

??

5

4.2.3

Ett olagligt beslut kan inte överklagas efter 3 månader

Ett lagligt beslut kan inte överklagas efter 3 mån.

 

Juridik är inte lätt

6

5.2.3

Det finns 18 stycken bilplatser

Endast 17 bilplatser finns bilhallen i hus E

 

7

5.2.3

Av bilhallens yta 384m2 används endast 180m2 för 18 bilplatser

Av Bilhallens 384 m2 i E-huset används 100% för 17 bilplatser

 

Styrelsemedlemmarna Jonas Taipale och Vivika Elgh har bilplatser i hallen.

8

5.2.3

Av Bilhallens yta 384 m2 i Hus E används 204 m2 för ett cykelskjul och tekniska utrymmen

Det finns ett cykelskjul och tekniska utrymmen, sammanlagt 34 m2 i Hus D inte i E-huset

 

??

9

5.2.3

Bilhallens aktionärer bör debitera övriga aktionärer för användning av allmänna utrymmen

.

Intressant, men varför?

??

10

6.2.4

A14-15 vederlaget bör enligt disponentintyg vara 100m2 affärslägenhet och 37 m2 källare enligt tidigare beslut.

Enligt bolagsordningen 2013 gäller 137 m2 affärslägenhet. Något beslut om 100 + 37 finns inte

 

Någon källare i kombination med A14-15 finns inte i verkligheten?

11

6.2.5

Kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden och bör betala alla rättegångskostnader

Sammanlagt har Tingsrättens dom gällt EUR 75.005,86

Kanske blivande styrelsemedlemmar borde bevisa kunskaper i addition!


Disponent Ann-Mari Jansson har efter rättegången muntligt bekräftat för min advokat att alla inlagor och bevis till rättegången varit korrekta. Styrelsemedlem Vivika Elgh har skriftligen 2015-07-28 meddelat att hon inte kan ta ställning till om hennes och övriga styrelsemedlemmars utsagor till Tingsrätten stämmer eller inte!

I något skede måste Lantmannagården få en ny och korrekt Bolagsordning. Jag har begärt att vår diponent Magnus Lindberg kontaktar tidigare styrelseordförande Jonas Taipale och frågar på vilka grunder han meddelat Tingsrätten att

Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter
Att det finns 18 bilplatser i D-husets parkeringshall, I verkligheten endast 17
Av bilhallens yta används endast 180 m2 för bilplatser och resterande 204 m2 för ett cykelskjul.
A14-15:s yta är 27 m2 källare (under förrådet) vilket Bolagsstämman har godkänt. När?

 Eventuellt kan Jonas Taipale tala sanning, vilket betyder en del ändringar i den kommande Bolagsordningen. Bland annat minskar bilplatserna med 8-10, vilket i sin tur betyder att Lantmannagårdens bygglov gällande bilplatser inte uppfylls.


A4. Är det tillåtet att sälja enstaka aktier från en aktieserie även om Bostadsaktiebolagslagen och Tingsrätten förbjuder det?

Ansvariga: disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson med styrelser samt eventuellt revisorerna.

Citat ur Tingsrättens dom 4.5.2015 (bilaga 4) ” I 2 kapitel 4 § 2 mom. Lagen om bostadsaktiebolag stadgas att enskilda aktier som hör till samma aktiegrupp inte får tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt eller pantsättas utom när en lägenhet delas eller en del av lägenheten slås samman med en annan lägenhet. Bostadsbolaget har utan beaktande av nämnda lagrum tillåtit att bilhallsaktier överlåtits en i gången, dvs. i praktiken så att aktiegruppen bestående av 18 aktier uppdelats i 18 separata aktier vilka det varit möjligt att överföra som självständiga aktier till nya aktieägare. Förfarandet har skett i strid med lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen. Ovan nämnda procedurfel, som föranletts av att aktiegruppen nris 3658-3675 splittrats i strid med 2 kapitel 4§ lag om bostadsaktiebolag, torde vara ostridigt

Trots ovan har styrelseordförande Jonas Taipale, medlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson samt disponent Ann-Mari Jansson ansett att Tingsrättens dom inte gäller retroaktivt eller fram ledes. Före Tingsrättens dom 4.5.2015 och efter nya Bostadsaktiebolags lagen 22.12.2009 har följande köp gjorts:
29.10.2010 Köpare Galina och Paul Avellan,1 aktie som berättigar till en bilhalls plats
02.11.2010 Köpare Jessica och Jonas Taipale, 1 aktie som berättigar till en bilhalls plats

Genast efter Tingsrättens dom (05/2015) har följande köp gjorts av enskilda aktier. 21.5.2015 Köpare Lennart Westerholm, 3 aktier, som berättigar till 3 bilhalls platser.
06.06.2015 Köpare Mats Fagerström, 1 aktie och 1 bilplats.
23.9.2015 Köpare Lennart Westerholm, 1 aktie och en bilhalls plats
3.11.2015 Köpare Åke Juutinen, 1 aktie och en bilplats

??.??.???? Köpare Fontes Silvia, 1 aktie och en bilplats,
??.??.???? Övriga?

Anmärkningsvärt är att av 9 olagliga aktieköp har 6 gjorts av nuvarande eller tidigare styrelsemedlemmar, vilka känner eller borde känna till Tingsrättens dom! Bör dessa 9 aktieköp anses olagliga och annulleras? Detta gäller speciellt de 7 aktierna som genast efter Tingsrättens dom registrerades.

Utifrån ovan har 9 aktier införts i Lantmannagårdens aktieregistret på ett sätt som strider mot Bostadsaktiebolagslagen. Om detta stämmer kan inte Lantmannagården varken debitera  skötsel- eller kapitalvederlag för de aktier som disponenten infört olagligt i registret. Vederlagen bör antagligen returneras och samma belopp inkrävs av övriga aktieägare i gruppen 3658-3675. Totalbelopp ca 14.000,00. Kanske disponenten är ersättningsskyldig?

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Det kan ha varit problem att korrigera ovan affärer, bl.a. Jonas Taipales köp, emedan Jonas Taipale var styrelseordförande 26.6.2014 – 30.6.2015 och därmed även aktiv då det gäller domstolsbehandlingen och därmed medveten om domens innehåll.

Lennart Westerlund som köpt 4 aktier, genast efter domslutet, har varit styrelsemedlem sedan 21.6.2016 och är fortfarande. Som mångårig styrelsemedlem torde han känna till Tingsrättens dom och även Bostadsaktiebolags lagen. Åke Juutinen var styrelsemedlem när hans köp registrerades

Disponent Ann-Mari Jansson har skrivit ett disponentintyg (bilaga 11) för bilhallen 10/3 2019 som enligt henne tillåter försäljning av enskilda aktier. 1 aktie har ombildats (när?) till 2x 2,78, 5,55 eller 5,56% (?) av lägenhet E45. Enligt bolagsordningen yta 384m2. Styrelseordförande Jonas Taipale och medlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson har meddelat Tingsrätten att endast 180m2 används för bilparkering,
Kapitalvederlagen är snällt sagt oklara, disponentintyget gäller för hela lägenheten E45, men debiteras separat för varje parkeringsplats, här enligt 5,55%:
2.3.1. Kapitalvederlag1,42/m2 = 1,42 x 384m2 = 542,28 eller per bilplats 30,26/månad
2.3.2. Återstående låneandel 97,82 eller per bilplats 0,284
3.3.1. Kapitalvederlag 0,283/m2/månad. 384M2 = 108,67 eller 6,03 per månad och bilplats
3.3.2 Kapitalvederlag (totalt för lägenheten) 0,284 eller 0,02/bilplats och månad

Ett antal ”aktieägare” har betalat sin låneandel till 100%, vilket inte framkommer från intyget.
Enligt intyget finns det 18 bilhalls platser i E-huset bilhall. I verkligheten endast 17 stycken.
 

Enligt disponentintyget kan vem som helst köpa 2.78, 5.55 eller 5.56% av aktiestocken. Men utgående från disponentintyget garanterar det inte en bilhalls plats.

Även om disponenten Ann-Mari Janssons åsikt enligt disponentintyget är att separata aktier får säljas om de ändras till procent av lägenheten har åtminstone 15.6.2015 (Bilaga 12) daterat låneandels betalningsplan skett enligt separata aktier och inte % andelar. Enligt Bolagsstämma protokollet från 2020 (bilaga 9b) har Lennart Westerholms 4x 5,56% omvandlats till 4 röstberättiga aktier, detsamma gäller även 2021. Förtydligande separat.

Antagligen har disponent Ann-Mari Jansson utgått från lagen om samägande förhållande (180/1958). Tydligen förstod hon inte lagens innehåll varvid proceduren blivit på hälft, varför (2 kap.2§) fortfarande gäller.

Enligt bolagsordningen torde det vara klart att endast aktier ”som köpts olagligt” har rätt till bilplats i bilhallen E45. Citat ur Bolagsordningen ”§7 Parkering av bilar i bilhallen och inne på gården är tillåtet endast för dem som köpt aktier som berättigar till detta.”

Bilhallen (aktieserie 3658-3675) i E-huset har sammanlagt 17 lika stora bilplatser. Därtill finns i D-huset en mindre ruta (1,5 x 2m) för en större barnvagn (bilaga 16). Tydligen har disponenten krävt såväl skötsel- som kapitalvederlag för denna "bil"plats. Då denna plats inte nämns i Bolagsordningen är vederlagen olaglig och bör återbetalas. För en tio års period ca 2000,00. Intressant vore att se hur aktiebrevet är skrivet, men tyvärr har brevet försvunnit på disponentbyrån enligt disponent Ann-Mari Jansson. Enligt Bolagsordningen finns 18 aktier som var och en har rätt till 1 bilplats. Men det finns endast 17 bilplatser.

Min slutsats
Enligt ovan har Disponent Ann-Mari Jansson samt styrelseordförandena Jonas Taipale och Fredrik Rasmusson med styrelser godkänt Tingsrättens dom, men beslutat att inte följa densamma.

Disponent Ann-Mari Jansson har igen skrivit ett disponentintyg som inte kan anses gällande.

Problem
Utgående från ovan. Kan en disponent kräva vederlag av de aktionärer som registrerats i bolagets aktieförteckning trots att de förvärvat aktierna (% av lägenheten?) på ett sätt som Bostadsaktiebolagslagen inte godkänner och som även Tingsrätten fördömer. Dessa betalar nu vederlag.

 Det vore intressant att se hur bilplatserna är specificerade samt hur transaktionerna noterats. Aktiebrevet förvaltas av Andelsbanken Raseborg, OP-Filia Oy Ab, men enligt disponent Ann-Mari Jansson har aktiebrevet ”försvunnit”.

Bör de bilplatsaktier som köps mot gällande dom och lag återbördas till den juridiska ägare? Vem ansvarar för vederlagen och vem är röstberättigad?

Enligt bygglovet för Lantmannagården skall det finnas 1 bilplats per 150 m2. Kan detta vara orsaken att barnvagnsplatsen upptas som bilplats?

A5 Kan en styrelse besluta frånta rösträtten från ca 20 aktieägare, helt eller delvis, samt överföra rösträtten till en styrelsemedlem?

Ansvariga: disponenter Ann-Mari Jansson och Magnus Lindberg, styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson med styrelser, protokolljusterare, rösträknare och revisor.

Citat från Tingsrättens dom (bilaga 4) 4.5.2015
”Vid bolagsstämman har inte fattats något beslut som specifikt skulle gälla bilplatserna eller aktierna nris 3658-3675. En följd av att aktiegruppen spjälkats är i alla fall att de aktieägare som har en bilplats i bilhallen och som således äger någon av aktierna nris 3658-3675 har kunnat utnyttja separat rösträtt med stöd av sagda aktier trots att det riktiga vore att aktierna nris 3658-3675 företräds av en gemensam företrädare.”

2 § Utövande av aktierättigheter
Om en aktie har flera ägare kan dessa utöva ägarrättigheter i bolaget endast genom en gemensam företrädare.

Lantmannagårdens yrkesdisponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande Rasmus Fredriksson med styrelse har tolkat Tingsrättens dom att aktierna 3658-3675 skall representeras av en person som styrelsen utser och tydligen en styrelsemedlem. Detta är helt klart mot Bostadsaktiebolags lagen, enligt vilken aktieserien skall representeras av en person som aktieägarna gemensamt utser.

14.3.2016 (Bilaga 13) Disponenten informerar och styrelseordförande Rasmus Fredriksson, medlemmarna Per-Olof Karsten och Åke Juutinen godkänner. Citat: ”för ärenden som har med bilhallen att göra har bostadsbolagets styrelse vidtalat i första hand aktionären Jonas Taipale att representera bilhalls aktierna detta på grund av Tingsrättens beslut.

Bolagsstämma 27.04.2017 Punkt 14 ”Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes enhälligt Rasmus Fredriksson, Lennart Westerholm och Per-Olof Karsten och till suppleant Inger Lindqvist. Garageaktierna företräds av Lennart Westerholm”

Bolagsstämma 14.03.2018 Punkt 14 ”Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes enhälligt Rasmus Fredriksson, Lennart Westerholm och Inger Lindqvist och till suppleant Kjell Danielsson. Garageaktierna företräds av Lennart Westerholm”

Bolagsstämma 13.06.2019 Punkt 14 ”Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes enhälligt Rasmus Fredriksson, Lennart Westerholm och Inger Lindqvist och till suppleant Kjell Danielsson. Garageaktierna företräds av Lennart Westerholm”

Bolagsstämma 10.09.2020 (Bilaga 9a) Punkt 14 ”Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes enhälligt Rasmus Fredriksson, Lennart Westerholm och Inger Lindqvist och till suppleant Kjell Danielsson. Garageaktierna företräds av Lennart Westerholm”

Observera att i möteskallelserna (Bilaga 14) finns inte nämnt styrelsens beslut gällande representanten för bilhallen varför bolagsstämman inte har möjlighet att förkasta eller godkänna förslaget. Bilhallens aktieägare har inte möjlighet att påverka besluten. Enligt bostadsaktiebolags lagen kan bolagsstämman endast besluta om sådant som finns nämnt i kallelsen till bolagsstämman.

Bolagsstämma protokollen ovan är bedrägliga då protokollen missvisande gör gällande att Bolagsstämmorna godkänt ”Garageaktierna företräds av Lennart Westerholm” då det i verkligheten är styrelsebeslut, om än olagliga.

Mina slutsatser

Det torde vara klart disponent Ann-Mari Jansson samt styrelser gjort beslut som strider med Bostadsaktiebolagslagen och Tingsrättens dom.

Det torde vara helt klart att Bostadsaktiebolagslagen och Tingsrättens dom inte kan tolkas såsom disponent och styrelse gjort.

Problem:

Då ca 20 aktieägare helt eller delvis förlorat sin rösträtt, är bolagsstämmornas beslut lagliga? Speciellt är, om det stämmer, att Lennart Westerholm enligt resonemanget i A4 inte är aktieägare, men trots det givit sig själv fullmakt att företräda aktierna 3658 - 3675. Styrelsemedlem kan han vara även som inte aktieägare.

Vad är protokolljusterarnas och rösträknarnas ansvar om protokoll och bolagsstämmans beslut inte överensstämmer samt att givna röster inte överensstämmer med Bostadsaktiebolagslagen?

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A6. Är det ett brott mot aktiebolagslagen då Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs disponent Ann-Mari Jansson vägrat ge ut protokollen inom lagstadgade 4 veckor efter bolagsstämman?

Ansvariga: disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson

"Protokollet ska senast fyra veckor efter stämman hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolagets disponent eller styrelsens ordförande, och en kopia av protokollet ska ges till de aktieägare som ber om det. Aktieägarna har rätt att få kopior också av protokollbilagorna."

Jag har 6 gånger begärt att få protokollen från bolagsstämmor. Här är resultatet:

Bolagsstämma 16.06.2014 - Protokollet anlände utan bilagor 18.08.2014
Bolagsstämma 2015           - Begärdes ej
Bolagsstämma 21.06.2016 - Protokollet anlände utan bilagor 08.02.2017
Bolagsstämma 27.04.2017 - Protokollet anlände utan bilagor 05.09.2017
Bolagsstämma 14.03.2018 - Protokollet anlände utan bilagor 14.06.2018
Bolagsstämma 13.06.2019 - Protokollet anlände med bilagor 27.12.2020

Därtill har jag begärd protokollet från bolagsstämman 2020, som anlände omgående. Ny disponent!

§ 23 ”Pöytäkirja on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta , joko taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Lisäksi siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Jos joku rikkoo tahallaan  yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä, hänet voidaan tuomita asunto-osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.”

Utgående från Bostadsaktiebolagslagens 6 kap. 6§

Jag har skriftligen begärt 2016-03-07 att Tingsrättens dom 2015 i sin helhet skall utdelas till samtliga aktieägare i samband med Bolagsstämman 2016 (som behandlar 2015 bokslutet), tillsamman med en rapport om de kostnader rättegången förorsakat Lantmannagården. Disponent Ann-Mari Jansson har skriftligen bekräftat att min begäran emottagits. Tyvärr har min begäran inte godkänts på grund av svårigheten att göra en dylik rapport.

I enlighet med Bostadsaktiebolagslagen 24 kap. 1§ ”Ledningens skadeståndsskyldighet

En styrelseledamot och disponenten ska ersätta skada som de i sitt uppdrag, i strid med den omsorgsplikt som anges i 1 kap. 11 §, uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat bolaget.
En styrelseledamot och disponenten ska också ersätta skada som de i sitt uppdrag annars i strid med denna lag eller bolagsordningen uppsåtligen eller av o
aktsamhet har orsakat bolaget, en aktieägare eller någon annan.
Om skadan har orsakats genom överträdelse av denna lag på annat sätt än endast genom överträdelse av bestämmelserna om centrala principer för verksamheten i 1 kap. eller om skadan har orsakats genom överträdelse av en bestämmelse i bolagsordningen, anses skadan ha orsakats genom oaktsamhet, om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. Detsamma gäller skada som har orsakats genom en åtgärd till förmån för en sådan bolaget närstående person som avses i 11 kap. 8 §”.

Mina slutsatser
Disponent Ann-Mari Jansson har fråntagit aktieägarna rätten att pröva vid domstol bolagsstämmans beslut i enlighet med bostadsaktiebolags lagen samt därmed brutit mot §23.
D
isponent Ann-Mari Jansson har enligt mig begått ett brott då hon vägrat bifoga Tingsrättens dom 2015 tillsammans med Bolagsstämma kallelsen 2016 (gällande 2015), samt kostnadsberäkning över rättegångskostnaderna.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A7 Problemen fortsätter. Protokollet från Bolagsstämman 2020 (bilaga 9a Protokoll, 9b Deltagare)
Ansvariga: disponent Magnus Lindberg, styrelseordförande Rasmus Fredriksson, rösträknarna Vivika Elgh och Gunnevi Werner

Här bör du följa med resonemanget via länkarna ovan!

A 14§ ”Garage aktierna företräds av Lennart Westerholm”. Ordalydelsen tyder på att han har rätt att representera garage aktierna på bolagsstämman och då han var på plats borde alla 18 E45 aktierna vara röstberättigade, om han inte fått fullmakt av samtliga E45 aktieägare gäller 0 röstberättigade aktier

B Representerade; 439 aktier av totalt 3675. Korrekt antal är 269 röstberättigade aktier.

Felaktigheter:

A05 Vivika Elgh enligt protokoll 104 aktier, Röstberättigade 0 aktier (2 kap. 2§)

A10 Rasmus Fredriksson m.fl. enligt protokoll 110 aktier. Röstberättigade 66 aktier (6 kap. 13§)

C32 Åke Juutinen m.fl. enligt protokoll 84 aktier. Röstberättigade 66 aktier (6 kap. 13§)

E45 Lennart Westerholm m.fl. enl. protokoll 4 aktier. Röstberättigade 0 aktier (2 kap. 2§)

C A05 Elgh Vivika 104 aktier. Då de två andra ägare av aktieserien inte gett fullmakt åt Vivika Elgh har hon inte rösträtt (2 kap. 2§) även om hon har närvarande rätt. 

D Lennart Westerholm 4 x 5,55%. Här gäller även (2 kap 2§). Antingen har han erhållit fullmakt av samtliga ägare av aktieserien 3658-3675 och representerar alla 18 aktierna eller är han helt utan rösträtt. Enligt protokollet har Lennart Westerholm använt 4 röstberättigade aktier, vilket juridiskt inte är möjligt.

E Enligt (2 kap. 4§ 2 mom.) kan enskilda aktier som hör till samma aktieserie inte tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt. Tingsrätten har även bekräftat detta 2015. Detta betyder enligt min mening att 11 "röstberättiga aktieägare" i aktieägarförteckningen inte är aktieägare.

F Utifrån E har 9 aktier införts i Lantmannagårdens aktieregistret på ett sätt som strider mot Bostadsaktiebolagslagen. Om detta stämmer kan inte Lantmannagården debitera varken skötsel- eller kapitalvederlag för de aktier som disponenten infört olagligt i registret. Vederlagen bör antagligen returneras och samma belopp inkrävs av övriga aktieägare i gruppen 3658-3675. Totalbelopp ca 14.000,00. Speciellt är att av 9 olagliga köp har 6 gjorts av nuvarande eller tidigare styrelsemedlemmar!

G A05 Elgh Vivika + 2 delägare. Här torde även (2kap.4§ 2mom.) gälla.

H Bilhallen (aktieserie 3658-3675) i E-huset har sammanlagt 17 lika stora bilplatser. Därtill finns i D-huset en mindre ruta för en större barnvagn. Tydligen har disponenten krävt såväl skötsel- som kapitalvederlag för denna plats. Då denna plats inte nämns i Bolagsordningen är vederlagen olaglig och bör återbetalas. För en tio års period ca 2000,00. Intressant vore att se hur aktiebrevet är skrivet, men tyvärr har brevet försvunnit på disponentbyrån enligt disponent Ann-Mari Jansson. Enligt Bolagsordningen finns 18 aktier som var och en har rätt till 1 bilplats. Men det finns endast 17 bilplatser.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SLUTKLÄM

Jag anser att disponent, styrelser och andra nämnda personligen är ansvariga för beslut mot Bolagsordningen, Bostadsaktiebolagslagen och Tingsrättens dom 2015. Även eventuella ersättningskrav och straff bör riktas till dessa.

Bostadsaktiebolags Ab Lantmannagården i Ekenäs har inte godkänt ovannämnda felaktigheter.

Bostadsbolaget har godkänt den ”falska” Bolagsordning 2013, men aktieägarna var inte medvetna om att bygglov gällande A14-15 inte sökts och därmed inte heller erhållits.

Disponent och styrelse har beviljats ansvarsfrihet för respektive år, men då tydliga brott mot såväl Bolagsordningen som Bostadsaktiebolags lagen framkommit senare utan att aktieägarna varit medvetna om detta torde beviljandet kunna förbigås.

Mina Kontaktuppgifter:

Karl-Johans Österman, Museigatan 2 D 41, 10600 EKENÄS

 E-mail kj@kjosterman.com

Kontaktuppgifter för de ansvariga:

Disponent för hela perioden 2012 – 2020 januari

Ann-Mari Jansson, Andelsbanken Raseborg, OP-Filia Oy Ab. op-filia@op.fi

2020 - Magnus Lindberg, Andelsbanken Raseborg, OP-Filia Oy Ab.   magnus.lindberg@op.fi

Tiden före rättegången, bl. a. tillkomst av Bolagsordning 2013 och ändring av A14-15 status utan bygglov samt felaktig vederlags debitering gällande A14-15, D41, D42, D43 samt ”barnvagnsrutan” i D-huset. Därtill försök till felaktigt kapitalvederlag gällande alla lägenheter.

2012 – 22.4.2013 Ordförande Ray Lindberg , Vivika Elgh, Jonas Taipale

22.4.2013 – 16.6.2014 Ordförande Ray Lindberg, Vivika Elgh, Gunnevi Werner

Ansvarig för bl. a. bevisföring till Tingsrätten, samt anser att Tingsrättens dom inte gäller. Godkänner enstaka aktieköp ur aktieserie mot Tingsrättens dom. Godkänner att Bolagsordning 2013 används även om inte godkänd. Felaktig debitering gällande A14-15 och ”bilplatsrutan” i D-huset.

16.6.2014 – 30.6.2015 Styrelseordförande Jonas Taipale, Styrelsemedlemmar: Vivika Elgh, Rasmus Fredriksson

Ansvariga bl.a. för felaktig debitering för A14-15 och ”bilplatsrutan” i D-huset, Anser att Tingsrättens dom inte gäller. Godkänner enstaka aktieköp ur aktieserie mot Tingsrättens dom. Fråntaga aktieägare rösträtt, Godkänner att Bolagsordning 2013 används även om inte godkänd. Ansvariga för vilseledande bolagsstämma protokoll.

30.6.2015 – 21.6.2016 Styrelseordförande Rasmus Fredriksson . Medlemmar: Per-Olof Karsten, Åke Juutinen

21.6.2016 – 27.4.2017 Styrelseordförande Rasmus Fredriksson, Per-Olof Karsten, Lennart Westerholm

27.4.2017 – 14.3.2018 Styrelseordförande Rasmus Fredriksson, Per-Olof Karsten, Lennart Westerholm

14.3.2018 – 13.6.2019 Styrelseordförande Rasmus Fredriksson, Inger Lindqvist, Lennart Westerholm

13.6.2019 - 10.09.2020 Styrelseordförande Rasmus Fredriksson, Inger Lindqvist, Lennart Westerholm

10.09.2020 - Styrelseordförande Rasmus Fredriksson, Inger Lindqvist, Lennart Westerholm

juristen Peter Högnäs, tidigare Andelsbanken Raseborg, OP

revisor: Lars-Ove Backman, GR, Ekenäs

 

-1-     Det blev litet fel, bara några hundra procent!
Styrelsen planerar fönster och dörr utbyten och reparationer! Helt bra, precis som Bolagsstämman 29.06.2021 också tyckte. Du som funderade på blivande kapitalvederlag enligt den schema som bifogades handlingarna! Jo du har helt rätt, det blev fel för samliga lägenheter. Jag meddela om saken till vår disponent Magnus Lindberg. Här hans svar: "Gällande låneandelarna var det enbart en första uppskattning som skickades ut till stämman. Innan det är dags att lyfta lån informerar styrelsen om allas slutliga låneandelar (uträknat enligt jyviteyyt pintaala). Beräkningsgrunderna skall vara enligt bolagsordningen Vi behandlar detta med styrelsen när vi konstituerat den."

Allt är OK alltså, fint att aktionärerna reagerade!

  -2-  Världens minsta bilplats finns i Lantmannagården?
"Bostadsaktiebolagen skall ha ett visst antal parkeringsplatser enligt byggloven. I vårt bolag är den minsta ca 1,5 x 2 meter, för en litet större barnvagn med blockvärmare? Finns det i Ekenäs till ytan mindre godkända bilplatser?" citat från Facebook. Det kom en hel del mindre smickrande kommentarer gällande Lantmannagården! Tyvärr!

Speciellt är att någon betalar såväl skötsel- som kapitalvederlag för denna "bilplats" trots att den inte finns nämnd i Lantmannagårdens Bolagsordning?
 Lantmannagarden-liten-bilplats

-3- Oklarheter angående Lantmannagårdens Bolagsordning
Småningom skall Lantmannagården få en ny Bolagsordning. Bolagets revisor Lars-Ove Backman meddelade redan 2013 att bolaget omgående borde få en ny Bolagsordning, samma ansåg även Fastighetsförbundet ett år senare. Dåvarande disponent och styrelse ansåg annat och tog i stället en fajt via Tingsrätten, kostnader ca. 20.000,00 Euro!

Ännu finns det några frågor gällande den kommande Bolagsordningen

Dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale meddelade Tingsrätten 2014:

Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter (används nu som bostäder och betalar vederlag som för bostäder)

Direkt citat "
Citat "Enligt bolagsordningen är bilhallens yta 384 m2. I verkligheten utgörs ca 180 m2 av bilplatser och resten av ett cykelskjul och tekniska utrymmen". Utgående från citatet är alltså ca 10 bilplatser olagliga!

I samband med A14-15 finns en källare 37 m2. Detta har godkänts för länge sedan. Vem har godkänt och finns det en källare? Enligt gällande bolagsordning finns ingen källare!

Jag bad disponent Magnus Lindberg 9/8 2021 kontrollera med Jonas Taipale på vilka grunder han kommit till dessa slutsatser, är nuvarande bolagsordning faktiskt felaktig gällande de tre punkterna? Måste även detta korrigeras via Tingsrätten? Samtidigt bad jag om en kopia av gällande Bolagsordning.

Disponent Magnus Lindberg meddelade att han kontaktar styrelsen för att få ett godkännande att kontakta Jonas Taipale samt att sända mig som aktieägare en kopia av gällande Bolagsordning.  


- 4 -  Har OP koncernen ekonomiska problem?

Jag gick igenom gamla papper gällande Lantmannagården och fann bl.a. detta.

För några år sedan skrev vår dåvarande disponent Ann-Mari Jansson ett disponentintyg i vanlig ordning. Ersättningen för intyget gick direkt i OP:s koncernens bolag OP-Filia:s kassa, helt korrekt! Varken bolagsstyrelse eller Bolagsstämma hade något med detta intyg att göra.

Men sedan blev det problem, det visade sig att intyget var helt missvisande gällande kvadratmetrar, status och bolagsvederlag. Tingsrätten konstaterade att intyget var helt felaktigt. Alla gör misstag, endel mera andra mindre!

Men sedan det intressanta! Trots att OP-Filia hade skrivit och fått ersättning för intyget ifråga ansåg samma disponent (Ann-Mari Jansson) och dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale att Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs bör betala alla rättegångskostnader såsom OP:s jurist bl.a. Inte så många tusen euro men ändå? Korrekt?


Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 10.9.2020 - 29.06.2021
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Magnus Lindberg

a
 Bostadsstyrelsen beslöt våren 2016 vilken person som får representera aktieägarna för en lägenhet, med flera delägare i Lantmannagården!

Tingsrättens domstolsbeslut 2015 var att även Lantmannagården i Ekenäs måste följa bostadsaktiebolagslagen. Praxis var tidigare att då en lägenhet ägs av flera personer, kan var och en separat på bl.a. bolagsstämmor använda sin rösträtt. Enligt bostadsaktiebolagslagen bör aktieägarna utse en representant med fullmakt att använda lägenhetens röstetal, detta gäller även Lantmannagården i Ekenäs  enligt Västra Nylands Tingsrätt.

För att undvika framtida problem har bolagsstyrelsen meddelat samtliga aktieägare att den valt att Jonas Taipale skall representerar lägenheten och aktiegruppen nris 3658 - 3675. Detta utan fullmakter av aktieägarna!  I normala bostadsaktiebolag väljer delägarna av en lägenhet sin egen representant. Jonas Taipale har dock inte deltagit i de senaste bolagsstämmorna varför bolagsstyrelsens beslut inte haft någon betydelse.
Bolagsstämman 2017, 2018, 2019 och 2020 beslöt att Garage aktierna företräds av styrelsemedlem Lennart Westerholm och att övriga aktieägare till lägenheten ifråga förlorar sin rösträtt!

ETT OLAGLIGT BESLUT!
Bolagsstämman kan inte bestämma att ett tiotal aktieägares rösträtt makuleras och överförs på en styrelsemedlem. Och skulle det vara lagligt, vilket det naturligtvis inte är, kan inte Bolagsstämman göra beslut om frågan inte nämnts i kallelsen till Bolagstämman, vilket inte skett.
Då ett flertal aktieägare förbjudits att använda sin lagliga rösträtt vid Bolagsstämmorna 2017, 2018, 2019 och 2020 betyder det även att beslut från Bolagsstämmorna är ogiltiga.


Detta är ett sorgligt händelseförlopp om hur Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs utnyttjar en stackars ovetande aktieägare på ett verkligt fult sätt!

Först litet fakta i euro
Ägaren till lokalen A14-15 har sedan april 2013 betalat vederlag enligt följande; Skötselvederlag 79.567,60
  Kapitalvederlag EUR 6.018,27
 Vattenavgift 5.808,00
Sammanlagt EUR 91.395,87 inkl. ev. obetalda men fakturerade vederlag t.o.m. april 2023.

Enligt gällande bolagsordning borde hon ha betalat:
Skötselvederlag: 26.450,60
Katitalvederlag: 1.003,05
Vattenavgifter 0,00
Sammanlagt EUR 27.453,65
Har betalat 91395,87:  Borde ha betalat 27.453,65
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs har debiterat för mycket
EURO 63.942,22
Är detta lagligt? Nej, naturligtvis inte! Men alla aktieägare förtjänar på det, utom hon som betalar för mycket förstås, men vem bryr sig om henne?

Men hur är detta möjligt?
Enkelt, disponent och styrelse skriver en ny "bolagsordning". Enligt den skall hon betala kapital och skötselvederlag 6x gånger mera än enligt den gällande och lagliga bolagsordningen. Enkelt eller hur? Men är det lagligt? Nej, naturligtvis inte, men vem bryr sig. Detta är faktiskt bara en "hon" som förlorar mycket pengar och alla andra vinner!

Men om hon inte godkänner den nya "bolagsordningen"?
Inga problem. allt ordnar sig med litet fantasi. Bolagets disponent skriver ett "disponentintyg", som utgår från den falska bolagsordningen, d.v.s. att vederlaget bevisligen bör vara 6x mera än vad som är fastslaget i gällande Bolagsordning. Litet strul blev det kanske då enligt "disponentintyget" ett rum är delvis källare (med mindre vederlag) och resten av samma rum affärslokal. Kan man förfalska ett disponentintyg på detta sätt? Nej, naturligtvis inte! Men är det lagligt? Naturligtvis inte, men vem bryr sig. Allt är ju för bolagets bästa!

 Nya problem, nu vill hon sälja sin lägenhet
Bolagsordningen är falsk, disponentintyget är falskt, vad händer nu?
Den första fastighetsförmedlaren tar sig an uppdraget, men efter en kort tid upphör försäljningen. Vem som är förmedlare och orsaken till avbrottet vet jag inte men kan gissa,
Efter en tid tar en ny förmedlare SKV (numera Huoneistokeskus ) sig an jobbet. Också detta försäljningsuppdrag avslutas relativt fort. Vad lär vi oss av dessa avbrott? Att vi kan lita på våra förmedlare, de följer lag och ordning för såväl köpares som säljares bästa!
Att sälja ett förråd (enligt byggrätten) i vilket inte får idkas affärsrörelse som "affärslokal" kanske inte är helt lagligt. Det förstod förmedlarna, tack till dem!

Försäljningen misslyckades, förrådet hyrs ut som "affärslägenhet"
Ägaren har alltså en "bolagsordning" som anger att förrådet är en "affärslägenhet", därtill ett "disponentintyg" som säger samma sak. Att vederlagen enligt "disponentintyget" inte stämmer överens med "bolagsordningen" är ett mindre problem. I något skede har rumsindelningen ändrats och förrådet fått ett nytt relativt lyxigt badrum och separat WC, därtill en ny källare, allt utan bygglov! Förrådet fick stadigvarande hyresgäster, bl.a. Hälsokällaren och Auron, som naturligtvis behöver dusch, badrum och WC.

I Hälsokällaren Ekenäs finns det för tillfället olika hälsobefrämjande verksamheter som till exempel fysioterapi, massage, pilates, reiki-healing, yoga m.m
https://www.facebook.com/pg/halsokallarenekenas/posts/?ref=page_internal
https://www.auron.fi/?toimipiste=auron-tammisaari
Riskabelt? Javisst! Brandskydd, luftväxling osv enligt bestämmelserna för förråd. Ansvars- och andra försäkringar torde inte gälla affärsverksamhet i ett förråd! Affärsverksamhet får inte förekomma i ett förråd. Kunderna vet inte och betalar så vad är problemet? Olagligt? Naturligtvis!

Är det lagligt? Naturligtvis inte, men vem bryr sig. Allt är ju för bolagets bästa!
 
Men varför godkänner disponent och styrelse helt olaglig verksamhet? Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson?
Kanske styrelse och disponent anser att när olaglig verksamhet förekommer i A14-15 bör även Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs dra fördel genom 6-faldigt vederlag. Lagligt? Nej!

Är olagliga beslut ofta förekommande då det gäller Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs? Javisst!
Under de senaste åren bland annat:
Bolagsstyrelsen föreslog och Bolagsstämman godkände att 3 aktionärers bolagsvederlag skulle stiga med 100%, därtill styrelsebeslut om inte aktionärerna godkänner 100% gäller 300% höjning! Tingsrättens ansåg att bolagsordningen gäller och förkastade förhöjningen.

Bolagsstyrelsen och Bolagsstämman godkände att återbetalning av ett kapital lån skulle ske på nya beräkningsgrunder så att alla affärslägenheter skulle få en rabatt om ca 33% och alla bostadsägare skulle kompensera rabatten med förhöjda kapitalvederlag upp till 300%, Även detta gick till Tingsrätten som konstaterade att bolagsordningen skall följas och de felberäknade vederlagen, sammanlagt EUR 25196,24 skall korrigeras,

Bolagsstyrelsen och disponent beslöt att en aktieägare skulle få lite rabatt genom att "dela" ett rum så en del av rummet är affärslägenhet (vederlag 4,8/m2) och den andra delen av rummet är källare (vederlag 0,8/m2). Tingsrätten beslöt igen att bolagsordningen gäller och förkastade beräkningen och det "falska" disponentintyget. 

Bolagsstyrelsen och disponent beslöt mot bolagsordningen att 3 aktieägare skulle betala en extra vattenavgift. Inte för att de använder mera vatten än andra utan enbart för att "jäklas", Tydligen ansåg disponent och styrelse att detta inte är något för Tingsrätten, Bra så och det förföll!

Enligt tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson har bolaget ändrat ett stort utrymme (204m2) reserverat för cyklar mm till bilhalls parkering, Helt utan bygglov! Naturligtvis helt olagligt!

Att sedan styrelsen övertagit rösträtten från ett tiotal aktieägare utan fullmakter och emot Tingsrättens dom är kanske inte så mystiskt! I och med att en stor mängd aktieägare fråntagits sin lagliga rösträtt betyder att de senaste årens Bolagsstämmor varit olagliga och alla beslut bör förkastas!

Varför är det näst intill omöjligt att sälja lägenheter då det gäller Lantmannagården. Kanske en viss orsak kan vara att Bolagsstämman godkänt att disponent och styrelse inte behöver följa Bolagsordningen och därmed inte heller Bostadsaktiebolags lagen. Ingen vet vad som händer, spännande? Javisst!

Mycket mera finns, kanske jag fortsätter .....
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 13.6.2019 - 10.9.2020
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia Ann-Mari Jansson

Obs! Jag beställde protokollet med bilagor 17.07.2019 + några påminnelser. Erhöll dessa 27.12.2020. 17 månaders leveranstid. Nytt rekord. Tydligen var det inte styrelsen som bromsade utan Ann-Mari Jansson. Kontaktade nya disponenten Magnus Lindberg 25.12.2020 och 2 dagar senare hade jag erhållit protokollen. Tack Magnus!

Lantmannagårdens låneproblem!
Denna historia är några år gammal, men då "gårdsparlamentet" diskuterat om vad som är sant eller osant återkommer jag till "historian"
Problemet började med att bolaget tog ett lån om 115,000 euro för diverse reparationer. Inget problem med det, men återbetalningsplanen för de enskilda aktionärerna var något mystisk. Du hittar betalningsplanen här!

Utgående från tidigare lån och gällande bolagsordning fick alla aktionärer en kapitalräkning som skilde sig betydligt från tidigare beräkningsgrund. 11 aktionärer fick en räkning mellan 1062 och 2326 euro över det normala. Det värsta var kanske aktionären som fick 400% för mycket att betala! Sammanlagt gällde det euro 25.196.24, för mycket eller för lite. Principen var att affärslokalerna betalar mindre och bostäderna mera.
Här några exempel på "feldebitering", enligt Tingsrätten, för mycket eller för litet:
A13 2326:99, A12 2246:75, A2 2144:52, A1 1985:67, A14-15 1813:57, A3-4 1535:58, C30 1403:43, D41 1328:16, C29 1151:68, D43 1080:42, D42 1062:14, B16 976:60, C39 914:75, B25 724:46 osv.

Också denna historia gick till Tingsrätten, dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale meddelade Tingsrätten (med tindrande oskyldiga ögon?) "Kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden och bör betala alla rättegångskostnader". Även OP:s jurist Peter Högnäs samt styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson godkände citatet ovan. Kärandes intresse i detta ärende (ett av många) var 1328,16, för alla aktionärer 25196,24 och Lantmannagården betalade rättegångskostnaderna. Efter Tingsrättens dom gjordes en ny betalningsplan, som du hitta här!

Något mystiskt gällande A14-15. Enligt bygglovet är lägenheten "förråd" eller källare enligt bolagsordningen, men trots det betalade ägaren kapitalvederlag enligt "affärslokal" eller eur 6018,27 men borde betala endast 1003,05?


Hej alla läsare! På grund av korona viruset har det blivit tunnsått med skriverier, gäller även föregående inlägg.
 
Tänkte denna gång berätta hur vi på Lantmannagården i Ekenäs lyckas hålla vederlag och avgifter på en rimlig nivå för de flesta. För det första bör styrelse och disponent anses som tillförlitliga, följa lager och förordningar på  nästan bästa sätt. Kort sagt inneha ett förtroende som de flesta inte betvivlar.
Det finns aktieägare av alla slag, en del är fiffiga och andra inte så fiffiga. I vårt bolag finns ca 40 aktieägare, mer eller mindre, beroende på vem man frågar. Jag skall inte nämna vilka aktieägare som hör till vilken grupp men slutresultatet gällande 19 aktieägare, övriga är neutrala men kan njuta av lägre vederlag.

Enligt disponent Ann-Mari Janssons skriftliga meddelande:
Det finns åtminstone 7 aktieägare som betalar diverse avgifter utan orsak.
därtill finns det 8 aktieägare som borde betala, men får en rabatt om 100%.

Enligt tidigare ordförande Jonas Taipales meddelande:
Det finns i bolaget 3 aktieägare som nu får en extra rabatt om delvis 33% och delvis 50% gällande vederlag,
därtill en aktieägare som nu betalar 83% för mycket i vederlag enligt gällande bolagsordning.

Enbart den sista aktieägarens extra betalning har gett bolaget över 50.000 euro extra på en 5-6 års period.

Men är detta lagligt? Kanske inte, men bolagsstämman har beslutat, även protokollfört, att styrelse och disponent bör följa bolagsstämmans beslut även om beslutet går emot bolagsordning och därmed även mot bostadsaktiebolagslagen. Bolagets revisor har inte haft något att anmärka, så kanske allt är helt OK?

Något att rekommendera? Kanske! Enligt Fastighetsförbundets chefsjurist torde diponenten i första hand vara ersättningsskyldig då det gäller det sista exemplet, men det förutsätter att aktieägaren är villig att föra problemet till rätten. De övriga fallen gäller småbelopp ca 18.000 Euro sammanlagt för en 5-6 års period.

På grund av corona viruset (COVID - 19) behandlas denna fråga senare, kanske även disponent och styrelse kan reparera tidigare problem utan myndighets övervakning?

Hej Rasmus! 2020-02-21

 

Som jag nämnde tidigare är det enkelt och utan bolagsstämmans godkännande att lagligt debitera A14-15 enligt koefficient 0,25 och inte som nu 1,5. Tydligen har du inte gjort något. Jonas Taipale borde ha kontaktat Tingsrätten för korrigering av ”misstagen” men inte, så jag tar mig friheten att göra ditt jobb. Litet komplicerat blev det då du och dina vänner meddelat Tingsrätten att Bolagsstämman godkänt att ett rum till hälften är affärsutrymme och den andra hälften av samma rum är källare?

Jag besökte Byggnadstillsynen och som du vet gäller bygglovet för A14-15 ”förråd”, därtill blev det även klart att ett relativt lyxigt badrum samt ny rumsindelning byggts utan bygglov. Ett förråd är ett förråd och inte en affärslägenhet enligt Byggnadstillsynen.

Därefter kontaktade jag Patent och registerstyrelsen som erhållit och godkänt Bolagsordningen 2013. Att A14-15 är affärslägenhet enligt det godkända förslaget men inte erhållit bygglov kan anses som bedrägeri. Jonas Taipale och Vivika Elgh var styrelsemedlemmar och kan ge närmare upplysningar.

Följande etapp var Tingsrätten som gav mig råd hur hela ”affären” enklast kan skötas.

Rent juridiskt går bygglovet före bolagsordningen. Därtill har jag utlåtanden från Fastighetsförbundet.

Enligt Tingsrättens råd har jag bett att Polisen undersöker om brott har begåtts enligt ovan samt därtill andra oklarheter. Då nu samtliga instanser ovan är medvetna om problemen, finns inga alternativ.

För att undvika onödiga kostnader gäller Polisens förundersökningen i första hand disponent och styrelsemedlemmar personligen, då samtliga problem nedan inte har godkänts av Bolagsstämman.

Mitt förslag åter igen är, kontakta Fastighetsförbundets jurist (gratis per telefon). När förbundet konstaterat att fel har begåtts, godkänn det för polisen eller Tingsrätten och proceduren blir ganska enkel. Ett aber finns och det är hur Tingsrätten förhåller sig.

A. Är det ett brott mot §23 aktiebolagslagen då Bostads Ab Lantmannagårdens disponent Ann-Mari Jansson vägrat ge ut protokollen inom lagstadgade 4 veckor efter bolagsstämman?

Normal väntetid ca 5-6 månader. Eventuellt ett styrelsebeslut?

B. Är det tillåtet att sälja enstaka aktier från en aktieserie även om Bostadsaktiebolags lagen och Tingsrättens dom förbjuder det?

Detta gäller lägenhet E45, där 8 enstaka aktier köpts olagligt, 6 stycken efter Tingsrättens dom. Anmärkningsvärt är att av 8 köp har 6 gjorts av tidigare eller nuvarande styrelsemedlemmar. Dessa affärer kunde även ha gjorts helt lagligt.

C. Kan en styrelse besluta att frånta rösträtten från 20 aktieägare, helt eller delvis, samt överföra rösträtten till en styrelsemedlem?

Bostadsaktiebolagslagen och Tingsrättens dom 2015 ät helt klara, ovan är inte lagligt möjligt.

D. Kan man anse att protokoll från Bolagsstämma bör vara sanningsenliga och protokolljusterarna bör noggrant granska protokollen?

Åtminstone 4 nyare protokoll innehåller beslut som Bolagsstämman inte gjort. Hur många aktieägare godkänner att de beslutat att Lantmannagården inte skall följa Bolagsordningen och Bostads aktiebolagslagen? Kanske disponent och styrelse men inte andra. Bedrägeri!

E. Kan man anse att disponent och styrelse har begått ett brott då de till Patent och registerstyrelsen inlämnat för godkännande en bolagsordning vars största förändring, gällande A14-15, inte fått bygglov?

F. Kan man anse att disponent Ann-Mari Jansson begått brott då hon debiterat vederlag för A14-15 som för affärslägenhet även om bygglovet gäller ”förråd”?

G. Kan man anse att disponent Ann-Mari Jansson är personligen ansvarig för mellanskillnaden 0,25 och 1,5, totalt 48.855,22?

H. Kan man anse att disponent och styrelser begått brott då de godkänt att i ”förrådet” får bedrivs affärsverksamhet?

I. Vilket personligt ansvar har styrelseordförande Jonas Taipale samt styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson då de inlämnat till Tingsrätten vilseledande bevisföring

Jag har nämnt i min skrivelse 11 punkter där du Rasmus och dina vänner kommit med vilseledande bevisföring. Dåvarande styrelsemedlem Vivika Elgh har skriftligt meddelat att hon inte kan ta ställning om hennes och övriga styrelsemedlemmars utsagor till Tingsrätten stämmer eller inte!

J. Kan tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson anses personligen ansvariga för en onödig rättegång och ersättningsskyldiga för de kostnader rättegången förorsakat om domen helt eller delvis måste annulleras

Den 12:te och grövsta vilseledande bevisföringen är att trion inlämnat till Tingsrätten en Bolagsordning 2013 som inte kan anses giltig. Då hela domen grundar sig på Bolagsordningen 2013 måste antagligen hela domen annulleras.

K. Kan man anse att Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson lyckats sabotera Tingsrättens arbete?

Om något är oklart kontakta mig gärna, men endast via E-mail.

Hela min skrivelse (ovan endast några punkter) till polisen finns om någon vecka, efter bort redigering av styrelsemedlemmarnas telefon och andra personliga uppgifter, som .pdf på min hemsida gällande Lantmannagården. Det är alltså samma hemsida som enligt Jonas Taipale polisen förbjudit. Kanske du även kunde be honom att till nästa bolagsstämma skriftligen meddelar att hans utsagor var lögner. Kanske vi småningom kan glömma allt gammalt?

Jag förstår att du Rasmus och dina vänner anser att ”varför bråka om småsaker”. Förra gången gällde Ann-Mari Janssons feldebiteringar litet över 75.000 euro, nu endast ca 49.000! Förra gången var det 8 jurister, bl.a. en juris doktor, bolagets revisor och Lantmannagårdens jurist (den sistnämnda åtminstone delvis) som ansåg att du och dina vänner hade fel, precis som även Tingsrättens domare senare. Att du Rasmus och dina vänner ansåg att Justitieministeriets anvisningar om hur Bostadsaktiebolagslagen skall tolkas inte kan anses trovärdiga är kanske inte så förvånansvärt. Att då önska en rättegång kan väl anses som mobbning. Nu är mobbningsoffret ensamt. Kanske jag kan hjälpa henne.

Bästa hälsningar

Karl-Johan Österman


2019-12-09 Gäller Bostadsaktiebolagslagen även Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs?
23 §

"Protokollet ska senast fyra veckor efter stämman hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolagets disponent eller styrelsens ordförande, och en kopia av protokollet ska ges till de aktieägare som ber om det. Aktieägarna har rätt att få kopior också av protokollbilagorna."

Jag har 5 gånger begärt att få protokollen från bolagsstämmor. Här är resultatet:

Bolagsstämma 15.06.2014   -   Protokollet anlände 18.08.2014
Bolagstämman 2015  -    Begärdes ej                               
Bolagsstämma 21.06.2016    -   Protokollet anlände 08.02.2017
Bolagsstämma 27.04.2017   -   Protokollet anlände 05.09.2017
Bolagsstämma 14.03.2018   -   Protokollet anlände 14.06.2018
Bolagsstämma 13.06.2019     -   Protokollet anlände  27.12.2020 *)

*) Protokollet har begärts 16.07.2019 och påminnelse bl.a. 13.11.2019. 27.12.2020 erhöll jag protokollet! 
2019-12-04 sände jag en förfrågan till Raseborgs samhällsteknik. Orginalet hittar du här!

Frågan som Lantmannagårdens styrelse och disponent funderat över:
- Om en källares status ändras till affärslokal, behövs bygglov?
-  Då en källare ändrats till affärslokal utan bygglov och detta anges i en ny bolagsordning är den giltig?
- Är det korrekt att aktieägaren debiteras vederlag för affärslägenhet om bygglov inte getts?
- Kan en bolagsordning som inte godkänts användas som bevis i en rättegång?
- Om en disponent konstaterar att bygglov saknas 2013 och styrelsen senast 2016. Hur fort bör korrigering ske?
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Det är nu klart att affärslägenheten A14-15 endast får användas som "Förråd" enligt gällande bygglov. Det blev även klart att rumsindelningen inte godkänts och badrummet byggts utan bygglov!
Det torde vara klart att hyresgästernas (Hälsokällaren och Auron) försäkringar inte torde gälla då affärsverksamheten bedrivs i ett förråd. 


2019-11-13 Sände jag ett öppet brev till Bostads AB Lantmannagårdens disponent och styrelseordförande. Orginalet hittar du här!

A1. Vi hade bolagsstämma 13.06.2019. Jag beställde en kopia av protokollet 16.07.2019. Fick svar av disponent Ann-Mari Jansson  17.07.2019 att protokollet är klart men saknar styrelseordförande Rasmus Fredrikssons underskrift, som är borta på obestämd tid.
Nu har det gått 5 månader och underskriften saknas tydligen fortfarande. Enligt gällande lag skall protokollet vara klart senast inom 4 veckor.

A2. Vår disponent besökte en del lägenheter med egna nycklar utan tillstånd för någon tid sedan. Orsaken lär vara att vattenkonsumtionen under en hel del månader stigit. Varför inte alla lägenheter kontrollerades blev oklart. Speciellt väckte det förvåning att disponenten tvingade en ca 10 årig gosse att släppa in henne. Enligt Tapio Haltia "Kiinteistöliiton nevontalakimies" är disponentens "besök" helt olagligt och anses, min tolkning, som hemfridsbrott

A3. Igen har ett disponentintyg  skrivits, som knappast någon kan tyda! Speciellt yta, bilplatsernas antal och kapitalvederlagen är felaktiga. Exempelvis har vår disponent glömt att många har betalat sin skuldandel men trots det åter bör enligt intyget betala kapitalvederlag.

A4. Vår disponent försöker åter skriva en ny bolagsordning enligt Jorma Lehtikangas från Kiinteistömaailma. Enligt tidigare styrelseordförande Jonas Taipale har bolaget beställt en bolagsordning från Fastighetsförbundet. Varför inte vänta på deras förslag speciellt som vår disponent redan försökt skriva 3 olika bolagsordningar. Den första som nu gäller innehåller enligt författaren "den innehåller flera tolkningsbara beslutsgrunder". De övriga kommenterar jag inte här, men klicka på länken överst på sidan om du vill veta mera.

Följande personer nämns i orginalet: Ann-Mari Jansson, Rasmus Fredriksson, Vivika Elgh, Anneli Furstenborg, Jessica Taipale, Tapio Haltia, Jorma Lehtikangas, Lars-Ove Backman, Jonas Taipale.

2019-12-10  Detta är en komprimerad version av de felaktigheter styrelsen (Jonas Taipale, Vivika Elgh och Fredrik Rasmusson) lämnade till Tingsrätten. Dom gavs 2015. En kompletta förteckningen på felaktigheter hittar du här. För att följa tabellen nedan skriv gärna ut trions Lantmannagårdens utlåtande, som du hittar här!
3.2.1 Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter Enligt bolagsordning och disponentintyg gäller för samtliga "bostad" ??
3.2.1 Fastighetsförbundets utlåtande, bör vara 1/1 Enligt utlåtande bör domstol tolka bolagsordningen. 3 jurister + bolagets revisor anser att styrelsen har fel
3.2.1 Enligt bilaga har disponenten debiterat under en lång tid 1/1 Detta stämmer inte. Eventuellt är bokföringen oklar
3.2.1 En ändring från 0,25 till 0,50 är inte en höjning då det gäller vederlag Eller i EURO En ändring från 0,80 till 1,60 är inte en höjning ??
3.2.1 Då en minskning från 0,25 till 0,50 inte accepterats gäller framledes 1,00 Kanske trion borde ha väntat på Tingsrättens dom som blev 0,25 ??
4.2.3 Ett olagligt beslut kan inte överklagas efter 3 månader Ett lagligt beslut kan inte överklagas efter 3 månader Juridik är inte lätt
5.2.3 Det finns 18 stycken bilplatser Endast 17 bilplatser finns bilhallen Ett skrivfel?
5.2.3 Av bilhallens yta 384m2 används endast 180m2 för bilplatser Av Bilhallens 384 m2 i E-huset används 100% för bilplatser Styrelsemedlemmarna Jonas Taipale och Vivika Elgh har bilplatser i hallen. Och vet!
5.2.3 Av Bilhallens yta 384 m2 i Hus E används 204 m2 för ett cykelskjul och tekniska utrymmen Det finns ett cykelskjul och tekniska utrymmen, sammnanlagt 34 m2 i Hus D inte i E-huset ??
5.2.3 Bilhallens aktionärer bör debitera övriga aktionärer för användning av allmänna utrymmen. Intressant, men varför? ??
6.2.4 A14-15 vederlaget bör enligt disponentintyg vara 100m2 affärslägenhet och 37 m2 källare enligt tidigare beslut. Enligt bolagsordningen gäller 137 m2 affärslägenhet. Något beslut om 100 + 37 finns inte Senare har det framkommit att bygglovet gäller "förråd"! Affärsverksamhet är inte tillåtet enligt Raseborgs stad!
6.2.5 Trion anser att Tingsrätten bör beakta en eventuell ny bolagsordning som inte bifogats. Idag ca 5 år senare finns ingen ny bolagsordning ??
6.2.5 Kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden och bör betala alla rättegångskostnader Sammanlagt har Tingsrättens dom gällt EUR 75.005,86 Kanske blivande styrelsemedlemmar borde  bevisa kunskaper i addition!

Sist men inte minst!
Det har nu kommit fram att styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson har inlämnat till Tingsrätten en bolagsordning som inte kan anses godkänd. Tingsrätten har i sin dom tolkat den falska bolagsordningen från 2013 och därmed torde det vara klart att domen inte är giltig och Lantmannagården har betalat ca 20.000,00 euro för ingenting! Problemet är alltså lägenhet A14-15 som i Bolagsordningen 2013 anges som affärslägenhet. Enligt gällande bygglov är det "Förråd" som gäller!

Klart är även att lägenhet A14-15 enligt GÄLLANDE bolagsordning har betalat  63.942,22 euro för mycket i kapital- och skötselvederlag t.o.m. april 2023 !

Och att Bilhallplatsen aktionär har betalat ca 1500,00 för en bilplats E18 i E-huset som inte finns! Det finns en mindre "mopedplats" i D-huset men den finns inte nämnd i Bolagsordningen och vederlag kan inte debiteras.

I den längre kompletta versionen nämns följande personer:
Mogens Andersen, Ann-Mari Jansson, Jonas Taipale, Vivika Elgh, Rasmus Fredriksson, Ray Lindberg, Peter Högnäs, Lars-Ove Backman, Johan Bärlund, Per-Olof Karsten, Åke Juutinen, Kristel Pynnönen, Jenni Hupli, 
 
    Kan vi lita på POLISEN i Ekenäs?  Polisen & Lantmannagården

På bolagsstämman våren 2015 berättade dåvarande styrelseordföranden brandmannen Jonas Taipale en helt otrolig historia om Polisens arbetssätt i Ekenäs.

 
Överkommissarie Mats Lagerstam vid Raseborgs polisen har, enligt Jonas Taipale, tvingat mig att stänga de sidor du just nu läser

Raseborgs polisens beslut har endast delgivits Jonas Taipale, Ekenäs

Intressant här är att enligt överkommissarie Mats Lagerstam har polisen inte haft tillgång till de www sidor, som överkommissarien enligt Jonas Taipale har förbjudit. En orsak kan naturligtvis vara att sidorna inte mera fanns på nätet då förbudet enligt Jonas Taipale gavs

Intressant är även att något protokoll angående förbudet inte finns i Polisens arkiv

De övriga närvarande styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson godkände dåvarande styrelseordförande Jonas Taipales, Ekenäs utlåtande. Eventuellt ansåg vår disponent Ann-Mari Jansson "nu överdriver nog den gode Jonas lite" då hon som protokollförare "glömde" notera Jonas Tapailes inlägg, eller kanske hon ansåg att nämnandet av "Mats Lagerstam" inte var så finurligt?

Några frågor!

Kan Polisen förbjuda www-sidor utan att ha sett dem? Nej!

Kan det faktiskt stämma att Polisen ger en laglig och bindande dom utan att meddela ägaren till i detta fall www-sidorna? Nej!

Kan Polisen förbjuda www sidor och inte meddelar förbudet till ägaren av sidorna utan enbart delge Jonas Taipale beslutet? Nej!

Kan Polisen göra ett lagligt och bindande beslut utan att protokollföra beslutet? Nej!

Kan man utgå från att Jonas Taipale ljugit vid Bolagsstämman våren 2015? Ja!

Kan man utgå från att Jonas Taipale ljugit vid Bolagsstämman 2015 då sidorna, genast efter Jonas Taipales utlåtande, åter finns publicerade på nätet för allmän delning och polisen inte ingripit? Ja!

Kan vi lita på Polisen?
Ja!

Hur komma vidare?
 
Ganska enkelt egentligen!
Jag har föreslagit för bolagets disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande Rasmus Fredriksson (ingendera har motsatt sig) följande:

Tidigare styrelseordförande Jonas Taipale meddelar skriftligen till följande Bolagsstämma att han ljugit enligt nedan. Detta meddelande finns för behandling som en punkt på kallelseordern till Bolagsstämman.

LÖGN 1. Att Jonas Taipales meddelande på bolagsstämman 2015 angående polisens agerande nämnt ovan är en direkt lögn och har ingenting med verklighet att göra.

LÖGN 2. Att jag (Karl-Johan Österman), som han meddelade på bolagsstämman 2015, har sänt honom hundratals (300 eller mera) E-mail, inte stämmer och är ett lögnaktigt utlåtande. Under den period Jonas Taipale var styrelseordförande sände jag honom ett (1) E-mail! Tidigare under en lång period säkert några tiotal.

LÖGN 3. Att jag har sänt honom (och tydligen till hans familj) E-mail med förskräckliga djurbilder är också en lögn som familjen Taipale påstod. Jag har aldrig sänt honom E-mail med djurbilder.

Eftersom Jonas Taipale kom med sina lögnaktiga påståenden som styrelseordförande bör Jonas Taipales skriftliga besked behandlas på följande möjliga bolagsstämma. Efter det att jag erhållit protokollet från bolagsstämman raderas denna skrivelse under förutsättningen att inga nya lögner ges. Försöker Jonas Taipale beskylla 3:dje part bör detta kunna bevisas. Skulle ovannämnda lögner vara ett styrelsebeslut, bör naturligtvis även de dåvarande styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddela om sitt deltagande i "beslutet".

Bostads AB Lantmannagården borde snarast få en ny bolagsordning. Här är Jonas Taipale den som bromsar och är i nyckelställning. Ingenting kommer att ske innan Jonas Taipale erkänner skriftligen att han ljugit!

Personligen tycker jag att Jonas Taipale även borde kontakta överkommissarie Mats Lagerstam och be om ursäkt. Säkert bättre än att Polisen kontaktar Jonas! Men det är en sak mellan Polisen och Jonas som inte angår mig.

Delgivits: Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Rasmus Fredriksson, tidigare styrelseordförande Jonas Taipale
Tyvärr har det nu framkommit att dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale med styrelse även gett Västra Nylands Tingsrätt grovt felaktig bevisföring. Ny rättegång? Återkommer nedan!  

-----------------------------------------------------------------------
Bolagets disponent Ann-Mari Jansson kan ge mera uppgifter till aktieägarna i Bostads AB Lantmannagården, det gäller även eventuella blivande aktieägare. Begäran sänds till: ann-mari.jansson(at)op.fi ,  OP-Filia, Disponentbyrån, Stationsvägen 1, Ekenäs. Telefon: 010 257 3440 (0,0835 e/samtal + 0,167 e/min) Obs om du skickar e-post till Ann-Mari ersätt (at) med @.
Kopparödla 
Kopparödla
Anguis Fragilis
Ca 25-40 cm lång, sällsynt sand- eller kopparbrun ödla.
Fridlyst
      Hälsokällaren, Auron
Närmare upplysningar:

https://www.facebook.com/halsokallarenekenas/

https://www.auron.fi/?toimipiste=auron-tammisaari

 

En tickande bomb?

   

"Välkommen!

Hälsokällaren är en plats var olika företag och personer  med fokus på hälsa har en chans att erbjuda sin service.

I hälsokällaren finns det för tillfället olika hälsobefrämjande verksamheter som till exempel fysioterapi, massage, pilates, reiki-healing, yoga m.m.
Vi har ett behandlingsrum (möjlighet till två) och en stor sal.
Intresserad av våra utrymmen eller verksamheter? Ta då gärna kontakt.
E-mail: halsokallarenekenas@gmail.com
Tel: 040 6812188"

Men?

Enligt Bostads AB Lantmannagårdens disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande Rasmus Fredriksson finns det inte byggnadslov gällande denna lokal för affärsverksamhet. Bygglovet gäller för lokalen "förråd", d.v.s. ägaren får förvara sina sylter och safter, sommar- och vinterkläder, möbler, cyklar och annat i källaren. All affärsverksamhet är alltså förbjuden i enlighet med bygglovet. I lokalen finns även ett badrum, som byggts utan bygglov, detsamma gäller omfördelningen av rum.

Även en betydande ekonomisk risk för Lantmannagården föreligger om olycka, person eller brand uppstår. Företagarnas försäkringar torde inte gälla då affärsverksamheten sker i ett förråd

Jag utgår från att styrelseordförande Rasmus Fredriksson med styrelse och disponent Ann-Mari Jansson inte är medvetna om  affärsverksamheten i "förrådet" vid Rådhustorget i Ekenäs? 
Öppet brev till till disponent Ann-Mari Jansson, Bostads AB Lantmannagården I Ekenäs 17.7.2019

Hej, Några kommentarer och begäran

A1 Fint att vederlagen kunnat hållas oförändrade under en längre tid. Ett extra tack till A14-15 ägaren och P.O. Karsten som tydligen godkänt status quo. Att Karsten två gånger försökt höja vederlagen för mig och som tack skulle han få kraftigt nedsatt vederlag är nog ganska optimistisk tänkt?

A2. Samtidigt begär jag vänligen att få protokollet inklusive bilagor från bolagsstämman 13.6.2019. Jag utgår från att eventuella fullmakter har antecknats i listan över närvarande så kopior av fullmakterna behövs inte. På grund av tidigare förseningar har min advokat meddelat paragraf 23 ”Pöytäkirja on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta , joko taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Lisäksi siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Jos joku rikkoo tahallaan  yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä, hänet voidaan tuomita asunto-osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.”

A3.Kallelse till bolagsstämman fick jag som vanligt en vecka före stämman. På sommaren är det nog en kort tid, men säkert bättre att det inte kommer så mycket aktieägare och stör? Citat ”Lain mukaan yhtiökokouskutsu tulee lähettää viimeistään kahta viikkoa ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta.” Jag vet, kanske kallelsen har sänts 2 veckor före stämman. Bostadsaktiebolagslagen skrevs då posten fungerade. För ännu några år sedan var kallelsen, som sändes per post framme efter en eller två dagar. Idag gäller tydligen ca 1 vecka för att ett brev skall sändas ca 200 meter. Varför inte sända kallelsen tre veckor före stämman?

A4. Eventuellt borde bolagsordningen i sin helhet förnyas, åtminstone före den digitaliseras. Kanske du kan ”patista” Jonas Taipale att vara aktiv före nästa bolagsstämma? Har litet förändrat ordvalen i min Lantmannagård blogg, sänd gärna en kopia åt Jonas, som inte fått nyaste varianten!

Mvh och Trevlig Sommar!

K-J Österman, Lantmannagården

Senaste nytt: 23.07.2019 erhöll jag en censurerad upplaga av det mötesprotokoll jag begärde enligt punkt A2 ovan. Inte lagligt och inte ovanligt då det gäller Lantmannagården!Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 24.03.2018 - 13.06.2019
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson  


Denna gång gäller det bilhallen E45 enligt Bolagsordningen.
Du hittar gällande
disponentintyg för E45 här.

Enligt disponentintyget är kapitalvederlaget 1,42/m2/månad x 384 = 545,28/månad, eller per bilplats (18 stycken) 30,29.
Enligt samma intyg är resterande låneandel  97,82 (5,43 bilplats) och månatlig amortering 0,284/månad (0,02/bilplats) för hela bilhallen? Kanske någon styrelsemedlem kan förklara?

Att det sedan torde vara olagligt att sälja 5,55% från en aktieserie får vi återkomma till!

Kiinteistömaailma säljer nu 5,55% av bilhallen utan garanterad bilplats.
Några frågor till förmedlaren hittar du här. Svar?

Denna gång gäller det disponentintyg och juridiskt ansvar!
Enligt disponentintyget, som du hitta här  gäller det en lägenhet om 3 rum + kök + bastu.
I denna lägenheten finns det ingen bastu, däremot 5 rum + kök enligt gällande ritning.
Betyder det att en eventuell köpare har rätt att kräva att Bostads Ab Lantmannagården bygger en bastu enligt köparens direktiv på bolagets  räkning?
Kanske någon styrelsemedlem kan svara?


Hemfridsbrott enligt Fastighetsförbundet!
"Läckage ??? Vattenkonsumtionen är fortfarande hög i bolaget. Därför kommer vi att besöka lägenheterna fredagen den 15.06.2018 från klockan 10.00 och framåt. Om du inte är hemma använder vi kungsnyckel.
Med vänlig hälsning Ann-Mari Jansson disponent

Orginalet hittar du här!

Orsaken att vattenkonsumtionen ökat något, torde bero på att i affärslägenheten A14-15 under en tid bedrivits yoga, pilates och andra kurser med deltagare upp till 20/kurs. Tre kurser betyder kanske 60 deltagare och om 50% besöker WC och den andra hälften duschar efter övningarna är det klart att vattenkonsumtionen i ett litet bolag stiger. Alla affärslägenheter har vattenmätare, så var är problemet? Det är nu klart att vattenkonsumtionen stigit märkbart (?) från 144 liter per person till 146 liter!

Faktum är att endast en del av bostäderna besöktes, närmast då enligt styrelsen (?) opålitliga aktieägare och invånare med utländsk bakgrund. Att en pojke i tioårsåldern gav tillstånd (?) för disponenten att undersöka hemmet kanske inte var så bra. Varför inte åtminstone låta pojken ringa till sina föräldrar?

Resultatet av undersökningen har inte offentligtgjorts. Hur många extra tantborstar hittades?

 Tapio Haltia, Kiinteistöliiton neuvontalakimies:

Kop, kop, kop - milloin osakehuoneistoon saa mennä?

Taloyhtiöissä ilmenee aika ajoin tarve päästä osakehuoneistoon esimerkiksi kunnossapitotoimia varten. Asunto-osakeyhtiölaki antaa taloyhtiön hallituksen jäsenelle ja isännöitsijälle sekä heidän valtuuttamalleen henkilölle oikeuden päästä osakehuoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapitotoimien suorittamista tai niiden valvomista varten. Käynti on kuitenkin sovittava osakkaalle tai asukkaalle sopivana ajankohtana, ellei kyse ole sellaisesta tilanteesta, jonka kiireellisyys tai laatu edellyttävät huoneistoon pääsyä välittömästi. Selvää on kuitenkin se, ettei huoneistoon voida mennä ilman sen haltijan antamaa suostumusta ellei kyse ole sellaisesta tilanteesta, jossa huoneistoon on päästävä välittömästi.


-----------------------------------------------------------
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 -  14.03.2018
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 

Lantmannagårdens ordinarie Bolagsstämma:
2018-03-14 Bolagsstämma och kallelse helt OK denna gång (nästan)!
2018-03-14 Styrelsemedlemmen Lennart Westerholm har fortfarande övertagit rösträtten helt eller delvis  från ett stort antal aktieägare, även personer utan rösträtt anses som fullvärdiga aktieägare. Det nedbantade protokollet sändes igen försenat, anlände 2018-06-14
.
23 §

"Protokollet ska senast fyra veckor efter stämman hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolagets disponent eller styrelsens ordförande, och en kopia av protokollet ska ges till de aktieägare som ber om det. Aktieägarna har rätt att få kopior också av protokollbilagorna."

Som vanligt erhöll de som önskat protokollet från Bolagsstämman vänta i 3 månader (mot Bostadsaktiebolagslagens 4 veckor). Orsaken till detta är helt förståeligt. Enligt lagen bör en aktieägare som inte godkänner ett lagligt beslut, göra en rättelseyrkan till Tingsrätten inom 3 månader efter Bolagsstämman genom att bl.a. bifoga bolagsstämmo protokollet. På detta sätt vill disponent och styrelse undvika onödiga rättegångar. Till dags dato har visst 4 olika frågor behandlats via Tingsrätten och alla gånger har Lantmannagården förlorat.

Helt olagliga beslut kan naturligtvis, såsom stöld av rösträtt eller utnyttjande av olaglig rösträtt oberoende av 3 månaders regeln föras till Tingsrätten.

------------------------------------------------------

Jag hade begärt att Tingsrättens dom 2015 skulle bifogas med kallelsen till bolagsstämman som behandlar perioden 2015 tillsamman med disponent Ann-Mari Janssons kostnadsberäkning gällande rättegången samt kostnader före och efter som rättegången förorsakat Lantmannagården.  På grund av domens omfattning bör alla aktionärer i lugn och ro hemma läsa igenom domen. Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit min begäran. Tyvärr enligt henne är det svårt att göra en kostandskalkyl, varför ärendet upptas senare.

Orsaken kan också vara att hon och styrelsen inte vill att aktionärerna skall få vetskap om att Tingsrätten har via Tingsrättens dom meddelat att alla köp och försäljning av aktier i bilhallen har varit olagliga enligt Bolagsordningen (från och med maj 2013) och gällande Bostadsaktiebolagslag. Disponent och styrelse har i tre år sökt en lösning hur Lantmannagården kunde nonchalera Tingsrättens dom, som Lantmannagården alltså godkänt.

Ansvarsfrågan är även intressant då disponent Ann-Mari Jansson och styrelsen under Ray Lindbergs ledning önskade en rättegång trots att bolagets revisor,  jurister från OP-koncernen och Fastighetsförbundret enligt styrelseprotokoll ansett att Ann-Mari Jansson och Ray Lindberg haft fel i sin "tolkning". Detsamma ansåg även juris doktor, professor Johan Bärlund!

Vem är ansvarig för en dyr rättegång där naturligtvis Lantmannagården förlorade och var betalare!---------------------------------------------------------------------
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson


2017-04-13 Kallelse till Bolagsstämma, anlände 20.04.2017, bara litet försenat, kanske Postens fel?
2017-04-21 Bolagsstämma
2017-04-21 Bolagsstämmo protokoll, enligt lag inom 4 veckor. Nu igen anlände 05.09.2017 ett nedbantat protokoll, bara 4 månader försenat. Kanske protokolljusterarna inte kunde godkände de första protokoll förslagen? Tydligen ha disponent och styrelse beslutat att bostadsaktiebolagslagen inte gäller oss!

På Bolagsstämman fick även personer utan rösträtt rösta!

Ett stort antal aktieägare fråntas rösträtten 2016 -2017-2018-2019 kanske för alltid!

Åland 2003 Europa frimärkeÅland 2003 Europa frimärkeÅland 2003 Europa frimärke Ärade Bilplats aktieägare , välkomna till följande Bolagsstämma. Tystnad gäller för er!

 

Bolagsstyrelsen vid Bostadsaktiebolaget LANTMANNGÅRDEN i Ekenäs har beslutat att frånta aktieägare som innehar aktier i Bilhallen RÖSTRÄTTEN vid Bolagsstämmorna tillsvidare. Detta torde endast gälla bilplatsaktierna. Innehavarna får även i fortsättningen använda bilplatserna samt betala skötsel- och kapitalvederlag.

Orsaken till beslutet är oklart, men en orsak kan vara att styrelsemedlemen Lennart Westerholm har mist sin rösträtt genom Tingsrättens dom (har inköpt aktier på ett sätt som Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen förbjuder!) och på detta sätt genom styrelsebeslut fått fullmakt att representera Bilhallen på bolagsstämmorna utan att alla ägare till berörda aktier gett honom fullmakter. 

Risk finns att röstförfarande från Bolagsstämman 2014 upprepas, d.v.s att avgivna röster överstiger 100%! Detta behandlades  vid Tingsrätten och resultatet torde alla kunna gissa! 

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

Jag hade begärt att Tingsrättens dom 2015 skulle bifogas med kallelsen till bolagsstämman som behandlar perioden 2015 tillsamman med disponent Ann-Mari Janssons kostnadsberäkning gällande rättegången samt kostnader före och efter som rättegången förorsakat Lantmannagården.  På grund av domens omfattning bör alla aktionärer i lugn och ro hemma läsa igenom domen. Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit min begäran. Tyvärr enligt henne är det svårt att göra en kostandskalkyl, varför ärendet upptas senare.

Orsaken kan också vara att hon och styrelsen inte vill att aktionäerna skall få vetskap om hur disponent och styrelse försökte överföra långt över 12.000,00 euro till affärslägenheterna och att bostadslägenheterna skulle betala denna mer än 12.000,00. Tingsrätten godkände naturligtvis inte något sådant! Hur mycket extra hade du fått betala utan rättegång. Här är förslaget som Tingsrätten inte godkände och här den helt lagliga beräkningen!

Ansvarsfrågan är även intressant då disponent Ann-Mari Jansson och styrelsen under Ray Lindbergs ledning önskade en rättegång trots att bolagets revisor,  jurister från OP-koncernen och Fastighetsförbundret enligt styrelseprotokoll ansett att Ann-Mari Jansson och Ray Lindberg haft fel i sin "tolkning". Detsamma ansåg även juris doktor, professor Johan Bärlund!

Vem är ansvarig för en dyr rättegång där naturligtvis Lantmannagården (Ann-Mari Jansson samt Ray Lindberg) förlorade och  betalade! 


----------------------------------------------------------------------

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 13.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Några citat ut Bostadsaktiebolags lagen
1 §
Tillämpning; Denna lag tillämpas på alla aktiebolag som är registrerade som bostadsaktiebolag enligt finsk lag, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.
22 § Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa

Styrelsens beslutsförslag samt senaste bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse ska under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna på den plats som anges i kallelsen.

Lantmannagården sände 06.06.2016 kallelse till ordinarie bolagsstämman 21 juni 2016 klockan 17.00

Normalt ingår i möteskallelsen även revisionsberättelsen, men inte denna gång. Styrelsen  hade ”glömt” bifoga eller meddela var den fanns tillgänglig. Det visade sig att en revisionsberättelse för 2015 inte fanns. Antagligen hade styrelsen glömt att beställa!

Frågan är, kan bolagsstämman som hölls 21.6.2016 anses vara laglig och besluten giltiga?  17.06.2016 erhöll jag revisionsberättelsen daterad 13.06.2016, alltså en vecka efter att kallelsen sänts samt en vecka före själva Bolagsstämman och alltså mot bostadsaktiebolagslagen. Stora flertalet aktieägare erhöll inte revisionsberättelsen!

Lain mukaan kutsu on toimitettava (=lähetettävä) vähintään 2 viikkoa ennen yhtiökokousta vaikka yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin lyhyemmästä kutsuajasta. Lisäksi kokousasiakirjat (hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat) on pidettävä osakkaiden nähtävänä vähintään 2 viikon ajan ennen kokousta kutsussa mainitussa paikassa.

--------------------------------------------------------------

Jag deltog inte i bolagsstämman, men begärde 30.8.2016 av styrelseordförande Rasmus Fredriksson en kopia av protokollet från bolagsstämman 21.6.2016. Protokollet, en nerbantad version, erhöll jag 07.02.2017 efter att ha kontaktat disponent Ann-Mari Janssons chef Marléne Eriksson. Enligt bostadsaktiebolagslagen skall protolollet vara klart inom 4 veckor efter bolagsstämman. Nu 6 månader!  Lagligt?

Sedan några frågor som förbryllar mig. i möteskallelsen för mötet 21.06.2016:

Punkt 5. Bolagsstämman konstaterades stadgeenligt sammankallad och beslutför. Kallelsen postad och utdelad den 6.6.2016

Punkt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- samt balansräkning för tiden 01.01.2015 - 31.13.2015 föredrogs av disponent Jansson. Närvarande aktionärer erhöll kopia på revisionsberättelsen då de anlände till bolagsstämman

Fråga: Punkt 5, Stadgeenligt sammankallad och beslutför, Punkt 7. Konstateras att revisionsberättelsen inte delgivits 2 veckor före Bolagsstämman. Alltså gäller inte Punkt. 5! Lagligt?

"Punkt 12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A 14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016"

Fråga 1. Hur kan en bolagsordning som tidigast kan bli godkänd av alla instanser år 2018, gälla fr.o.m. 1.1.2016? Om tanken var att ändringen skulle ske retroaktivt mot bolagsordningen har Tingsrätten redan en gång förbjudit Lantmannagården till dylika beslut.

Fråga 2. Hur kan A 14-15 ändras tillbaka till lager då lägenheten inte tidigare varit "lager". Gällande bolagsordning känner inte till begreppet "lager"? Antagligen avser disponent och styrelse att lager och affärslokal är olika benämningar på samma sak vilket oftast är korrekt. Men varför då ändring enligt Punkt 12.?

Punkt 17. Övriga ärenden, ordförande informerade om att aktionär Östermans e-post från 14.6.2016 där han meddelade att kallelsen till bolagsstämman är olaglig eftersom hans ärende inte fanns på föredragslistan. Detta är styrelseordförande Rasmus Fredriksson  lögnaktiga konstaterande, som han ett år senare rättat.

1984 1934 års lag 1734 års lag gäller till stora delar fortfarande. För disponenter och styrelser är det viktigare att känna till grunderna i Bostadsaktiebolagslagen.

Jag hade begärt att Tingsrättens dom 2015 skulle bifogas med kallelsen till bolagsstämman som behandlar perioden 2015 tillsamman med disponent Ann-Mari Janssons kostnadsberäkning gällande rättegången samt kostnader före och efter som rättegången förorsakat Lantmannagården.  På grund av domens omfattning bör alla aktionärer i lugn och ro hemma läsa igenom domen. Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit min begäran. Tyvärr enligt henne är det svårt att göra en kostandskalkyl, varför ärendet upptas senare.

Orsaken kan också vara att hon inte vill att aktionärena skall få vetskap om att hon skriver disponentintyg (ingår i domen) som Bembölingarna.

Ansvarsfrågan är även intressant då disponent Ann-Mari Jansson och styrelsen under Ray Lindbergs ledning önskade en rättegång trots att bolagets revisor,  jurister från OP-koncernen och Fastighetsförbundret enligt styrelseprotokoll ansett att Ann-Mari Jansson och Ray Lindberg haft fel i sin "tolkning". Detsamma ansåg även juris doktor, professor Johan Bärlund!

Vem är ansvarig för en dyr rättegång där naturligtvis Lantmannagården (Ann-Mari Jansson samt Ray Lindberg) förlorade och  betalade!

Denna styrelse har varit aktiv och även försökt få en ny BOLAGSORDNING godkänd.
Förslaget till Bolagsordning hittar du här (anteckningarna i .pdf är mina privata)

Några kommentarer:
A 12 Förslag att sänka bolagsvederlaget med 50% = 1344,00/år. Någon orsak har styrelsen inte gett. Har två gånger begärt att få en kopia av anhållan utan resultat.  Borde inte övriga motsvarande lägenheter betala enligt samma förslag?

A14-15 Förslag att sänka bolagsvederlaget från 7891,20 till 1315,20 = 6576,00/år. Orsaken lär vara att  bygglov för Affärslägenhet saknas. Om det stämmer varför har inte disponent och styrelse ansökt om ett bygglov? Till Tingsrätten har Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat att A14-15 är godkänd som Affärslokal, vilket torde stämma. På en, som jag ser det, direkt fråga av Tingsrätten om detta faktiskt stämmer att A14-15 godkänts som affärslokal, svarade trion ja genom att godkänna domen. Till Tingsrätten har Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat att till A14-15 hör en källare om 37m2, vilket inte nämns i förslaget.

D41, D42 och D43. Förslag är att dessa bostäder betalar en extra vattenavgift. Gäller inte andra lägenheter med betydligt större bostadsyta. Om godkänt hade bolaget erhållit 864,00/år extra. Enligt förslaget är D41, D42 och D43 Bostäder, Jonas, Vivika och Rasmus har meddelat Tingsrätten att dessa lägenheter är Affärslägenheter, vilket även de extra vattenavgiften kanske förklarar.

E45-E62 Ganska oklar vad styrelsen menar. Kanske att alla enstaka aktier erhåller ett separat aktiebrev, kostnader 18 x 600,00 = 10.800,00. Yta, enligt förslaget 21m2 x17 och 10m2 x1= 367m2. Om totalytan är 384m2 betyder det att i mitten av Bilhallen finns en ca 70cm bred körfil för att användas då bilarna kör ut och in? I verkligheten finns det endast 17 bilhallsplatser i Hus E.
Till Tingsrätten har tidigare ordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat att endast 180 m2 är reserverat för parkering av bilar, övriga 204 m2 är reserverade som cykelförvaringsplats plus eventuella tekniska utrymmen om de senare behövs. Disponent Ann-Mari Jansson har även bekräftat för min advokat att Jonas, Vivikas och Rasmus utlåtande till Tingsrätten är korrekt. Styrelsen kan naturligtvis anhålla om ett förhandsbygglov att ändra 204m2 från cykelförvaringsplats till bilgarage.

Förslaget till ny Bolagsordning godkändes inte!
Emedan förslaget till ny Bolagsordning går till en stor del mot bevisföringen till Tingsrätten, utgår jag ifrån att åtminstone Jonas Taipale, Vivika Elg, Rasmus Fredriksson och Karl-Johan Österman inte godkände förslaget, därtill kanske 17-18 andra som via Jonas Taipale gick emot styrelsens förslag.

Enligt Bolagsstämmo kallelsen "Om aktierna är i samägo av två eller flera personer och en är närvarande på stämman bör den eller de andra ge fullmakt för att rösträtt skall kunna utövas" och sedan enligt Disponenten informerar "För ärenden som har med bilhallen att göra har bostadsbolagets styrelse vidtalat i första hand aktionären Jonas Taipale att representera bilhallsaktierna detta på grund av Tingsrättens beslut"! Åtminstone disponent Ann-Mari Jansson borde förstå att Tingsrätten inte uppmanar Lantmannagården att gå emot Bostadsaktiebolagslagen. Fösta meningen i detta stycke gäller fortfarande, allt annat är olagligt! Skulle förslaget ha godkänts skulle det trots allt ha varit olagligt!

En helt onödig extra bolagsstämma alltså. I normala bostadsbolag kontaktar styrelse och disponent de aktieägare som berörs för att unvika onödiga extra bolagsstämmor. I detta fall torde problemet vara att styrelsen och disponent trots digert arbete inte kunnat tolka sitt eget förslag till ny bolagsordning och följderna av densamma! Ledsamt!
 

-----------------------------------------------------------------

 

Öppet brev till till disponent Ann-Mari Jansson, Bostads AB Lantmannagården I Ekenäs 17.7.2019

Hej, Några kommentarer och begäran

A1 Fint att vederlagen kunnat hållas oförändrade under en längre tid. Ett extra tack till A14-15 ägaren och P.O. Karsten som tydligen godkänt status quo. Att Karsten två gånger försökt höja vederlagen för mig och som tack skulle han få kraftigt nedsatt vederlag är nog ganska optimistisk tänkt?

A2. Samtidigt begär jag vänligen att få protokollet inklusive bilagor från bolagsstämman 13.6.2019. Jag utgår från att eventuella fullmakter har antecknats i listan över närvarande så kopior av fullmakterna behövs inte. På grund av tidigare förseningar har min advokat meddelat paragraf 23 ”Pöytäkirja on

pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä

 viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta , joko taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Lisäksi siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Jos joku rikkoo tahallaan  yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä, hänet voidaan tuomita asunto-osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.”

A3.Kallelse till bolagsstämman fick jag som vanligt en vecka före stämman. På sommaren är det nog en kort tid, men säkert bättre att det inte kommer så mycket aktieägare och stör? Citat ”Lain mukaan yhtiökokouskutsu tulee lähettää viimeistään kahta viikkoa ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta.” Jag vet, kanske kallelsen har sänts 2 veckor före stämman. Bostadsaktiebolagslagen skrevs då posten fungerade. För ännu några år sedan var kallelsen, som sändes per post framme efter en eller två dagar. Idag gäller tydligen ca 1 vecka för att ett brev skall sändas ca 200 meter. Varför inte sända kallelsen tre veckor före stämman?

A4. Enligt punkt 10 i bolagskallelsen har ventilationsfilter bytts (521,69). Detta har inte skett i min lokal. Något misstag eller har jag missförstått punkten?

A5. Eventuellt borde bolagsordningen i sin helhet förnyas, åtminstone före den digitaliseras. Kanske du kan ”patista” Jonas Taipale att vara aktiv före nästa bolagsstämma? Har litet förändrat ordvalen i min Lantmannagård blogg, sänd gärna en kopia åt Jonas, som inte fått nyaste varianten!

Mvh och Trevlig Sommar!

K-J Österman, Lantmannagården


------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelsemedlem Per-Olof Karsten anser att vederlaget för ägda lägenhet i Lantmannagården bör sänkas med 50%! Gäller inte övriga motsvarande lägenheter!
Jag har begärt av styrelseordförande Rasmus Fredriksson att få en kopia av Per-Olof Karstens ansökan, kanske det finns någon orsak?. Det har inte lyckats, varför jag utgår att Per-Olof Karsten bara vill betala mindre. Helt normalt!
För att kompensera bortfallet har bostadsstyrelsen föreslagit bl.a. följande ändringar i Bolagsordningen:
 
Lägenheterna D41, D42 och D43 betalar en extra vattenavgift.
Styrelsemedlemmarna berörs inte av förslagna  negativa ändringar!
Ovannämnda förslag behandlas vid en extra bolagsstämma 28.09.2015.
"Trots att styrelsen gjort ett digert arbete för att förnya bolagsordningen, godkändes den inte" m
eddelade disponet Ann-Mari Jansson. En helt onödig extra bolagsstämma alltså. I normala bostadsbolag kontaktar styrelse och disponent de aktieägare som berörs för att unvika onödiga extra bolagsstämmor. I detta fall torde problemet vara att styrelsen och disponent trots digert arbete inte kunnat tolka sitt eget förslag till ny bolagsordning och följderna av densamma! Ledsamt!
 Enligt cirkulär till aktiägarna var det en  aktionär som fällde styrelsens digra arbete?
Det visade sig att det faktiskt gällde 17-18 aktieägare, men de övriga hade endast ett minimalt antal aktier och ansågs antagligen inte vara "röstberättigade"?1996 Röda Kors Hönor   Inte alla gånger så bra att följa skocken som yra höns!
-------------------------------------------------------------------------------- 
Matematik är inte så enkelt alla gånger!
Bostads AB Lantmannagårdens aktieägare försökte förtjäna
€1,40/månad men förlorade €598,60
Uträkningen enligt en lägenhet om 100 aktier eller m2, för en lägenhet ex. 50 m2 gäller
försök till vinst €0,70 men en verklig förlust €299,30.

Enligt protokoll från bolagsstämman 16.6.2014 röstade så gott som alla närvarande aktieägare för att höja skötselvederlaget med 100%, även om några röstade för 300%, enligt protokollet för 3 lägenheter, utan att de tre aktieägarna givit sitt godkännande. Disponenten höjde vederlagen för de tre även om det ur protokollet framkommer att beslutet var mot bolagsordningen och därmed även mot bostadsaktiebolagslagen. Enligt protokollet ansåg disponent och styrelse att det var en tolkningsfråga om bolagsstämman kunde göra ett beslut mot bolagsordningen.

Tingsrätten godkände inte omröstningen, kostnader ca €22000.00

Förvånansvärt är att över 90% av de närvarande på bolagsstämman var villiga att göra ett olagligt beslut mot bostadsaktiebolagslagen för att förtjäna några cent.
      Fråga! Enligt protokollet meddelade disponent Ann-Mari Jansson på bolagsstämman att röstningsbeslutet är mot bolagsordningen och olagligt, men stämmer det? Protokoll undertecknarna, Rasmus Fredriksson,  Ann-Mari Jansson och protokolljusterarna Anneli Furstenborg och Jessica Taipale har godkänt detta! Men övriga mötesdeltagare, som jag talat med visste inte att de medvetet röstat olagligt. Tvärtom  ansåg såväl disponent som  styrelse på bolagsstämman att nu skall de tre betala mer! Och det blev dyrt för bolaget och främst för dig som aktieägare!

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 12.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
        Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Fastighetsförbundet - Kiinteistöliitto     Y-tunnus: 0307769-5
Fastighetsförbundet har ansetts som en auktoritet då det gäller i princip allt som har med fastigheter att göra. Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs är medlemmar i förbundet. Vår disponent Ann-Mari Jansson hade problem att tolka den bolagsordning, som hon författade 2012.
Problemet var vilket bolagsvederlag som skulle betalas av innehavarna till lägenheterna D41, D42 och D43. Problemet var källarna!

Ann-Mari Jansson kontaktade Fastighetsförbundet och erhöll svaret enligt 5 juni 2013 daterat  Styrelseprotokoll 4/2013. "Lägenheterna D41-43 skall enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 0,80/m2. Protokollet har undertecknats av Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Gunnevi Werner samt Ann-Mari Jansson.
Alltså samma vederlag som alltid gällt och även Tingsrätten ansåg senare som det korrekta.

Någon månad senare (datum saknas och "muntligt" angivits) har Styrelseprotokollet 4/2013 ändrats, nu "Lägenheterna D41-43 skall enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 1,60/m2. Protokollet har undertecknats av Ray Lindberg och Jonas Taipale.
Intressant är att i bolagsordningen inte finns nämnt något vederlag för bostäder med koefficient 0,5 (=1,60)!

Tydligen var disponent Ann-Mari Jansson och styrelsemedlemmarna inte nöjda med de två alternativen utan kontaktade på nytt Fastighetsförbundet (och Andelsbanken Raseborg?)
Fastighetsförbundet var tjänstvillig och kom med ett nytt utlåtande "Från Fastighetsförbundets utlåtande (bilaga) framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x (=3,20 min kommentar) bostadsvederlag efter som inget nämns i bolagsordningen".

Fastighetsförbundets jurist (jurister) har alltså tolkat samma bolagsordning  till att vederlagen för nämnda källare
Skall enligt senaste tolkning vara 0,80 (ca 5.juni 2013)
Skall enligt senaste tolkning vara 1,60 (antagligen december 2013)
Skall enligt senaste tolkning vara 3,20 (ca 2.juni 2014)

Vår bolagsordning är skriven på svenska. Kanske det var problemet, men vore det inte bättre att Fastighetsförbundet meddelat "emme osa ruotsia, kiitos ja hei". Nu blev det tre utlåtanden, pris ca 3500 euro!

Rent moraliskt borde Fastighetsförbundet helt frivilligt returnera  3500 euro. Även disponent Ann-Mari Jansson och bostadsstyrelsen med styrelseordförande Rasmus Fredriksson i spetsen kunde vara aktiva då det gäller återbetalningen. Tyvärr visade sig att styrelsen under Ray Lindberg och disponent Ann-Mari Jansson gett Fastighetsförbundet felaktiga upplysningar och därmed blev utlåtande naturligtvis fel och ansökan om återbetalning omöjlig!

Frågan är, kan vi lita på FASTIGHETSFÖRBUNDETS utlåtanden i fortsättningen?
Mitt svar är JA!

                                 Tordyvel - Lantmannagarden               


Publicerar gärna eventuell kommentar från Fastighetsförbundet och/eller undertecknarna.
Frågetecknen hopar sig!             Korsa fingrar eller svansar vid "fake news" !
 Korsa fingrar eller svansar
Enligt de uppgifter jag nu erhållit är det ett skrivfel i det första styrelse protokollet. Vederlaget enligt Fastighetsförbundets tolkning skall vara 1,60 och inte 0,80 som felaktigt angetts i styrelse protokollet. Tyvärr hade undertecknarna Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Gunnevi Werner samt Ann-Mari Jansson inte möjlighet att kontrollera texten (?).

Protokoll nummer 2 där vederlaget är korrigerat (undertecknare Ray Lindberg och Jonas Taipale). Enligt Fastighetsförbundet skall vederlaget vara 1,60.

Enligt disponent Ann-Mari Jansson har Fastighetsförbundet inte  i något skede ansett "att enligt senaste tolkning bör vederlaget vara 1,60"! Alltså är åtminstone 2 styrelseprotokoll helt bedrägliga och missvisande om förklaringarna stämmer!  Det skulle vara fint om Ray Lindberg kunde kommentera. Ray Lindberg var styrelseordförande då dessa mystiska protokoll skrevs.

Också sammandraget och översättningen av Fastighetsförbundets utlåtande är tvivelaktigt. 1,0 betyder 3,20/m2 och 0,5 = 1,60. Märk att om styrelsen faktiskt tror på Ann-Mari Jansson översättning och litar på Fastighetsförbundets "utlåtande". Varför föreslår då styrelsen att bolagsordningen inte skall gälla då det gäller vederlag? Kanske Ray Lindberg eller Ann-Mari Jansson vill kommentera! Tycker du att det finska utlåtandet och den svenska översättningen är korrekt?:
     

”Korostettakkon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnan-varainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa".

Kiinteistöliitto 26.03.2014 Kristel Pynnönen, Vanhempi lakimies, OTM

Jenni Hupli päälakimies, OTK, VT

Hela utlåtandet hittar du här!

  Vid uppdatering av bolagsordningen framkom ett tolkningsfall. Hela sammandraget!

"Från fastighetsförbundets utlåtande (bilaga) framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen. Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5 x bostadsvederlag".

Ann-Mari Jansson, disponent  2.6.2014

TINGSRÄTTENS dom litet senare blev att Lantmannagården bör följa bolagsordningen eller 0,80/m2. Inte så förvånansvärt egentligen!
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs inlaga till Västra Nylands Tingsrätt 31 10.2014

   Måste ett försvarsinlägg till Tingsrätten vara sanningsenligt? NEJ, enligt bolagets styrelse (ordförande Jonas Taipale, medlemmar Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson samt disponent Ann-Mari Jansson)!

Citat från styrelses inlägg:  "Med beaktande av detta rättegångskostnadernas omfattning och även det faktum att
kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden, skall kärande oberoende av utgången i målet förpliktas ersätta Svarande bolagets rättegångskostnader". Inlägget är undertecknat av JM Peter Högnäs, OP-Filia Oy/Ab, Noteriatcentralen, Stationsvägen 1, 10600 EKENÄS

Men hur kunde Jonas, Vivica, Rasmus, Ann-Mari och Peter komma till ett belopp om 40 EURO
då Tingsrättens dom inverkade på årsbasis hela  ca EURO 75.000,00 ?


Min fråga är, får man faktiskt komma med "fake news" till en Tingsrättegång och även om hela femväpplingen har problem med matematiken borde enkel addition inte ställa till problem, men tydligen.

Och om någon undrar, jo, Lantmannagården betalade sina rättegångskostnader och mycket mycket mera! Detta är endast början till en lång process som Tingsrätten behandlade. 
1978 Finland Matematik Kanske bolagsstyrelse medlemmar borde testas? Vet du vad 1 + 1 är?

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Kostnader långt över 15.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:


Del 2. Olagligt enligt Tingsrätten att mot bolagsordningen tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Om en lägenhet eller del av en lägenhet köps på ett olagligt sätt enligt Tingsrätten, får då även den nya ägaren sälja den på samma olagliga sätt? Naturligtvis hur annars?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!  

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Bostads AB Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätten godkänner inte!

Lantmannagården i Ekenäs

Detta är berättelsen hur en liten obetydlig sak kan växa ofantligt med hjälp av orutinerade och allvetande styrelsemedlemmar och disponenter, rutinerade jurister, advokater, domare osv!

Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod. .

Jag  försöker redogöra för hela "soppan" som tidigare ordföranden Ray Lindberg kallade hela historian.

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.   

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

asunto-osakeyhtiön hoitovastike KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015

Sammanfattning av ett långt händelseförlopp!
Enligt bolagsordningen finns det källare av två typer, källare i kombination med en affärslokal (vederlags koefficient 0,50) eller övriga källare (vederlags koefficient 0,25).
Problemet är enligt styrelser och disponent att det inte framkommer ur ovan till vilken kategori en källare i kombination med en bostad hör av dessa två möjligheter.
Rent logiskt är det är det knappast svårt, men varför göra en enkel sak enkel?

Västra Nylands Tingsrätten meddelade helt snällt
sin dom 4.5.2015 att det är det som står i bolagsordningen som är viktigt, inte det som saknas och underkände styrelsens tolkning, precis som även ett stort antal jurister, sex (6) stycken var det visst, en juris doktor med domarrättigheter, fastighetsförbundet och bolagets egen revisor även gjort.
Rejält över 15.000 (tiotusen) EURO har denna process kostat. Slutresultatet är det väntade, att Bostadsaktiebolagslagen även gäller Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs!

Mycket gick fel under såväl rättegången som speciellt tidigare. Här är ett sammandrag, som hade det goda med sig att varken tidigare styrelseordförande Jonas Taipale eller styrelsemedlem Vivica Elgh, som båda varit aktiva i hela processen, inte återvaldes på egen begäran.

Här ingår endast en liten del av meddelanden fram och tillbaka som berör denna berättelse. Anser någon behörig att något viktigt saknas, eller att jag missförstått något! Meddela gärna så kompletterar jag.

2012 Glada amatörer försöker spara pengar för husbolagets räkning men... !

Denna berättelse började då en aktionär önskade ändra sin lokal till affärslokal, förändringen måste införas i bolagsordningen och enligt den nya bostadsaktiebolagslagen måste även bolagsordningen delvis omarbetas. Inga problem, den gamla bolagsordningen har gällt utan tolkningsproblem i över 20 år, det gällde enbart att göra några smärre ändringar och resten kopierades från den gamla bolagsordningen. Inga jurister eller sakkunniga behövdes och vi sparade en massa pengar, trodde vi!
Bolagsstämman 2012 godkände vårt mästerverk och efter några resor till magistraten kunde den nya bolagsordningen tas i bruk från och med maj 2013.

 

Bakgrund - Vad är en källare?  

Lantmannagården i Ekenäs sovrum? Lantmannagården i Ekenäs sovrum   Lantmannagården i Ekenäs sovrum Lantmannagården i Ekenäs sovrum

Några telefonbilder, De två sista bilderna visar hur pulver eller sporer tränger in genom väggen, som vid alla mätningar har en hög fukthalt. Antagligen inget farligt förutsatt att man inte andas in "vad det nu är". Den bortre väggen är nu reparerad och borde vara bra 2-3 år framåt. Sovrum?

Visst är det trivialt, men den stora frågan då det gäller Lantmannagårdens bolagsordning är: Vad är en källare? Enligt bolagsordningen finns 2 olika källartyper, källare i samband med en affärslokal, vederlagskoefficient 0,5 eller övriga källare, vederlagskoefficient 0,25. Ganska enkelt egentligen!

Enligt bolagsordningen består min bostad av 4r+k+b+kä 97+51 m2 (51 m2 källare)!

Kanske jag bör meddela att då jag köpte min radhuslägenhet för några år sedan angavs det klart i disponentintyget att för källarens del gäller vederlagskoefficient 0,25. Även förmedlare, tidigare ägare och viktigast dåvarande disponent intygade detsamma. Även bolagsordningen ansågs av alla att vara helt klar på denna punkt. Problemet nu? Vet inte, men tydligen finns det!! Dessutom finns det i radhuset även 2 andra källare ägare med motsvarande disponentintyg (olika disponenter) och samma innehåll!

 

2013-03-06 Här börjar problemen även om vi var omedvetna om det då!

6 mars 2013 hade vi styrelsemöte, det sista för min räkning,  hemma hos mig (Karl-Johan Österman). Litet speciellt var det att då budget och vederlag diskuterades var endast Jonas Taipale och jag på plats från styrelsen. Vivika Elgh var även på mötet men endast några minuter på grund av ett kulturellt möte i Hangö. På mötet tar även vår disponent första gången officiellt upp frågan om vederlaget för radhusets källare. Enligt disponenten skulle vederlaget sänkas med 50%  alltså från 0,80/m2 till 1,60 och därmed höjas med 100%. Litet kryptiskt kanske? Även för Jonas Taipale  kom denna fråga helt plötsligt och ingen godkände förslaget. Förövrigt löpte styrelsemötet helt normalt!

Här hoppar jag till oktober 2013, egna regler

23 oktober 2013 begärde jag att få en kopia av protokollet för styrelsemötet 2013-03-06. Följande dag, 24.10.2013, fick jag svar av styrelseordföranden Ray Lindberg. Tyvärr finns det regler för hur styrelseprotokoll får ges ut (även om jag var 50% av deltagarna på styrelsemötet!). Ray bekräftar i samma E-mail att i mötesprotokollet har noterats att styrelsen inte godkände disponenten Ann-Mari Janssons förslag angående radhusets källare. Det var det jag ville kontrollera så allt är OK!

Här hoppar jag till maj 2014, vad är sant?

Efter 7 månaders väntan får jag protokollet från mötet 2013-03-06, Beslutet, som  Ray Lindberg bekräftat att är noterat i protokollet, saknas. Styrelsemedlemmen Vivika Elgh har nu även deltagit i hela mötet. Frågan är om protokollet har skrivits om efter det att  Ray Lindberg läst det. Det skulle vara naturligt med tanke på följande stycke. Eller hemsk tanke, har Styrelseordförande  Ray Lindberg ljugit för mig? Nu har protokollet i alla fall korrigerats i enlighet med Rays och min åsikt.

 

Tillbaka till april 2013, Är vi i Nord Korea?

Efter bolagsstämman 2013 sände disponenten till oss i radhuset en vederlagsräkning, som går emot styrelsemötets beslut. Vårt vederlag steg delvis utan bolagsstämmobeslut med 100%. Vi godkände inte disponentens beslut, jag meddelade min närmaste granne att det var ett misstag, som skall korrigeras fortast. Jag hade ju själv deltagit i styrelsemötet som inte godkände disponentens förslag. 7 maj 2013 erhöll jag Disponentens E-mail där hon meddelar att hon kontaktat 2 jurister, 1 anonym för mig samt vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen från Kiinteistöliitto som anser att det höjda vederlaget är korrekt även om bolagsordningen inte känner till ett dyligt vederlag. Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön".skrev vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen i det skriftliga utlåtande några månader senare! Nu vet jag inte vad jag skall göra mera" skrev disponenten Ann-Mari Jansson och visst ville jag hjälpa.

Jag kontaktade bolagets revisor Lars-Ove Backman 13 maj 2013 och fick svar nästan omgående. Bolagsordningen bör skrivas om så att alla kombinationer bostad-affärslägenhet-källare och så vidare finns specificerat. Tills det bör vederlaget vara som före förhöjningen. Enkelt och klar, jag sände en kopia av Lars-Ove Backmans brev till styrelsemedlemmarna, disponenten hade redan erhållit detsamma. Styrelsens svar "det finns andra åsikter" och lämnade revisorns utlåtande utan åtgärder. Revisorn är anställd av bolagsstämman för att övervaka styrelsen. Att sedan styrelsen nonchalerar revisorns utlåtande är nog mer än skandal! Skulle styrelsen ha godkänt revisorns meddelande skulle hela affären vara över, men så blev det inte. Alldeles speciellt är att vår disponent Ann-Mari Jansson meddelat vår revisor att Fastighetsförbunder och en anonym jurist från Andelsbanken Raseborg ansett att vederlaget enligt senaste tolkning bör vara 0,5. Disponent Ann-Mari Jansson har senare meddelat att Fastighetsförbundet aldrig ansett att 0,5 är det korrekta, Att den anonyma juristen vid Andelsbanken Raseborg kommit till resultatet 0,5 är inte troligt då bolagsordningen endast anger alternativen 0,25 och 1,00 då det gäller bostader. REVISORN HAR ALLTSÅ FÅTT AV DISPONENT OCH STYRELSE LÖGNAKTIGT BESKED! Det lögnaktiga påståendet har inte påverkat revisorns åsikt!

Styrelseordföranden Ray Lindberg meddelar mig att den nya styrelsen skulle behandla saken. Så sker 5 juni 2013, men tyvärr kunde  Ray Lindberg av oklar anledning inte meddela oss styrelsens beslut. Efter över 1 månaders väntan meddelade disponenten Ann-Mari Jansson 11.07.2013 att jag (vi) åtminstone tillfälligt förlorat. "Styrelsen kunde ha gjort ett annorlunda beslut, men såhär blev det även om beslutet inte är slutgiltigt".  Enligt samma E-mail har styrelsen godkänt juristernas muntliga uttalande fullt vederlag eller (3,20). 

Men nu det mystiska, enligt  styrelseprotokollet från 5 juni 2013 lyder texten "Lägenheterna D41-D43 skulle enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 0,80/m2. Alltså precis enligt bolagsordningen. Trots utlåtande betalar vi fortfarande enligt 1,60! Senare, datum saknas, har disponent Ann-Mari Jansson tillagt med penna "muntligt" och ändrat 0,80 till 1,60!. Enligt samma protokoll har styrelsen inte gjort något vederlagsbeslut!

Här hoppar jag till Bolagsstämman 16.06.2014

På bolagsstämman undrade jag hur Fastighetsförbundet kan ha så olika åsikter angående radhusets källarvederlag:  koefficient 0,25  0,50 och 1,00. Disponent Ann-Mari Jansson meddelade att Fastighetsförbundet inte angett  koefficient 0,50 i sina utlåtande.  Tydligen har korrigeringen till 1,60 varit ett "misstag" och 0,80  det korrekta? Fråga jurister (och disponenter) svaren blir intressanta. Men varför skriva ett styrelseprotokoll som inte stämmer med verkligheten?

 

Domstolsbeslut, nej absolut inte!

I oktober 2013 beslöt jag att något måste göras. Vi hade nu betalat ett felaktigt vederlag i ca 6 månader. Jag beslöt att helt enkelt låta en domstol tolka vår bolagsordning. Kontaktade FOLKSAM, som meddelade att min hemförsäkring täcker största delen av kostnaderna. Folksams jurist ville att jag skulle sända in följande dokument, som jag har rätt till enligt aktiebolagslagen. Styrelseprotokoll AOYL7:6.2§ samt bolagsstämma protokoll AOYL 6:23.4§.

1. Kopia av styrelsemötets protokoll angående beslut att ändra grunderna för vederlaget då det gäller radhusets källare
2. Kopia av bolagsstämmans protokoll angående beslut att ändra grunderna för vederlaget då det gäller radhusets källare
3 Kopia av styrelsens meddelande  (till mig) angående förändring av grunderna för vederlaget och den höjning av bolagsvederlaget förändringen medför då det gäller Museigatan 2 D 41.

Tyvärr, nu gjorde jag ett ordentligt misstag! Jag lät Styrelseordförande  Ray Lindberg förstå vad jag behövde protokollen till och då blev det stopp! 24.10.2013 får jag besked att dokumenten jag begärt finns men....

"Angående leverans av dokument, så kan vi tyvärr inte ge ut något idag ännu. Vi måste vänta på att vi har utlåtande från Kiinteistöliitto först och sedan samlar vi ihop all tillgänglig information som berör ämnet. Det finns också skilda bestämmelser över hur man får ge ut styrelsedokument, så det är inte något man bara kopierar upp och delar ut. Hur som helst är det ju också bäst för dig att ha allt tillhanda sedan på en gång om du skall berätta vidare om saken" Slutsats: det är bättre för mig att styrelsen inte följer Finlands lag och i detta fall Bostadsaktiebolagslagen!!! Folksam har alltså begärt 3 dokument, men måste vänta på ett fjärde som Folksam inte beställt!

Jag meddelade att jag vidare sänder meddelandet till Folksams jurist, som begärt dokumenten.  Ray Lindberga svar kom som en bumerang "Nå, skulle vara trevligt om du inte hotade med juristen för varje svar jag vänligen försöker ge"?  Ray Lindberg har även känt sig hotat då jag meddelat att brevväxlingen som E-mail även läses av andra än mottagaren (K-J). I allmänhet anses det korrekt att meddela om tredje part även läser personliga  brev.

Bolagsstyrelsen lyckades alltså avvärja ett domstolsbeslut angående tolkningen av Bolagsordningen, som jag skulle ha bekostat. Ray har flera gånger skrivit "vi har behandlat frågan väldigt ingående och helt enligt alla regler o.s.v.". Kanske det ändå finns ett skelett i garderoben eller kanske domstolsbeslutet även gett kommentaren "det finns andra åsikter". Något styrelsebeslut angående Folksams begäran finns inte angivet i styrelseprotokollen.

Jag hoppar igen, denna gång till april 2015

Jag är nog ganska frusterad på hela denna "soppa" som styrelseordförande  Ray Lindberg kallar den. Folksam väntar fortfarande efter över 500 dagar (25.04.2015) på begärda kopior, därtill har jag begärt kopior av de styrelseprotokoll som beröra radhusets källare under perioden 1.1.2014 - 15.06.2014. På dessa har jag väntat över 300 dagar. Enligt Bostadsaktiebolagslagen har jag rätt att få dokumenten ovan.

Här börjar otrevligheterna och de fortsätter tyvärr!

Folksams jurist har nu väntat i 531 dagar på 3 stycken dokument som de enligt Ray Lindbergs löfte skall få. Också på styrelseprotokollen 1.1.2014 - 15.06.2014, som berör radhusets källare har jag nu väntat i 315 dagar. Jag tycker själv att jag haft ett fantastiskt tålamod, men nu är det slut. Jag meddelar disponent Ann-Mari Jansson att jag inom 10 dagar gör en polisanmälan om jag inte får dokumenten. Mitt brev och förtydligande till vår disponenten 7.4.2015  gav mig styrelseprotokoll nr 2/2014. De övriga saknas fortfarande. Får tydligen ta till litet hårdare metoder, men väntar någon vecka enligt orsak som framkommer senare

Styrelsebeslut att förbjuda disponenten att följa lagen!

Jag var nog chockad på bolagsstämman 16.06.2014 då vår disponent Ann-Mari Jansson berättade att det var styrelsens beslut att hon inte fick ge ut de dokument jag begärt och har rätt till enligt bostadsaktiebolagslagen! Jag tappade nog helt koncentrationen. Kan detta faktiskt vara möjligt? Senare har det visat sig att beslutet att förbjuda disponent  Ann-Mari Jansson att ge ut de dokument Folksam begärt inte har protokollförts! Kanske beslutet ändå gjorts då de närvarade styrelsemedlemmarna inte protesterade!

LÖGNER

Det har nu visat sig (juli 2015) att de dokument Folksam begärt och styrelseordförande Ray bekräftat att finns och lovat att FOLKSAM skall få INTE FINNS och har aldrig funnits!  Har faktiskt styrelsen i vårt bolag förbjudit vår Disponent att ge ut dokument som inte finns???? Varför ge Folksams jurist helt felaktiga uppgifter? Det känns inte trevligt att efter nästan 2 års väntan meddela Folksam, tyvärr de dokument som Bostads AB  Lantmannagården i flera repriser lovat att ge ut har aldrig funnits!

 

Återgår till tiden November 2013

11.11.2013 började jag bli desperat. Kontaktade via advokat Klas Weckman juris doktor Johan Bärlund, professor i privat juridik vid Helsingfors Universitet, med domar rättigheter. Johan Bärlunds svar var samma som revisor Lars-Ove Backmans, litet mera mångordigt bara. Bolagsordningen är klar och vederlags koefficienten bör vara 0,25. Styrelsen erhöll Johan Bärlunds utlåtande, men ansåg att det inte vara värt att notera i protokollen. Antagligen anser sig styrelseordförande Ray Lindberg ha betydligt högre juridisk kompetens än en juris doktor!

Johan Bärlunds utlåtande hittar du här!  

Visst blev jag glad, när jag erhöll professor Johan Bärlunds utlåtande, samma åsikt som vår revisor och en mängd andra förståsigpåare. Nu skall väl såväl disponent som styrelsen godkänna utlåtandet?
Men nej, styrelsens svar "det finns andra åsikter" så utlåtandet hade ingen betydelse!


Januari 2014, något måste göras POLISANMÄLAN!

10.1.2014 Vi har nu betalat ett olagligt vederlag i 8 månader. Alla skriftliga utlåtanden av jurister och lagkloka är eniga om att den olagliga delen av vårt vederlag bör returneras. Jag är desperat och då jag nu har Andelsbanken Raseborgs jurists, Fastighetsförbundets jurists, revisor Lars-Ove Backmans, Advokat Klas Weckmans och Juris doktor Johan Bärlunds samstämmiga utlåtanden meddelar jag styrelsen att jag inom några dagar begär att polisen undersöker om brott begåtts. 2 dagar senare har vi de felaktiga vederlagen på våra bankkonton. Även de här besluten, att ändra vederlagen och återbetalning har gjorts utan att det protokollförts!

Jag erhöll ett vänligt brev från styrelseordföranden  Ray Lindberg.  Ray Lindberg meddelade att för hans del var hela denna "soppa", som han kallade den, avslutad, vilket naturligtvis gladde mig. Det var riktigt skönt att inte fundera på källare under ett flertal månader! Tyvärr stämde inte det uttalandet heller, men mera om det i följande stycken!

 

Fastighetsförbundet ger ett utlåtande!!

Fastighetsförbundets utlåtande 26.03.2014


Utdrag från Fastighetsförbundets utlåtande:

Korostettakoon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnanvarainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa."

Här följer disponent Ann-Mari Jansson skriftliga  sammandrag  till Bolagsstämman.  

”Från fastighetsförbunds utlåtande framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen”.

Här bör kanske betonas att det i framtiden vore bra om åtminstone någon i styrelsen även behärskar finska.

Disponent Ann-Mari Janssons författade bolagsordning är oklar till många delar. Men varför önskade styrelseordförandena Ray Lindberg och Jonas Taipale föra tvisten till Tingsrätten? Enligt styrelseordförande Jonas Taipale handlare tvisten om 40 euro per månad. Skulle det inte ha varit enklare och billigare att göra en ny och klar Bolagsordning.

Litet biologi

Kinesisk Ullhands krabba
  Svenskt namn: Ullhands krabba
 Vetenskapligt namn:Eriocheir sinensis
  Familj: Eriocheir
 Ordning; Tiofotade kräftdjur

Förekommer sparsamt i södra Finland. Några enstaka krabbor och fångats i Uleåborgstrakten
 

Om du orkar läsa igenom  Fastighetsförbundets utlåtande märker du att det inte på något ställa sägs klart att vederlagskoefficienten bör vara 1.

I utlåtandet anges 4 gånger att om styrelsen vill ha ett korrekt utlåtande bör en domstol behandla frågan. Även D41:s ägare kan föra saken till domstol för att få ett korrekt slutgiltigt beslut.

A. Enligt fastighetsförbundets utlåtande gäller att om bolagsstämman 2014 anser att vederlagskoefficienten bör vara 0,25 så får källarna i radhuset inte användas som sovrum eller dylikt. Eller omvänt. Om källarna endast får användas som ”källare” bör vederlaget vara 0,25. Revisor Lars-Ove Backman har meddelat styrelsen att våra källare på grund av brandskyddsbestämmelser inte får användas som vanligt bostadsrum. Även rumshöjden och saknande av fönster bevisar att Lars-Ove Backman har rätt. Ganska enkelt att tolka Fastighetsförbundets åsikt, tyvärr inte för disponent och styrelse.

B. Styrelsen har meddelat Fastighetsförbundet att vi i radhuset för källardelen betalat vanligt vederlag (1,0) som för bostadsrum fr.o.m. april 2013 till juni 2014. Vi har alltså enligt styrelsen betalat utan att protestera. Det stämmer inte för hela perioden betalade vi enligt koefficient 0,25. I och med att styrelsen har gett Fastighetsförbundet felaktiga uppgifter, kanske också andra, kan inte Fastighetsförbundet ge ett korrekt svar. Tingsrätten har tydligen märkt detsamma och nämner inte hela utlåtandet i sitt sammandrag litet senare.

Juris doktor Johan Bärlunds kommentar. Jag är förundrad över Kiinteistöliittos utlåtande men "Eftersom styrelsen föreslår ett nedsatt vederlag för källarutrymmet, medger den ju att det inte är fråga om bostadsutrymmen. Och då är det ju enbart den bestämmelse i bolagsordningen som föreskriver vederlaget 0,25 x bostadsvederlaget som kan bli aktuellt att tillämpas, eftersom ordalydelsen även passar in på de fall då källarutrymmet är anknutet till en bostad".

Min kommentar:, Bolagsstyrelsen och senare även bolagsstämman har alltså godkänt 0,25 genom att rösta på 0,50. Juridik är ibland riktigt roligt, hoppas att styrelsen är av samma åsikt!

Styrelsen lyckas komprimera 8 A4 sidor till några rader på svenska. Styrelsen kommer med ett eget kompromiss förslag, källarna i radhuset är varken källare eller bostadsutrymmen. Inte äns Kiinteistöliitto kom på denna finurliga tolkning som inte heller bolagsordningen känner! Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön"! Följande citat "Yhtiökokous ei voi lähtökohtaisesti päättää vastikkeiden jakautumisesta osakkeenomistajien kesken muuten kuin noudattaen yhtiöjärjestyksen mukaisia maksuperusteita". 

 

EXPERTER FINNS DET GOTT OM - KANSKE?

Styrelsen har beslutat att inte godkänna Andelsbanken Raseborgs ( OP Raseborg) jurists muntliga (?) utlåtande,  att inte godkänna revisors Lars-Ove Backmans skriftliga utlåtande, att inte godkänna Professor, juris doktor Johan Bärlunds skriftliga utlåtande, att inte godkänna Fastighetsförbundets muntliga (?) uttalande och att inte godkänna för dyra pengar inskaffat skriftligt utlåtande från Kiinteistöliitto!

Citat från Styrelseordförande Ray Lindbergs
brev 19.12.2013 "vi är inte experter i den här frågan inom styrelsen och vi måste således ty oss till utomstående experter och vi måste kunna lita på vad de säger"!

Styrelsen litar inte på utomstående experter, erkänner att den egna kunskapen inte räcker, så vad göra?

Deltagarna i BOLAGSTÄMMAN16.06.2014 får 3 alternativ att analysera bolagsordningen och bostadsaktiebolagslagen! På 10 minuter är resultatet klart. Minoriteten betalar mera och därmed betalar majoriteten mindre! Garanterat inte korrekt enligt bolagsordningen och helt fel enligt bostadsaktiebolagslagen! "Yhtiökokous ei voi lähtökohtaisesti päättää vastikkeiden jakautumisesta osakkeenomistajien kesken muuten kuin noudattaen yhtiöjärjestyksen mukaisia maksuperusteita"

 

Bolagsstämman 16 juni 2014

Jag behandlar enbart punkt 14 här. Resten kommer senare
Besluta om "källarvederlaget" för kombination bostad + källare

Styrelsen meddelade skriftligt citat "Från fastighetsförbundets utlåtande framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen ".Enkelt och klart, tänk att Kiinteistöliitto behövde hela 8 A4 sidor för samma meddelande. Läs utlåtandet, kanske Kiinteistöliittos uttalande inte var riktigt så klart? Kanske styrelsens översättning är direkt missvisande?

Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5 x bostadsvederlag. Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön"!

Före kallelsen till bolagsstämman begärde jag muntligen att styrelsen skulle bifoga revisorns och Juris doktor Johan Bärlunds utlåtande med handlingarna. Styrelsen godkände inte detta antagligen för att det helt gick emot styrelsens förslag. Bara besvärligt om det finns olika åsikter!

Styrelsens förlag godkändes med överväldigande majoritet, annat var inte att vänta.. En kommentar från  aktieägaren Per-Olof Karsten var när han såg fotografierna från min källare "vem skulle betala något för såna här källare" och därefter röstade han för förhöjningen!
Någon tycker säkert att jag borde ha besvärat mig mot bolagsstämmans beslut. Enligt Kiinteistöliittos utlåtande "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön", var det onödigt!.

 

Bolagsstämman 16.06.2014, sammandrag.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag. Här gick mycket fel, en bolagsstämma kan inte rösta om olika alternativ då det gäller vederlagen enligt Bostadsaktiebolags lagen, bolagsstämman kan inte ändra grunderna för vederlag utan att bolagsordningen förnyas, bolagsstämman kan inte höja grunderna för vederlag utan att respektive aktieägare godkänner det, det får inte finnas mera röster än det finns deltagare + fullmakter. Många frågade på mötet om faktiskt allt nu går rätt till, men fick ett lugnande svar av vår Disponent Ann-Mari Jansson. Bolagsstämman har rätt att göra till och med olagliga beslut, men om styrelsen sedan verkställer dem gör sig styrelsen skyldiga till brott. 


Vi fortsätter, protokoll, Folksam ....

Kommentar 19.04.2015. Jag har nu efter nästan ett års väntan erhållit de styrelseprotokoll som berör "källarna". Även protokollet från Bolagsstämman 2014 erhöll jag med 4 veckors försening.  

 

 1. Mitt meddelande till styrelsen för Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs 2014-07-27

  Bolagsstämman beslöt 16.06.2014 att vederlaget för radhusets källare beräknas enligt koefficient 0,50. Enligt bolagsordningen förekommer inte ett dylikt vederlag, varför enligt Kiinteistöliitto beslutet är ogiltigt. Professor jur. dr Johan Bärlund är på samma linje och anser att bolagsstämman rent juridiskt har beslutat att grunden för vederlaget då det gäller radhusets källare är såsom tidigare eller 0,25.

  Styrelsens svar var litet förvånande, då ur svaret framkommer att styrelsen inte kan ändra på styrelsebeslut eller Bolagsstämmobeslut


Nu kunde en ansvarsfull styrelse och disponent ha förhindrat en kostsam rättegång

Styrelsens enda "bevis" Fastighetsförbundets oklara utlåtande har redan en domare förkastat. Det gjorde även domaren i Tingsrätten litet senare!

Jag hade vår revisor Lars-Ove Backmans klara besked, Johan Bärlunds klara besked, enligt styrelseprotokoll även juristen vid Raseborgs Andelsbank och Fastighetsförbundets åsikt. Bostadsaktiebolagslagen, relativt ny från 2010 har ett enkelt och klart språk, därtill finns det en massa anvisningar från såväl Justitieministeriet, Fastighetsförbundet, Disponentcentralen o.s.v. Antagligen har styrelsen och disponenten inte haft intresse att fördjupa sig i problematiken, som endast styrelsen och disponenten anser att finns!

Eller som min jurist skrev efter att ha gått igenom hela korrespondensen mellan mig och styrelsen: normalt kontaktar jag motparten för att försöka hitta en förlikningsväg. Denna gång anser jag att det är onödigt!


Nya jurister och nya besked 08.08.2014

En ny jurist, men slutsatsen är densamma som alla andras. Vederlaget skall vara 0,25! Och några andra möjligheter finns det inte enligt Bolagsordningen!
Folksam har redan meddelat att de kommer att kräva alla domstols och advokatkostnader betalas av Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs. Här är alla jurister av samma åsikt, ja utom Andelsbanken Raseborgs ( OP Raseborg) anonyma jurists muntliga uttalande nummer 2 (om det finns?), så egentligen borde det inte finnas något oklart! Dyrt blir det, men Lantmannagården har ganska mycket på bankkontot så det är inget problem.

Till Västra Nylands Tingsrätt 09.09.2014

Jag hade redan före bolagsstämman 16.06.2014 funderat att för hela "soppan" till domstol och även meddelat vår disponent mitt beslut.
- Vår revisor Lars-Ove Backman har skriftligt meddelat att vederlaget bör beräknas enligt 0,25 enligt gällande bolagsordning
- Fastighetsförbundet har hela 5 gånger skriftligt rekommenderat styrelsen att problematiken förs till domstol men även enligt min tolkning att vederlaget bör vara 0,25.
- Juris doktor, professor Johan Bärlund ansåg att jag behöver en jurist, speciellt som även återbetalning av kapitallånet strider mot Bostadsaktiebolags lagen och Bolagsordningen.
-8 jurister har meddelat sin åsikt, därav en domare. En del svar är litet kryptiska  men jag tolkar svaren så att 7 + vår revisor anser att grunden för vederlaget då det gäller radhusets källare bör vara 0,25.
- Jurist (en eller flera) vid Andelsbanken Raseborg  har enligt styrelseprotokollen angett att 0,25 är den korrekta eller att 0,50 är den korrekta och därtill även litet senare via Tingsrätts protokoll att 1,0 är den korrekta koefficienten. Antagligen får hen rätt!!

Från fastighetsförmedlare blir jag rekommenderad Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy, specialister just på fastigheter och bostadsaktiebolag. Kontaktar dem och processen började. På grund av att jag erhöll mötesprotokollet från Bolagsstämman 16.06.2014 betydligt senare än lagen föreskriver blev det litet skyndsamt. Vi hade endast 1 månad på att inlämna vår protest till Tingsrätten. Vi lyckades, 9 september 2014 var vår skrivelse avsänd. sammanlagt 40 sidor. Om någon är intresserad kan jag sända en kopia, men innehållet finns i stort ovan.

Bostads AB Lantmannagårdens juridiska ombud Peter Högnäs från OP Raseborg har meddelat Tingsrätten

 Att D41 (min) källare står i förbindelse med en affärslägenhet. Stämmer inte.

 Att vi betalat enligt koefficient 1,0 från våren 2013 – juni 2014, Stämmer inte, vi betalade enligt 0,25.

 Att styrelsen vänligen ville sänka vårt vederlag med 50%. Stämmer inte styrelsen ville höja vårt vederlag med 100%.

 Med beaktande av rättegångskostnadernas omfattning och även det faktum att kärandens intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden skall kärande oberoende utgången i målet förpliktas ersätta svarandebolagets  rättegångskostnader. Stämmer inte, det gäller totalt euro 4750,52 för det första året och därefter ungefär lika mycket i fortsättningen.

Därtill hänvisar styrelsen via Peter Högnäs OP Raseborg till en ny bolagsordning som inte finns?????

Styrelsen meddelar även via Peter Högnäs, OP Raseborg att då vi i radhuset inte vänligen godkänner en sänkning i sämja från 0,80 till 1,60 (?)  kommer vårt källarvederlag oberoende av dom att i fortsättningen vara 3,20. Detta har alltså styrelsen meddelat Tingsrätten före dom givits! Kanske inte så klokt att meddela Tingsrätten ”Vi struntar i era beslut” 

Västra Nylands Tingsrätts dom gavs 4.5.2015 (här direkta citat)

 

Påstått felaktigt vederlag för källarutrymme som hör till lägenhet D41

I 5§ bolagsordningen fastställs grunden för bostadsvederlaget. Bolagsordningen har ansetts lämna rum för tolkning av vilken orsak bolagsstämman har fattat beslut om grunden för bostadsvederlaget för de källarutrymmen som anknyter till bostäderna D41, D42 och D43 (protokollets punkt 14)

Enligt bolagsordningen (5§ 4 mom.) utgör vederlaget för i källarplanet befintliga utrymme, som inte står i förbindelse med ovan liggande affärslägenhet, 0,25 gånger bostadslägenheternas vederlag. Grunden för beräkningen av vederlagets storlek för lägenheterna utgörs av golvytorna (bolagsordningen 5§ 1 mom).

Såsom framgår ur bolagsordningen (5§ 3 och 4 mom.) ska vid fastställande av bolagsvederlaget beaktas att det föreligger två olika slag av källarutrymmen; dels sådant källarutrymme som står i förbindelse med affärslägenhet och för vilket uppbärs vederlag enligt koefficient 0,5 (5§ 3 mom), dels sådant källarutrymme som inte står i förbindelse med affärslägenhet och för vilket uppbärs bolagsvederlag enligt koefficient 0,25 (5§ 4 mom.).

Såsom framgår ur 4§ bolagsordningen ingår det i lägenheterna D41 - D43 såväl bostads- som källarutrymmen (enligt bolagsordningen ingår det i kärandens lägenhet D41 golvyta 97+51 m2, varav 51 m2 utgör källarutrymme). Ifrågavarande i bolagsordningen såsom källarutrymme nämnda del är belägen i byggnadens källarvåning och den är även faktiskt byggd för användning såsom källare. Det i källaren befintliga utrymmet lämpar sig inte för boende, efter där saknas sådana fönster som fordras av boendeutrymmen. Dessutom ät utrymmet lägre än boendeutrymmen  och det saknas en sådan slutlig bearbetning som är sedvanlig för boendeutrymmen.

Enligt sin tidigare praxis har bostadsbolaget uppburit ett vederlag för lägenheternas D41 -D43 källarutrymmen enligt koefficient 0,25. På grund av meningsskiljaktigheter som uppstått om bolagsordningens innehåll har svarandebolagets styrelse hänför frågan om bolagsordningens tolkning att avgöras av bolagsstämman. Bolagsstämman har 16,6,2014 beslutit att vederlag enligt koefficient 0,5 ska uppbäras för ifrågavarande källarutrymmen.

Bolagsstämmans beslut är i strid med bolagsordningen, vilket även konstaterats i protokollet. Något sådant alternativ att för ett källarutrymme som står i förbindelse till bostadslägenhet skulle uppbäras ett vederlag enligt koefficient 0,5 förekommer inte i bolagsordningen.

Avgörande är att bolagsstämmans beslut är i strid med bolagsordningen och lagen om bostadsaktiebolag. Eftersom beslutet i protokollet konstaterats vara i strid med bolagsordningen, bör den häromständigheten anses ostridig. Följaktigt är beslutet ogiltigt.

Käranden har varken vid bolagsstämman eller senare godkänt att vederlag uppbärs i strid med bolagsordningen utan istället fordrat att vederlaget ska uppbäras för källarutrymmen som han besitter enligt koefficienten 0,25. Detta har motsvarat bostadsbolagets tidigare praxis, vilket även svarandebolagets revisor funnit riktigt och förenligt med bolagsordningen.

Enligt 3 kapitel 1 § lagen om bostadsaktiebolag är aktieägarna för att täcka svarandebolagets utgifter skyldiga att betala bolagsvederlag enligt de grunder som bestäms i bolagsordningen. En ökning av aktieägarens betalningsskyldighet gentemot svarandebolaget kräver aktieägarens samtycke enligt 6 kapitel 35§ lagen om bostadsaktiebolag. Ett beslut att uppbära vederlag i strid med bolagsordningen så att vissa aktieägarens betalningsskyldighet ökas i förhållande till andra kränker även i 1 kapitel 10§ avsedd aktieägarnas likställdhet.

Eftersom käranden inte gett sitt samtycke till beslutet att uppbära vederlag i strid med bolagsordningen, har bolagsstämman inte giltigt kunna besluta om att uppbära vederlag på en grund som är i strid med bolagsordningen.Västra Nylands Tingsrätts Dom

Västra Nylands Tingsrätt konstaterar att stämmobeslutet, som upptagits i punkt 14 i protokollet för bolagsstämman, strider mot bestämmelserna i 5 § 4 mom. i nu aktuella bolagsordning och bestämmelsen om aktieägares likställighet enligt 1 kapitel 10§ lagen bostadsaktiebolag.

Enligt 23 kapitel 2§ lagen om bostadsaktiebolag är ett stämmobeslut ogiltigt, om beslutet klart strider mot den likställighetsprincip som avses i 1 kap. 10§ och sådant samtycke av en aktieägare som avses i 6 kap. 28§. I målet är ostridigt att käranden inte har gett sådant samtycke som avses i sistnämnda lagrum.

I 24 kapitel 4 § om bostadsaktiebolag stadgas att ett beslut kan genom en dom med anledning av klandertalan förklaras ogiltigt eller ändras på yrkande av käranden. Enligt bestämmelsen kan på yrkande av käranden kan bolaget samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltligt beslut.

Med beaktande av ovan sagda förklarar tingsrätten stämmobeslutet 16.6.2014 nr 14 ogiltigt såsom avses i 23 kapitel 2§ lagen om bostadsaktiebolag till den del bolagsstämman beslutit att vederlaget för källarutrymmet som hör till lägenhet D41 fastställs till 0,5 gånger bolagsvederlaget för lägenheten ifråga och förbjuder verkställigheten av beslutet till den här delen.

Käromålet godkänns till den här delen.


Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmen Vivika Elgh  godkänner Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015 som får laga kraft 4.6.2015.

Det finns även en tredje styrelsemedlem, men som ny medlem hade hen inte möjlighet på grund av tidsbrist (någon vecka) att sätta sig in i juridiken utan fick lita på de "gamla" styrelsemedlemmarna och disponentens sakkunskap. Tyvärr!

Disponenten och styrelsen har accepterat att de gjort beslut som strider mot:

Bostadsaktiebolagslagen: 1 kapitel 10 § (2 olika deldomar), 2 kapitel 2 § 3 moment, 2 kapitel 4 § 2 moment,  3 kapitel  1 §, 3 kapitel 4 § (2 olika deldomar), 6 kapitel 28 §, 23 kapitel 1 § (två olika deldomar), 23 kapitel 1 § 1 punkten. 23 kapitel 2 § samt kapitel 23 4§.

Därtill hänvisat till Högsta Domstolens dom av 2009:22 Punkt 22 vilket inte godkännes

RP 24/2009rd
 
Rättslitteratur; Jauhiainen Jyrki - Järvinen Timo A, - Nevala Tapio Asunto-osakeyhtiölaki Hki 2010 s. 63


Bostads AB Lantmannagårdens bolagsordning: 4 §, 5 §,  5 § 1 moment, 5 § 2 moment,  5 § 3 moment (2 olika deldomar) , 5 § 4 moment (2 olika deldomar),  6 § (2 olika deldomar), 6 § 1 moment (2 olika deldomar), 8 §

Därtill vilseledande disponentintyg daterat 29.10.2013

Västra Nylands Tingsrätt hänvisar därtill rättegångsbalken: 5 kapitel 27a §, 21 kapitel 1 § och 21 kapitel 3 §.

Egentligen påbörjades "soppan" som  Ray Lindberg kallade vederlags problematiken redan under hans tid som ordförande. På grund av att styrelseprotokollen från hans tid är synnerligen bristfälliga kan jag inte nämna övriga styrelsemedlemmars namn. Deltagande styrelsemedlemmar i mötena är åtminstone delvis felaktiga, därtill har åtminstone 1 beslut protokollförts utan styrelsebeslut samt cirka 7 styrelsebeslut inte protokollförts
.

Mina (Karl-Johan Österman) kommentarer:
 
NYTT REKORD! Vi kan vara stolta, inget vanligt bostadsaktiebolag torde ha fått en fällande dom, sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk, där styrelse och disponent lyckats göra lagstridiga beslut mot sådana massor av paragrafer! Eller borde vi skämmas? Jag menar styrelsen!


NYTT PREJUDIKAT! Här kan vi igen vara stolta! Domen angående kapitalvederlag torde vara den första sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk. Om något bostadsaktiebolag i framtiden strider om kapitalvederlagen kommer domen mot Lantmannagården i Ekenäs att nämnas! Att vår styrelse och disponent ifrågasatte justitieministeriets kunskaper och anvisningar då det gäller kapitalvederlaget var nog mera än dumdristiskt.

MODIGT, ANSVARSLÖST, RISKABELT, KRIMINELLT (välj själv)
Styrelsen vågade ge Tingsrätten helt felaktiga uppgifter (straffbart?)

Rent moraliskt anser jag att disponent och styrelserna valda 2013 och 2014 borde ersätta bolaget för helt onödiga rättegångskostnader. Alla styrelsens vederlagsförändringar förbjöds av Tingsrätten. Juridiskt kan någon aktieägare även fortsätta processen, bör ske inom 5 år! Styrelsen nämnd ovan med Jonas Taipale som ordförande är ett minne blott, de gamla styrelsemedlemmarna + suppleanten från 2013, då hela härvan började, är inte mera styrelsemedlemmar. Kanske vi återgår till lag och ordning?


På allmänhetens begäran bifogas revisionsberättelserna för 2013 och 2014!
Önskar revisorerna  Lars-Ove Backman (1.1.-31.12.2013) och/eller Mikael Söderlund (1.1.-31.12.2014) kommentera Västra Nylands Tingsrätts dom utgående från revisionsberättelserna är Ni välkomna!


Bolagsstämman 30.06.2015

Det blev litet frågetecken då jag nämnde att styrelsen önskade sänka mitt vederlag från 0,80 till 1,60. Nu förstår jag ingenting (Per-Olof Karsten) och det förstår nog inte jag heller. Citat från styrelsens meddelande till Tingsrätten "enligt en korrekt tolkning av bolagsordningen skall som sagt vederlagets multiplikationskoefficient vara 1,0 inte 0,5. Detta betyder i praktiken att ändringen till 0,5 är en minskning av vederlaget från 1, inte en höjning från 0,25". En minskning alltså från 1 som vi aldrig betalat!
Nej, Karsten, Tingsrätten förstod inte heller "bevisföringen". I och med att vår disponent Ann-Mari Jansson inte godkände styrelsens citatet ovan förstod jag att det var lönlöst att fortsätta "diskussionen". Säkert enklare och klara med några skriftliga inlägg eller hur?

På begäran av bolagsstämmans ordförande om förklaring till varför Bostads AB Lantmannagården blivit dömd i Tingsrätten förkarade styrelsordförande Jonas Taipale hur svårt det nu är för honom att få ett nytt jobb. Stämmer säkert, du har nog skäl att vara orolig, men vad hade det att göra med Tingsrättens dom. Någon förklaring fick inte bolagstämman och lika tyst var även vår disponent Ann-Mari Jansson.

Styrelseordförandena Ray Lindberg (2013) och styrelseordförande Jonas Taipale ansåg att vår revisors anvisningar då det gäller bolagsordningen och aktiebolagslagen inte är tillförlitliga. Ändå föreslog styrelseordförande Jonas Taipale att samma revisor skall få fortsätta för perioden 2015/2016? Kanske inte så konsekvent, men jo det var rätt beslut. Även Tingsrätten ansåg att revisorns anvisningar var helt korrekta och styrelsernas fundringar helt förkastliga.!

Jonas Taipale - du berättade på stämman att jag sänt 100-tals E-mail till dig, disponent och styrelse. Perioden oktober 2013 - april 2015 sände jag sammanlagt 11 E-mail till er! Varför kommer du med ett sådant lögnaktigt påstående? Förklaring tack!

Per-Olof Karsten! Du ansåg att jag borde betala alla rättegångskostnader när jag inte äns försökt diskutera med styrelsen och disponenten. Om du läser igenom hela denna skrivelse (det kommer mera senare). Vad borde jag ha gjort mera?

Jonas Taipale - du berättade på bolagsstämman att polisen förbjudit mig att ha nätsidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs! Kanske du kunde sända mig en kopia av beslutet? Nej det kan du inte! Ingen polis, varken konstapel eller chef har någonsin krävt att jag skäll stänga någon internet sida! Varför kommer du med ett sådant lögnaktigt påstående?

Jessica - du berättade med fantastiska skådespelartalanger att jag sänt (dig?) styrelsen och disponenten en massa E-mail med förskräckliga bilder av otrevliga djur och insekter! Kanske du kunde returnera ett? Nej det kan du inte, jag har aldrig sänt E-mail åt er inkluderande bilder av djur till dig, disponenten eller styrelsemedlemmar!

Ann-Mari Jansson. Du sade ett flertal gånger att jag gjort polisanmälan mot dig och styrelsen. Det har jag aldrig gjort! Däremot har styrelsen polisanmält mig med dåligt resultat. Jo, det har varit nära, som du kan läsa i texten ovan. Vi fick som nu är bevisat de olagliga vederlagen i retur och jag fick antagligen de protokoll jag begärt utom ljug-protokollen naturligtvis. Med varför kunde du inte ge protokollen genast då jag begärde dem? Och varför kunde du inte bara följa bolagsordningen utan "egna" funderingar?

Jessica - jag förstår att du nästan tänkte (du också) polisanmäla mig för mina förskräckliga E-mail. Du vet att din man gör allt rätt och så försöker jag bevisa att han har fel ja  t.o.m. gjort olagliga beslut. Jag försökte bevisa att han hade fel med utlåtande från vår revisor, från jurister ja t.o.m. från en domare, citat från bostadsaktiebolagslagen, fastighetsförbundet, disponentförbundet osv. Jag trodde faktiskt då i början att jag kunde bevisa för din man att han hade fel. Nu har även Tingsrätten gett mig rätt. Jag kan förstår att det måste kännas helt overkligt och osannolikt att Tingsrätten anser att han, Jonas Taipale din man, tillsammans med de andra förstås, gjort en massa olagliga beslut och struntat i Finlands Lag och då närmast bostadsaktiebolagslagen. Kanske din upprördhet vändes åt fel håll?

Jonas Taipale - vi talade om den eventuella nya bolagsordningen. Du nämnde att jag försökte höja vederlaget för bilplatserna  till över 300 euro per bilplats. Det var visst 32 euro mitt förslag var, matematiken kan ibland vara svår eller hur?! 

Ann-Mari Jansson. Du sade flera gånger att jag förorsakat bolaget stora rättegångskostnader. Anser du inte att du och styrelsen är skyldiga till  kostnaderna. Eller borde vi i radhuset helt snällt ha betala de olagliga vederlagen nu och för alltid, godkänna bedrägligt disponentintyg, olagliga omröstningar då det gäller såväl innehåll som röstningssätt.. Tyvärr, du gav mig inget val!

Ann-Mari, Ray, Jonas, Vivica eller Rasmus. Hittar ni något i mina skrivelser allt sedan mars 2013 (då denna soppa började)  till dags datum där jag medvetet försökt ljuga eller gett felaktiga uppgifter? Anser ni att jag gjort fel då jag begärt utlåtande av vår revisor, av juris doktor Johan Bärlund, skaffat fram kopior, fått hjälp av Fastighetsförbundet och Magistraten och meddelat resultatet till er. Också disponentförbundet (heter det så på svenska?), Justitieministeriet, Tingsrätten och Polisen i Ekenäs har hjälpt mig. Det mesta har jag förmedlat till er för att ni skulle kunna analysera och bedömma. Resultatet, knappast har ni orkat läsa igenom allt, än mindre fundera "kanske vi ändå har fel"! En helt onödig och kostsam rättegång var tydligen ert mål!

Och ni andra som blev upphetsade av Jessica, Jonas och Ann-Maris svada. Kanske en kommentar skulle vara på plats!

KOMMENTARER TACK: Kommentarerna publiceras eventuellt på denna sida. Om du äger en aktie i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, vänligen meddela även lägenhetsnummer. Tack! 

BOLAGSSTÄMMAN 2016

Emedan varken disponent Ann-Mari Jansson eller dåvarande styrelseordföranden Jonas Taipale ville redogöra på Bolagsstämman 2015 varför Bostads AB  Lantmannagården deltagit och förlorat en rättsprocess vid Västra Nylands Tingsrätt har jag begärt att styrelsen bifogar med handlingarna för Bolagsstämman 2016 Västra Nylands Tingsrätts dom 2015-05-04 i sinhelhet, finns även här

B. Några förtydliganden, samt därtill
 en del enkla frågor till tidigare styrelseordförandena Ray Lindberg och Jonas Taipale. Kanske de skriftliga svaren kan ge åtminstone något svar på den många ???? Frågorna finns även här!    

C. Kostnadsberäkning, även indirekta kostnader, för hela rättegångsprocessen.

Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit ovannämnda begäran 07.03.2016!


A. Styrelsemedlemmarna Per-Olof Karsten och Åke Juutinen (övriga i styrelsen och disponenten var jäviga) beslöt att Tingsrättens dom skall hållas hemlig samt att aktieägarna i Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs inte bör meddelas totalkostnaden för en dyr (Euro 10.000,00 - 15.000,00) och onödig rättegång! Affärshemlighet kanske?

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

 

Finland 1917 5p grön frimärke Det självständiga Finlands första frimärke 1917.
Eliel Saainen (1873-1950) är konstnären.
 I dag värt ca 50 cent. Finns några stämplade eller ostämplade i lager om du är intresserad.
kj@kjosterman.com

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten. Men var finns de extra 204 m2? Stulna?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands  Tingsrätt!

Del 5. Kan en disponent och styrelse besluta vem som får representera en lägenhet med flera delägare på bolagsstämman? Naturligtvis, mindre stridigheter! Måste representanten vara delägare i lägenheten? Naturligtvis inte!


www.poliisi.fi


www.oikeus.fi


www.kiinteistoliitto.fi


www.kauppalehti.fi


www.isannointiliitto.fiwww.nordea.fi


www.vmtarvike.com Samlartillbehör, album, för frimärken, mynt, kapsyler, kort och mycket annat


www.vmstamps.com Frimärken från Hela Världen


https://kjosterman.com Frimärks och myntaffär, bara rester kvar!


www.herpetomania.fi Här hittar du en massa uppgifter om ormar, kräldjur och annat roligt 

web stats